Asistenční centrum pomáhá občanům

Po povodních v roce 2002, a především po únicích toxických látek ze Spolany Neratovice, se na nás začali obracet lidé z Polabí s dotazy na možnosti zjištění těchto látek v půdě na jejich polích. Ještě více otázek se týkalo míry nebezpečí plynoucího z úniků těchto látek z neratovické chemičky. Rozhodli jsme se proto v té době zřídit Asistenční centrum pro lidi postižené úniky toxických látek. Později jsme je přejmenovali na Asistenční centrum pro občany pro problematiku toxických látek. Zkráceně mu však říkáme stále stejně: Asistenční centrum. Není samostatným právním subjektem, je však projektem Arniky, na jehož činnosti se podílejí dva její programy - program Toxické látky a odpady a Centrum pro podporu občanů.

Asistenční centrum Vám může pomoci se zajištěním či zprostředkováním rozborů a odborníků pro posudky. Naše finanční možnosti na jejich zaplacení jsou však omezené, a proto se v největší míře můžeme omezit na poradenství. Víte-li o vhodném zdroji financování asistenční pomoci v této oblasti, budeme rádi, když nám ho sdělíte. Asistenční centrum rozhodně není schopno Vám hradit vzniklé škody, od toho je jejich původce.

 

Stránky Asistenčního centra: http://toxickelatky.arnika.org/asistencni-centrum

Několik rad, jak se vyhnout působení toxických látek a sama/sám nepřispět k jejich zbytečným únikům do životního prostředí najdete na naší stránce "10 snadných věcí".


Kontakt: Asistenční centrum pro občany pro problematiku toxických látek, Arnika, Dělnická 13, 170 00, Praha 7, tel.+ fax: 774 406 825, e-mail: toxic@arnika.org

Odkazy na další stránky

IRZ byl ohrožen!
- stránky reagující na plánované, ale nakonec zamítnuté okleštění Integrovaného registru znečišťování (IRZ) projednávané v letech 2006 - 2008.
Dioxiny v potravinách
- stránky reagující na zjištění dioxinů v potravinové přísadě guar v srpnu 2007.
Budoucnost bez jedů v povodí Dunaje
- stránky projektu uskutečněného v roce 2006.
IRZ 2007
- stránky kampaně za záchranu integrovaného registru znečišťování před výrazným omezením informací v něm vedené v roce 2007.
Asistenční centrum pro občany pro problematiku toxických látek
- stránky společného dlouhodobého projektu dvou programů Arniky, programu Toxické látky a odpady a Centra pro podporu občanů.
Arnika - program Toxické látky a odpady
- stránky programu, který vede kampaň Budoucnost bez jedů.

Asistenční centrum pro občany pro problematiku toxických látek

Po povodních v roce 2002, a především po únicích toxických látek ze Spolany Neratovice, se na nás začali obracet lidé z Polabí s dotazy na možnosti zjištění těchto látek v půdě na jejich polích. Ještě více otázek se týkalo míry nebezpečí plynoucího z úniků těchto látek z neratovické chemičky. Rozhodli jsme se proto v té době zřídit Asistenční centrum pro lidi postižené úniky toxických látek. Později jsme je přejmenovali na Asistenční centrum pro občany pro problematiku toxických látek. Zkráceně mu však říkáme stále stejně: Asistenční centrum. Není samostatným právním subjektem, je však projektem Arniky, na jehož činnosti se podílejí dva její programy - program Toxické látky a odpady a Centrum pro podporu občanů.

Asistenční centrum Vám může pomoci se zajištěním či zprostředkováním rozborů a odborníků pro posudky. Naše finanční možnosti na jejich zaplacení jsou však omezené, a proto se v největší míře můžeme omezit na poradenství. Víte-li o vhodném zdroji financování asistenční pomoci v této oblasti, budeme rádi, když nám ho sdělíte. Asistenční centrum rozhodně není schopno Vám hradit vzniklé škody, od toho je jejich původce.

Vznik centra umožnily granty Stichting DOEN a Nadace Partnerství. V roce 2007 byla jeho činnost podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Jeho činnost rovněž financujeme z grantů Ministerstva životního prostředí ČR a The New World Foundation.


Kontakt: Asistenční centrum pro občany pro problematiku toxických látek, ekologické sdružení Arnika, Dělnická 13, 170 00, Praha 7, tel.+ fax: 774 406 825, e-mail: toxic@arnika.org

 

Některé aktivity Asistenčního centra

V roce 2002 jsme ještě v době srpnových povodní zprovoznili informační webové stránky "Povodně 2002 a ekologické škody", které pak byly v provozu ještě po tři roky. Sloužily hlavně aktuálnímu informování o řešených případech a zveřejňovaných dokumentech či důležitých aktivitách Asistenčního centru. Velkou část těchto informací najdete dnes na stránkách Asistenčního centra anebo na webech jednotlivých případů. Ještě v září 2002 jsme zveřejnili vzor žádosti o prozkoumání míry zasažení chlorem.

pdfInformační list pro lidi postižené úniky nebezpečných látek během povodní v srpnu 200277.42 KB

Případy řešené Asistenčním centrem

Asistenční centrum pro občany pro problematiku toxických látek

Některé z případů, kterým se Asistenční centrum věnovalo, byly již od počátku rozsáhlejší anebo se v takové vyvinuly. Právě na ně najdete na této stránce odkazy. Nejde v žádném případě o reprezentativní vzorek činnosti centra.