Nový šéf magistrátního odboru je výsměchem transparentnosti a ohrožením územního plánu Prahy

4.8.2015 - PRAHA | Tiskové zprávy
Ilustrační foto
Jan Losenický
Napomáhal tomu, aby prošly protiprávní developerské projekty, „zasloužil se“ o likvidaci zeleně a zahušťování Jižního Města a bránil občanům, aby se vyjádřili k hrozící zástavbě parku na Litochlebském náměstí. To jsou jen některé z důvodů, proč je podle 36 občanských sdružení nemyslitelné, aby stál Jan Kábrt v čele odboru územního rozvoje Hlavního města Prahy. Sdružení se proto obrátila na primátorku Adrianu Krnáčovou i celou radu s požadavkem, aby jmenování Jana Kábrta zrušili a vypsali nové a transparentní výběrové řízení.

Je zcela nepřípustné, aby jeden z nejdůležitějších odborů pražského magistrátu vedl bývalý zkompromitovaný vedoucí oddělení územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11. Jmenování Jana Kábrta do funkce vnímáme jako zásadní ohrožení transparentního, na veřejném zájmu založeného nového územního plánu, který bude v samozřejmém souladu se zákonem. Teď už nejde jen o jednu městskou část, ale o území plán celého města a město samé,“ komentuje důvody k sepsání otevřeného dopisu Martin Skalský z Arniky.

„Svým dřívějším působením ve veřejné funkci tento člověk zásadně přispěl k absolutnímu rozkolu a nedůvěře mezi většinou veřejnosti a bývalou samosprávou Prahy 11, stejně tak k zatížení městské části množstvím zcela předimenzovaných soukromých stavebních záměrů s mizivým přínosem pro místní obyvatele. Jedinou cestou k nápravě je zrušit Kábrtovo jmenování do funkce a vypsání nového transparentního výběrového řízení,“ dodává Tomáš Gelnar z Koalice občanských sdružení Trojmezí.

Úřad vedený Janem Kábrtem na Praze 11 vydal doporučující stanoviska k řadě kontroverzních developerských záměrů, které mají negativní dopady na životní prostředí a poškozují charakter okolních čtvrtí. Vyvolávají dodnes masivní negativní odezvy veřejnosti, která k rozhodování nebyla přizvána. V celé řadě případů se poškození občané úspěšně obrátili na soudy, které následně zrušily úředníky schválenou úpravu územního plánu případně vydané územní rozhodnutí. Lze shrnout, že Jan Kábrt svým rozhodováním fakticky pomáhal zprůchodnit protiprávní komerční záměry. Jedná se například o Bytový park Roztyly, mrakodrap na Litochlebském náměstí, bytový dům Alitex nebo Bytový soubor Na Výhledu. 

Také v řadě dalších případů Jan Kábrt upřednostňoval prospěch developerů před zájmy občanů i města a stanovisky svého odboru podporoval zahušťování zástavby a zastavování zelených ploch. Jedná se například o projekt „Obytný soubor Výstavní“ nebo jednu z nejznámějších pražských kauz Trojmezí – „Obytný soubor Blažimská“.

pdfPřečtěte si odpověď primátorky Krnáčové na otevřený dopis >> 255.65 KB

 


Příloha I:

Otevřený dopis: Přehodnoťte jmenování ředitele odboru územního rozvoje

Adresáti: Primátorka hl. m. Prahy, vážená paní Adriana Krnáčová a Rada hl. m. Prahy
Praha, 29. července 2015

Vážená paní primátorko, vážené členky a členové Rady hlavního města Prahy,

obracíme se na vás jako zástupci aktivních občanských iniciativ roky hájících kvalitu života obyvatel hlavního města v nekončícím střetu ekonomických zájmů investorů s veřejným zájmem na zdravé prostředí pro život a transparentní a důvěryhodnou správu věcí veřejných.

Rada hl. m. Prahy rozhodla na svém jednání dne 21. 7. 2015 o jmenování nového ředitele odboru územního rozvoje, tedy klíčového vedoucího úředníka, který má mimo jiné na starosti pořizování změn územního plánu, územně plánovacích podkladů a dokumentací nebo také vyjádření k územním řízením. Tento úředník pak také musí za Hlavní město Prahu odborně ručit za přípravu i výslednou podobu Metropolitního územního plánu a za důvěryhodnost a zákonnost celého procesu jeho tvorby.

Pokládáme za naprosto nepřípustné, aby tuto důležitou veřejnou funkci zastával Jan Kábrt, bývalý zkompromitovaný vedoucí odboru územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11.

Svým dřívějším působením ve veřejné funkci Jan Kábrt zásadně přispěl k

* absolutnímu rozkolu a nedůvěře mezi většinou veřejnosti a bývalou samosprávou Prahy 11,
* zatížení městské části množstvím zcela předimenzovaných soukromých stavebních záměrů s nulovým přínosem pro místní obyvatele,
* obvinění desítek bývalých zastupitelů, včetně samotného starosty, orgány činnými v trestním řízení ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku ve stadiu pokusu v souvislosti s podezřelými prodeji obecních pozemků.

Jmenování Jana Kábrta do funkce ředitele odboru územního rozvoje vnímáme jako zásadní ohrožení transparentního, na veřejném zájmu založeného nového územního plánu, který bude v samozřejmém souladu se zákonem. Teď již nejde jen o jednu městskou část, ale o území plán celého města a město samé.

Žádáme proto radu Hlavního města Prahy, aby rozhodla o:
* zrušení usnesení RHMP R-18551 z 21. 7.2015, jímž byl Jan Kábrt jmenován do funkce,
* vyhlášení nového transparentního výběrového řízení na obsazení funkce za účasti odborné veřejnosti ve výběrové komisi.

V příloze této žádosti podrobněji rozvádíme důvody, které nás vedou k našemu přesvědčení, že by Jan Kábrt neměl být do funkce jmenován.

Vážená paní primátorko, vážené členky a členové Rady Hlavního města Prahy, dovolujeme si Vám předem poděkovat za to, že tento náš názor vezmete v úvahu.


Příloha II:

Proč není Jan Kábrt vhodným ředitelem územního rozvoje Prahy

1/ Zprůchodňování protiprávních developerských projektů

Úřad vedený Janem Kábrtem vydal doporučující stanoviska k řadě kontroverzních developerských záměrů, které mají negativní dopady na životní prostředí, mění charakter okolních čtvrtí a vyvolávají masivní negativní odezvy veřejnosti, která k rozhodování nebyla přizvána. V celé řadě případů se poškození občané úspěšně obrátili na soudy, které následně zrušily úředníky schválenou úpravu územního plánu případně vydané územní rozhodnutí. V těchto případech se zpravidla jednalo o navyšování koeficientů pro objem a výšku novostaveb. Lze shrnout, že Jan Kábrt svým rozhodováním fakticky pomáhal zprůchodnit protiprávní komerční záměry. Jedná se například o tyto projekty:
* Bytový park Roztyly
* Mrakodrap na Litochlebském náměstí
* Bytový dům Alitex
* Bytový soubor Na Výhledu

2/ Systematické zahušťování Jižního Města a likvidace zeleně

Také v řadě dalších případů Jan Kábrt upřednostňoval zájmy soukromých developerů před zájmy občanů a městské části a stanovisky svého odboru podporoval zahušťování zástavby na Praze 11 a zastavování zelených ploch. Jedná se například o projekt „Obytný soubor Výstavní“ nebo jednu z nejznámějších pražských kauz Trojmezí – „Obytný soubor Blažimská“.

