Nestačí odvolat vedení Spolany

27.8.2002 - NERATOVICE | Novinky
Podle prohlášení Jana Papeže, které se dnes objevilo ve všech novinách, vedení Spolany Neratovice nemůže za havárie v důsledku povodní. Nemohli s tak velkou vodou počítat. Ve Spolaně Neratovice ale k haváriím dochází se železnou pravidelností. Úniky chlóru nejsou vázány jen na povodňové situace. Vedení podniku již několik let ví, že pracuje ve starých provozech, které nejsou dostatečně zabezpečeny vůči únikům chlóru. Používá elektrolýzu, kde je potřeba velká množství rtuti.
Podle prohlášení Jana Papeže, které se dnes objevilo ve všech novinách, vedení Spolany Neratovice nemůže za havárie v důsledku povodní. Nemohli s tak velkou vodou počítat. Ve Spolaně Neratovice ale k haváriím dochází se železnou pravidelností. Úniky chlóru nejsou vázány jen na povodňové situace. Vedení podniku již několik let ví, že pracuje ve starých provozech, které nejsou dostatečně zabezpečeny vůči únikům chlóru. Používá elektrolýzu, kde je potřeba velká množství rtuti.

Spolana se prostřednictvím Svazu chemického průmyslu snaží zabránit přijímání progresivních legislativních norem, ať už přebírání norem EU, anebo mezinárodních úmluv Českou republikou.

„Spolana většinou upřednostňuje krátkodobý prospěch před nutností něco změnit, někam se pohnout. Brání se myšlence, že by přešla na výrobu, při níž nehrozí tolik rizik životnímu prostředí. Proto se úspěšně snažila zastavit diskusi o omezení a změně výroby PVC, kterou zahájilo Ministerstvo životního prostředí v roce 2000. Spolana rizika podceňuje a zastírá již delší dobu,“ komentuje výroky na adresu Spolany z dnešního tisku RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení ARNIKA.

Banner-stika

Sledujte nás: