Články

Nemocnice bez PVC

Praxe zdravotnictví bez PVC

Zdravotnické pomůcky vyrobené z PVC se stále hojně používají v nemocnicích po celém světě, přestože obsahují množství ftalátů, které jsou známy negativním vlivem na zdraví. V České republice si rizika spojená s používáním zdravotních pomůcek z PVC měkčeného ftaláty uvědomuje stále více odborníků. Přesto je omezování PVC ve zdravotnictví proces velmi pozvolný, což je způsobeno zatím zpravidla vyšší cenou alternativ, ale také stále nedostatečným povědomím o této problematice.

 

Nemocnice bez ftalátů a PVC v České republice

Nemocnice, které ve spolupráci s Arnikou přistoupily k náhradě PVC a ftalátů

Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci
Nemocnice začala o náhradě zdravotnických prostředků (pomůcek) z PVC uvažovat po prvním kontaktu s Arnikou již v roce 2003. Do roku 2005 se jim na novorozeneckém oddělení podařilo nahradit 95% všech zdravotnických prostředků za šetrnější alternativy.

Fakultní nemocnice v Praze - Motole
S Fakultní nemocnicí v Motole navázala Arnika spolupráci v roce 2006. Od tohoto roku se v nemocnici snaží uplatňovat nákupní politiku bez ftalátů, kdy jedním z pravidel pro dodavatele zdravotnického materiálu je, aby výrobky neobsahovaly ftaláty. Ani v této nemocnici není náhrada zatím stoprocentní.

Novorozenecké oddělení v Nemocnici v Českých Budějovicích
S náhradou zdravotnických pomůcek začalo novorozenecké oddělení po navázání kontaktu s Arnikou v roce 2006. Do konce roku 2007 se na něm podařilo nahradit 90% zdravotnického materiálu z PVC jinými výrobky.

Novorozenecké oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod
Na náhradě zdravotnických pomůcek z PVC obsahující ftaláty začala nemocnice spolupracovat s Arnikou v roce 2007. Během jednoho roku se na novorozeneckém oddělení začaly téměř ve všech případech používat bezftalátové pomůcky. Výjimku tvoří pouze rektální rourky, za které nebyla na trhu nalezena vhodná alternativa.

Nemocnice sv. Alžběty v Lounech
Lounská nemocnice se zapojila do náhrady PVC zdravotnických pomůcek v roce 2007 v rámci projektu Arniky „Ekologicky šetrné veřejné instituce a služby v Ústeckém a Jihočeském kraji“. Doposud se v této nemocnici podařilo nahradit veškeré injekční stříkačky z PVC a také anesteziologické masky z PVC. Náhrada za šetrnější alternativy pokračuje i nadále.

Další příklady z ČR

V Ostravě je první dětská bezftalátová dialýza

Dialyzační materiál bez obsahu ftalátů používají na Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě od února 2006. Toto dětské dialyzační středisko jej objednalo jako první v ČR.

Upozorňujeme, že informace o nemocnicích uvedené na této stránce pocházejí z doby, kdy s nimi Arnika byla v kontaktu a nemusí být již zcela aktuální.
 

Několik příkladů ze zahraničí


Dánsko

Ústřední nemocnice v Grenaa vyřadila a nahradila 95% svých pomůcek z PVC. Byla vytvořena databáze bez-PVC alternativ pro zdravotnické pomůcky, kancelářské a domácí potřeby dostupná jak personálu nemocnice, tak i široké veřejnosti, kde byly uvedeny názvy výrobků i adresy jejich distributorů a výrobců.

Rakousko
Vídeňská asociace nemocnic, která provozuje 18 nemocnic, sanatorií a středisek péče o seniory, směřuje k postupnému vyřazení PVC. Přijali politiku, jejímž cílem je odstranit PVC z obalů, stavebních materiálů a zdravotnických pomůcek. Toto úsilí souvisí s rozhodnutím vídeňského magistrátu o postupném vyřazení PVC ze všech projektů, které financuje. Dětské nemocnice Glanzig a Preyer, které pod asociaci spadají, jsou dobrým příkladem toho, jak lze PVC eliminovat. Podařilo se jim dosáhnout stavu, kdy PVC téměř vůbec nepoužívají. Kromě zdravotnických pomůcek s obsahem PVC se strategie Vídeňské asociace nemocnic týká i stavebního materiálu, kde se od roku 1990 přestalo používat PVC u podlahových krytin a okenních rámů.

Švédsko
V roce 1997 vydal Stockholm County Council (stockholmský okresní úřad) rozhodnutí vyhnout se používání PVC ve všech oblastech, kde je to možné. Odstranění PVC bylo označeno za prioritní při nákupu nových výrobků a je součástí prosazování politiky udržitelného rozvoje. Program zakazuje používat PVC, pokud ve veřejné zakázce neexistuje velmi pádné a písemné vysvětlení pro jeho nákup a používání. U mnoha zdravotnických pomůcek na jedno použití se PVC přestalo používat.

USA
Kaiser Permanente je největší neziskový poskytovatel zdravotnické péče ve Spojených státech. Počínaje červencem 2001, poté, co byly zveřejněny informace o možném ohrožení pacientů-novorozenců vystavením DEHP, přistoupil personál Kaiser Permanente k identifikaci zdravotnických pomůcek obsahujících DEHP používaných na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče. Hlavní sestra jednoho z novorozeneckých oddělení v Kaiser Permanente sesbírala na oddělení výrobky a požádala experty, aby ji pomohli identifikovat ty výrobky, které mohou případně obsahovat PVC/DEHP, dále produkty, které představují velké riziko, a výrobky, pro které jsou již dostupné alternativy k PVC/DEHP splňujícíc kvalitativní a funkční kritéria. Na základě výsledků zkoušek a jejich vyhodnocení doporučil personál přejít na výrobky bez obsahu PVC/DEHP u všech výrobků, kde existuje vhodná alternativa.

V roce 2005, pak další poskytovatel zdravotní péče v USA – Catholic Healthcare West - uzavřel kontrakt s německým výrobcem B Braun na nákup bez-PVC infusních setů pro 40 amerických nemocnic v hodnotě 70 milionů dolarů. O rok později pak konkurenční výrobci Hospira a Baxter přišli na trh s dalšími alternativními sety bez obsahu PVC a ftalátů zejména pro novorozence.

 


 

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“

udrzitelna spotreba

Banner-stika

Sledujte nás: