en ru


Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí o nakládání s komunálními odpady

20.3.2013 - PRAHA | Novinky
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila novou zprávu o nakládání s komunálními odpady v EU a v jednotlivých zemích. Ze zprávy za Českou republiku vyplývá, že se nám nepodařilo splnit požadavky skládkové směrnice pro rok 2010. V tomto roce jsme mohli skládkovat pouze 75 % množství biologicky rozložitelných odpadů v porovnání k celkové jejich produkci v roce 1995. Pro tento rok jsme nahlásili produkci těchto odpadů ve výši 1530000 tun, v roce 2010 jsme jich na skládky uložili 1483000 tun, což je pouze 3% pokles.

Je několik důvodů, proč skládkovou směrnici neplníme. Za ten podstatný však považujeme nedostatky v evidenci. Zatímco například Německo za rok 1995 nahlásilo množství produkovaných biologicky rozložitelných odpadů ve výši 28,4 miliónu tun, tedy asi 346 kg na 1 obyvatele, za ČR jsme nahlásili pouze 1530000 tun, tedy 148 kg na 1 obyvatele. Velkou část jich totiž neevidujeme, například většinu odpadu z údržby zeleně a zahrad a díky tomu přicházíme o snadnou a levnou cestu k naplnění směrnice. Za nutné ovšem také považujeme zvýšit podporu kompostování v ČR. Zatím stále není dořešen odbyt kompostů (spolupráce se zemědělci apod.).

Důsledek výše uvedené chyby v evidenci bioodpadů z roku nutí stát a kraje hledat jiná řešení. Tím má být výstavba spaloven a energetické využití odpadu.  Je však energetickým využitím spalování papíru a dalších využitelných materiálů, když se nám jejich spálením vrátí 3x až 5x méně energie než jeho recyklací, nehledě na ztrátu surovin. Lepší je hledat kroky ke snížení produkce směsného komunálního odpadu. V mnoha zemích jich produkují mnohem méně.  V Rakousku, Německu, Belgii jich produkují asi o 1/3 méně než my, v nejlepších regionech produkují domácnosti jen 70 kg směsného odpadu na osobu a rok.

Odkazy a poznámky:

1) Zpráva EEA: http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

2) Porovnání produkce směsného komunálního odpadu v ČR, Rakousku, Německu a dalších zemích:  http://arnika.org/v-rade-evropskych-zemi-konci-v-popelnicich-mnohem-mene-odpadu-nez-v-cesku

3) Mezi biologicky rozložitelné odpady patří papír, dřevo, odpad z údržby zeleně, kuchyňský odpad, textil. Směsný komunální odpad obsahuje asi 60 % biologicky rozložitelné složky.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha