Nespaluj, recykluj!

nespaluj logo lq

Kampaň Arniky s názvem „Nespaluj, recykluj!“ byla zahájena koncem roku 2011 a přímo reaguje na opakované snahy poslední doby o masivní budování spaloven odpadů v České republice. Arnika prostřednictvím kampaně apeluje na veřejnost a politiky, aby se tomuto trendu aktivně postavili a svou pozornost zaměřili na prevenci vzniku odpadů, podporu systému recyklace, zpětného odběru, zálohovaných obalů a kompostování.

Od roku 2020 se Arnika věnuje také aktivní podpoře iniciativ a jednotlivců kritickým k výstavbě dalších spaloven v České republice. Mapuje jednotlivé kauzy a koordinuje koalici občanů, zastupitelů a spolků Pro 3R, jejíž prohlášení si můžete přečíst zde.

Máte otázky? Zajímá vás, jaká jsou největší rizika překotné stavby spaloven odpadů v České republice a jejich provozu? Jaký mají spalovny vztah k recyklaci? Pak se podívejte na náš web věnovaný spalování odpadů: https://arnika.org/Nespaluj_recykluj/

 

O kampani

 

V odpadové politice České Republiky je vidět kus dobré práce a zdá se, že má vůli být šetrnější k přírodě a zároveň plnit vytyčené národní cíle. Masivní podpora spalování, stejně jako další podpora skládkování, k tomu však není vhodným nástrojem, naopak by mohla tento pozitivní trend zvrátit. Existuje mnoho příkladů evropských regionů, které se velmi úspěšně vydaly jinou cestou. Nepodporují spalování a skládkování a neblokují si tak prostor pro další zvyšování míry recyklace. Příklady máme i z našeho prostředí. Ukazují, že možnosti existují. A není jich málo!

Spalovny i skládky likvidují cenné suroviny a jsou plýtváním energií vložených do výroby věcí, které se ocitly v popelnici a staly se tak odpadem. Zásadní význam má informovanost občanů a obcí, na kterou klademe v kampani velký důraz. Stejně tak považujeme za nezbytné, aby předcházení vzniku odpadů, recyklace a kompostování bylo podporováno z veřejných zdrojů přednostně před stavbou spaloven a rozšiřováním skládek.

 

Kauzy spaloven v ČR Mapa havárií spaloven Argumenty - alternativy

 

france1-ab lysa mala

 

Cíle kampaně

 

DemostraceSEK-9848- Zabránit financování spaloven z veřejných zdrojů, a to i v případě výroby tepelné či elektrické energie. Odpady jsou v první řadě cenné druhotné suroviny a spalovny jimi plýtvají. Pokud se spálí, musí se někde znovu vytěžit. Prostředky z našich daní by se měly používat na skutečné řešení problémů: na předcházení vzniku odpadů, jejich snadnější třídění, lepší recyklaci a podobné programy.

 

- Obrátit pozornost k:

 

1) Prevenci vzniku komunálního odpadu, která by měla být prvním a zásadním krokem při řešení odpadové otázky. Jak známo, nejlepší odpad je ten, který nevznikne.

 

mohelnice happening

2) Vyšší míře recyklace. Vlámská zkušenost potvrzuje, že kombinací recyklace a kompostování bioodpadu, který tvoří třetinu hmotnosti domovního odpadu, lze reálně dosáhnout více než 70% míry recyklace. Česká republika však reálně recykluje pouze kolem 30 %.

 

3) Kompostování bioodpadu, tedy domácí kompostování, komunitní kompostování, průmyslové kompostárny a následné použití kompostu coby zdroje důležitých živin v zemědělství a při rekultivacích.

 

4) Zabránění omezování práva občanů a obcí účastnit se rozhodovacích řízení, včetně těch o spalovnách anebo o nakládání s produkty ze spalování odpadů (například nesouhlasíme se zkracováním procesu EIA).

 

Struska u Frydlantu5) Zabránění neomezenému používání odpadů ze spaloven jako stavebního materiálu. Zbytek po spálení odpadů tvoří struska, popel a popílek z čištění spalin, které obsahují množství toxických látek, jako jsou perzistentní organické látky nebo těžké kovy. Ty mohou při dalším použití unikat do vody a půdy a dostávají se tak do potravních řetězců. Vláda by měla dodržovat Stockholmckou úmluvu, kterou podepsala a jež má chránit zdraví každého z nás, a zbytky po spálení odpadů jako stavební materiál nepoužívat.

 

6) Odpadu ze služeb a živností, který tvoří více než 30 % komunálního odpadu. Šetrné nakládání se živnoodpadem není dostatečně ošetřeno legislativou a nejsou pro něj stanovené žádné národní cíle.

 

Podpořte nás

 

Podpořte nás!

 

Zvolte si libovolný způsob a výši Vaší podpory. Pokud nás chcete podporovat pravidelně, zřiďte si ve Vaší bance trvalý příkaz ve prospěch účtu 240 061 5687 / 2010. Abychom Váš první dar bezpečně identifikovali, ohlaste se nám přes dárcovský formulář.

 

stredni 200x126

Pravidelní přispěvatelé nám pomáhají budovat si jistotu pro dlouhodobé projekty a umožňují nám tak věnovat se tématu spaloven a jednotlivým kauzám dlouhodobě a systematicky.

Děkujeme Vám za podporu!

 

Vy darujete a my o Vás budeme pečovat. Co Vám můžeme nabídnout?

Pokud se rozhodnete podpořit naše aktivity pravidelným darem stanete se členem Klubu Arniky.

Budeme Vám zasílat zpravodaj Arnikum a Vy tak vždy budete vědět, kde Váš dar pomáhá.

Zašleme Vám také potvrzení o daru, výroční zprávu a pozvánky na akce Arniky, budete-li o ně stát. Dále Vám zašleme vánoční dárek a získáte 20% slevu na nákupy v našem eshopu.

Hlavně ale nabízíme smysluplné využití Vašich darů v rámci ochrany životního prostředí a přírody.

Fyzické osoby vč. zaměstnanců si mohou odečíst ze základu daně dary od 1 000 Kč a právnické osoby dary od 2 000 Kč – viz zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dary věnované na dobročinné účely se sčítají.

 

Projekt / Project

 

V rámci kampaně "Nespaluj, recykluj!" probíhá od roku 2020 projekt "Odpady transparentně a bez korupce".Pro3R logo malé průhledné pozadí

Během několika let má v ČR začít platit takzvaný zákaz skládkování odpadů. Implementace odpovídajících politik je však pomalá a veřejné instituce se ocitají pod silným tlakem průmyslové lobby, která jako řešení prosazuje výstavbu dalších spaloven. Ta je však v rozporu s politikou oběhového hospodářství a environmentální udržitelnosti ekonomických aktivit EU. V rámci projektu se snažíme podporovat lokální iniciativy požadující transparentnost rozhodování o jednotlivých projektech na stavbu spaloven. Došlo také ke znovuobnovení a navázání na aktivity koalice Pro 3R, neformálního uskupení spolků, zastupitelů i běžných občanů, kteří jsou vůči sílícímu zájmu o stavbu spaloven odpadů v České republice kritičtí.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

logo ACF-partners

 

Více o programu Active Citizens Fund najdete zde.

Více o konsorciu organizací, které ho spravují, najdete zde.

 


 

The project "Transparent and corruption-free waste management" has been running since 2020 as part of the campaign "Nespaluj, recykluj!" ("Do not incinerate, recycle!").

Pro3R logo malé průhledné pozadí

A ban on landfilling of waste will come into force in a few years. However, the implementation of appropriate policies is slow and the public institutions are under strong pressure from the industrial lobby, which is promoting the construction of more incinerators in the Czech Republic. This is in conflict with the EU’s policies on circular economy and environmental sustainability. In the project, we are supporting local initiatives requiring transparency in decision-making on individual incinerator construction projects. We are involved in the cases from Melnik, Pardubice, Opatovice, Plana u Marianskych Lazni, Prachovice and others. In addition to waste incineration, including their energy recovery, we also focus on so called "chemical recycling".

In May 2020 the nation-wide coalition of associations, representatives and citizens critical of construction of more waste incinerators "Pro 3R" ("For 3R") was renewed. The coalition creates a counterbalance to politicians’ and lobbyists’ efforts to support incineration and landfilling of waste, and, with that, of valuable secondary raw materials and compostable components. With its statement, the coalition entered for example into negotiations on the new Czech Act on Waste in 2020.

 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

logo ACF-partners

 

More information about the Active Citizens Fund you can find here.

More information about the consortium of the organizations that are managing it you can find here.

 

Novinky

Elektrárna Chvaletice

V roce 2019 nejvíce znečišťovaly spalování uhlí a výroba plastů

14.10.2020 - PRAHA
O téměř půl tuny více rtuti vypustily loni do ovzduší hnědouhelné elektrárny Chvaletice a Počerady. Zvýšilo se i množství látek toxických pro vodní organismy,… více zde

Město Fulnek zabodovalo v Odpadovém Oskarovi. V třídění odpadů je ve své kategorii nejlepší v celé republice

24.09.2020 - PRAHA
Soutěž Odpadový Oskar vyhodnocuje množství směsných odpadů, které vyprodukují občané jednotlivých obcí. Celorepublikový primát v kategorii obcí nad 5000… více zde

Udělají poslanci z Česka popelnici odpadků?

16.09.2020 - PRAHA
Společná tisková zpráva organizací ARNIKA, Greenpeace, Hnutí DUHA, Transparency International a Zelený kruh: Poslanecká sněmovna má dnes 16. září nebo v pátek… více zde

Chemická recyklace plastů: zatím neúčinné řešení produkující toxické látky

09.09.2020 - PRAHA
Na první pohled zázračné technologie označované jako chemická recyklace mají ke skutečné recyklaci velmi daleko. Prokazatelně znečišťují životní prostředí,… více zde
Spalovna odpadů v Byker (Velká Británie)

Emise ze spaloven odpadů jsou vyšší, než se myslelo

03.09.2020 - NIZOZEMSKO
Dlouhodobá studie, provedená na moderní spalovně v Nizozemí, upozorňuje na nedostatky v měření plynných emisí vypouštěných ze spaloven odpadu do ovzduší.… více zde
Zařízení EVECONT v areálu teplárny v Plané nad Lužnicí.

V Plané nad Lužnicí se bude pálit plast, místní nedostali možnost se vyjádřit

28.07.2020 - PLANÁ NAD LUŽNICÍ
Společnost C-Energy Planá bude v teplárně v Plané nad Lužnicí pálit plastový odpad, aniž by místní obyvatelé dostali možnost se k tomu vyjádřit. Areál teplárny… více zde

Fotogalerie

Odpad z malešické spalovny na sídlišti v Benátkách nad Jizerou?

01.08.2019 - BENÁTKY NAD JIZEROU
Část sídliště v Benátkách nad Jizerou byla pravděpodobně zasypána odpadem ze spalovny, konkrétně takzvanou struskou. Na místě jsme našli úlomky materiálu,… více zde

Veřejná diskuse k obnovenému projektu opatovické spalovny

13.06.2019 - VYSOKÁ NAD LABEM
V pondělí 10. 6. 2019 se ve Vysoké nad Labem konala první veřejná diskuse k obnovenému projektu spalovny v Opatovicích nad Labem. Arnika byla při tom. více zde
Z komínu mělnické elektrárny se valí černý hustý dým plný toxických látek

Únik škodlivin z mělnické elektrárny

19.09.2018 - HORNÍ POČAPLY
Obyvatele Horních Počapel trápí černý dým valící se z komína mělnické elektrárny. Hana Beranová ze spolku Ekozahrada Pod Věží a iniciátorka petice Stop… více zde

Kde končí odpad z malešické spalovny - II

21.05.2018 - BENÁTKY NAD JIZEROU
Skládka firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. v Benátkách nad Jizerou je na první pohled podobná jiným skládkám. Je však zajímavá i tím, že na ni končí… více zde
Petiční stánek STOP spalovně Mělník

Petice STOP spalovně Mělník zavítala do Roudnice nad Labem

11.05.2018 - ROUDNICE NAD LABEM
S Arnikou jsme s peticí proti plánované výstavbě mělnické spalovny navštívili tři česká města. U petičního stánku s místními obyvateli Roudnice nad Labem… více zde

Tisková konference k dioxinové blamáži ČEZ ve fotografiích

07.03.2018 - PRAHA
Arnika 27. února novinářům vysvětlila, v čem tkví zkreslení informací o dioxinech Skupinou ČEZ a jakou to má souvislost s chystanou spalovnou odpadů u Mělníka. více zde