Někdo ničí veřejnou zeleň, například dřeviny v parku nebo stromořadí?

Zákon č. 114/1992 Sb. (§ 7 odst. 1) chrání dřeviny také před poškozováním a ničením. Je-li nutné okamžitě zabránit kácení či poškozování stromů (jedná-li se o vandalismus nebo kácí-li se svévolně bez povolení), volejte Policii České republiky na čísle 158 nebo obecní (městskou) policii (jedná se nejspíše o přestupek či jiný správní delikt) a Českou inspekci životního prostředí, která je oprávněna tuto činnost zakázat.

V ostatních případech (např. když zeleň poškozují při provádění výkopů, když se Vám zdá, že došlo k nevhodné úpravě stromu, kácení způsobuje závažný zásah do prostředí apod.) se obraťte na příslušný orgán ochrany přírody (zpravidla obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo na Českou inspekci životního prostředí).

Povolené kácení by mělo probíhat v době vegetačního klidu (nehrozí-li bezprostřední ohrožení) a v době, kdy na stromě nejsou obsazena ptačí hnízda.

Inspekci můžete žádat o přešetření, zda bylo již provedené kácení v souladu se zákonem. Inspekce má pravomoc udělit za porušení zákona pokutu (fyzickým osobám až 20 tisíc korun) a může také další nepřijatelné zásahy do zeleně zakázat. Následné porušení tohoto zákazu je možné trestat u právnických osob a podnikatelů až dvoumilionovou pokutou (u fyzických osob až do 100 tisíc).