Novinky ohledně lokálních topenišť: dotace na ekologičtější kotle a pokuty pro ty, co topí odpadem

28.11.2011 - OSTRAVA | Novinky
J.Losenický, Arnika
Až 20 tisíc korun by mohli zaplatit v budoucnu lidé, kteří budou doma topit odpadem, podle připravovaného návrhu nové legislativy. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa uvedl, že pokuty by se týkaly lidí, kteří prokazatelně opakovaně poruší zákon o ochraně ovzduší spalováním plastů a jiného odpadu.

O kontrolu v podezřelé domácnosti bude žádat obecní úřad nadřízenou obec s rozšířenou působností. Přístup do domácnosti by měl být v budoucnu omezen pouze vstupem ke kotli a používaným palivům. Úředník si bude moct ke kontrole přizvat odborníka proškoleného mimo jiné od výrobce kotle. Pokuta bude uložena v případech, kdy majitel kontrolovaného kotle odmítne přístup ke svému spalovacímu zdroji nebo v případě, že kontrola odhalí pálení odpadu. Nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti nového zákona by navíc všechny domácnosti měly používat výhradně kotle, které splňují 3. emisní třídu. Do té doby bude v dvouletých intervalech kontrolován technický stav kotle. Pověřená úřední osoba si bude moci vyžádat doklad o provedení pravidelné kontroly technického stavu.

„O možnosti kontrol zda lidé pálí i zakázaný odpad se mluví již dlouho a vždy to ztroskotalo na údajné právní nemožnosti vstupovat lidem do obydlí. A najednou se zjistilo, že by to asi možné bylo," komentovala Vendula Krčmářová z Arniky, vedoucí projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům. „Tuto iniciativu vítáme. Lidí, kteří si stěžují na to, že je soused obtěžuje kouřem z topeniště, je skutečně mnoho. Například při našem nedávném průzkumu ve dvou městských částech města Kopřivnice toto jako problém uvedlo 56% respondentů. Zároveň by měl stát ale podpořit i výměnu starých kotlů za moderní,"dodala Krčmářová.

I toho se však možná lidé mohou již brzy dočkat. Topeniště jsou jedním ze zdrojů, které přispívají ke silnému znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Lidé by zde na nové kotle mohli nově podle ministra dostat od státu dotaci až 60 tisíc korun. Ministerstvo totiž počítá s novým programem dotací. Podle serveru Novinky.cz by pro začátek měl uvolnit kraj i MŽP po 10 miliónech korun, během dvou až tří let by se měla částka zdesetinásobit.

Banner-stika

Sledujte nás: