Články

Nezdravotnické vybavení - řešení

Databáze výrobků bez PVC

Databáze obsahuje vybrané výrobky z jiných materiálů než je PVC, tudíž bez obsahu ftalátů. Je rozčleněna do více kategorií výrobků, např. kancelářské výrobky, stavebnictví, pro děti (např. hračky na dětská oddělení) atd. Databáze je přístupná zde.

Čistící a desinfekční prostředky

Podrobnosti lze dohledat v publikaci „Vlivy provozu nemocnic na životní prostředí a zdraví lidí a návrh opatření k jejich zmírnění" v kapitole „2.4 Chemické látky v čistících a dezinfekčních prostředcích v nemocnici" na str. 23.

Katalog pro šetrné papírování

Cílem tohoto katalogu je ulehčit práci při vyhledávání ekologicky příznivých výrobků pro provoz kanceláří. Konkrétně se jedná o kancelářský papír a další výrobky ze sběrového papíru. Výrobky jsou v katalogu rozděleny podle jednotlivých typů. Katalog je ke stažení zde.

Zelené úřadování

Zelené úřadování je zkrácený název pro environmentálně příznivé chování institucí financovaných z veřejných prostředků. Zahrnuje jednak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (např. oboustranný tisk dokumentů, zatahování žaluzií na noc) a jednak nakupování. Vybírají se produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Odkaz vede mimo stránky sdružení Arnika.

Ekologicky šetrný provoz kanceláří

Publikace Ústavu pro ekopolitiku „Ekologicky šetrný, ekonomicky přínosný provoz kanceláří a rejstříky ekovýrobků". Odkaz vede mimo stránky sdružení Arnika.

toxické látky

Banner-stika

Sledujte nás: