Články

Nezdravotnické vybavení

Toxické látky v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních nalezneme kromě specializovaných zdravotnických prostředků také v nezdravotnických výrobcích – zejména v předmětech běžného užívání. Může se jednat o stavební materiály, kancelářské potřeby, čistící prostředky, elektroniku apod.

Vybrané chemické látky a výrobky se kterými se lze ve zdravotnictví setkat:

Azbest

Některé zejména starší stavby mohou obsahovat materiály obsahující azbest.

Bisfenol A
Bromované zpomalovače hoření (BFR)
Chemické látky v čistících a desinfekčních prostředcích
Chemické látky ve vnitřním a vnějším ovzduší nemocnice
Latex
PVC a ftaláty v nezdravotnických prostředcích

Jedná se např. o ubrusy, podlahové krytiny, koženku, kancelářské potřeby (složky, šanony, ...), tapety apod. Ze všech těchto výrobků se ftaláty uvolňují do vnitřního ovzduší nemocnice a jsou vdechovány pacienty a personálem.

  • Další informace o nezdravotnických výrobcích obsahujících ftaláty a o rizicích z nich naleznete v infolistu "Nemoci z nemocnice".
Rtuť v nezdravotnických prostředcích

Jedná se zejména o baterie, zářivky a výbojky, polohové spínače, dezinfekční přípravky na bázi chloru apod.

toxické látky

Banner-stika

Sledujte nás: