Nekonečný koloběh toxických látek – Perfluorované látky a bromované zpomalovače hoření v pražských vodách, rybách a sedimentech

Cílem studie bylo zmonitorovat znečištění pražských vod perfluorovanými látkami a bromovanými zpomalovači hoření. PFAS byly zjištěny ve všech vzorcích vody a ryb. Nejvyšší koncentrace nejdiskutovanějších zástupců PFAS byly naměřeny ze vzorků vody odebraných v Kopaninském potoce, který vytéká z areálu Letiště Václava Havla v Praze. To je pravděpodobně zdrojem znečištění díky použití hasicích pěn s obsahem PFAS. Bromované zpomalovače byly zjištěny ve všech vzorcích ryb včetně nových bromovaných zpomalovačů, které nahradily již dříve zakázané bromované difenylétery. Jejich přítomnost v rybách ukazuje, že jsou také perzistentní a bioakumulativní a nahrazování látkami s podobným složením není vhodným řešením.