3/ Podpora tunelování obecních pozemků

V roce 2009 zveřejnila radnice Prahy 11 plán na revitalizaci parku na Litochlebském náměstí. Součástí záměru byl ovšem prodej téměř 7 tisíc m2 obecních pozemků v blízkosti stanice metra za 10 milionů korun firmě s neznámými vlastníky Tweelingen, která chtěla na části plochy postavit kancelářský mrakodrap. Policie kvůli kauze obvinila a stále vyšetřuje 28 bývalých zastupitelů včetně starosty. Jan Kábrt celý plán na faktickou developerskou zástavbu parku od začátku obhajoval, vydal kladné vyjádření k prodeji pozemků a bránil občanům účinně se k projektu vyjádřit. Uváděná „revitalizace“ představovala zastavění a likvidaci zeleně stávajícího plně funkčního parku v blízkosti dopravně zatížené lokality.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vedle výše uvedených skutečností jsou zneklidňující rovněž zprávy sdělovacích prostředků. Jak napsala MF DNES (28. 7. 2015), Jan Kábrt získal za výhodných podmínek obecní byt 4 + 1 za 1,2 milionu korun, přičemž byty ve stejné lokalitě se prodávají za trojnásobek a tento konkrétní byt původně ani nebyl určen k privatizaci. Kábrtův bratr pracuje v architektonické firmě Romana Kouckého, který vytváří územní plán – a Jan Kábrt je tak ve střetu zájmů. Navíc partner ředitelky magistrátu Martiny Děvěrové má dceru, která je manželkou Jana Kábrta (Blesk, 23. 7. 2015), což vytváří pochybnosti o nezávislosti procesu výběru ředitele odboru územního rozvoje.

S pozdravem, za občanská sdružení,

Arnika – Centrum pro podporu občanů
Martin Skalský
 
Koalice občanských sdružení Trojmezí
Tomáš Gelnar
 
Zelené Roztyly
Aleš Kulhánek

Ochrana Roztyl
Vladislav Šimonovský
 
Občanské sdružení Chodov
Vojtěch Pecka

Praguewatch
Jakob Hurrle
 
OS Hezké Jižní Město
Radka Soukupová
 
OS Za hezké Háje
Jana Palivcová
 
Přátelé Botiče
Zdeněk Edlman
    
Bubenečská beseda
Jiří Gebert

Motolský ordovik
JUDr. Ing. Petr Kučera

Spolek občanských sdružení Jihozápadního města
JUDr. Ing. Petr Kučera

Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku
Jan Formánek

Sdružení Občanská iniciativa Pankráce
Marie Janoušková

Občanský spolek 4-občanská
Petra Rejchrtová

Občanské sdružení Bellušova ulice
Jan Majer

Centrum pro dopravu a energetiku
Ondřej Pašek

Spolek Cibulka (cibulky.info)
Pavel Peterka

Spolek pro Ďáblice
Milada Stroblová, Táňa Dohnalová

Občanské sdružení Tilia Thákurova
Marie jelínková

Občanské sdružení Javor Jižní Město
Zdenka Balcarová

Zaostřeno na Desítku, z. s.
Pavel Hájek

Slow Food
Blanka Turturro

Spolek za záchranu Klamovky
Ing. Ilja Mráček, MBA

GAUDIUM, z. s.
Ak. Soch. Jitka Kateřina Tržičková

Krasohledný spolek Dobeška
Jan Slanina

Občané postižení Severojižní magistrálou
Markéta Kuncová

Přátelé Zeleného pruhu
Daniela Brunová

Zdravé životní prostředí
Petra Šubrtová

Zdravý Spořilov
Ing. Karel Jeschke

EKO Břevnov
Aleš Ohrablo

Občanské sdružení Pankrácká společnost
Zdeněk Holeček

Pražské matky
Jarmila Johnová

Občané proti hluku a emisím ze Suchdola
Pavel Beneš

Spolek Šárecké údolí
David Ptáček

Spolek pro Červený Vrch
David Vágner

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fonfnno.cz a www.eeagrants.cz

logo nros

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu