O možnosti úspor papíru v kanceláři

20.5.2009 - Ing. Milan Havel | Články
V České republice roste trvale spotřeba papíru. Je největší ze všech států bývalé východní Evropy. To znamená nárůst zátěže životního prostředí, ztrátu surovin a energie. Článek ukazuje na nutnost preventivního přístupu a ukazuje na jeho přínosy. Shrnuje možnosti úspor papíru na školách, úřadech, ve firmách.

Spotřeba papíru v České republice se v roce 2008 zvýšila na 150 kg na jednoho obyvatele. Je to nejvyšší hodnota od vzniku ČR. Za posledních dvanáct let vzrostla skoro dvojnásobně, je již o cca. 60 kg na 1 obyvatele vyšší než na Slovensku či Polsku, ale dosud o cca. 100 kg na 1 obyvatele nižší než je tomu v Rakousku či Německu (graf růstu spotřeby papíru v ČR).

Papírenský průmysl je sice odvětvím, které ve velké míře používá obnovitelných zdrojů, přesto nelze rozhodně podceňovat jeho negativní dopad na přírodu. Výroba papíru je energeticky náročná, papírenský průmysl je významný zdroj znečištění vod a těžba dřeva v ČR je také poměrně vysoká (graf).

Recyklací papíru lze částečně spotřebu energie snížit, recyklovat papír ale nelze donekonečna a kromě toho nám ekonomická krize ukázala, že kapacity pro recyklaci jsou omezené. A protože spálením papíru se nám vrátí jen minimum pro výrobu papíru potřebné energie, je třeba věnovat pozornost především prevenci (graf US EPA).

Možnosti šetrného papírování na školách, úřadech, ve firmách

Existují v zásadě tři možnosti úspor. První z nich je tisknout méně. Původně se předpokládalo, že rozvoj informačních technologií povede ke snížení spotřeby papíru. Jak však již před lety upozornil Mgr. Jan Činčera [1], není to pravda. V současné době jsme zahrnuti informacemi a co je důležité, můžeme si tyto materiály i snadnou vytisknout. Zaleží tedy jen na nás, abychom zvážili, co potřebujeme vytisknout a co ne.

Druhou neméně významnou možností je oboustranný tisk. Příkladem může být projekt studentů Vysoké školy ekonomické z Prahy. Jejich projekt vznikl v rámci soutěže „Co2 Vy na to?“, vyhlášené k loňské konferenci ke globální oteplování, konané v Brně. Díky oboustrannému tisku chtějí studenti uspořit řádově statisíce listů kancelářského papíru. Bližší informace naleznete na webu http://prague.oikos-international.org:80/ekologicky-kampus.html.

Třetí možností je širší použití recyklovaného kancelářské papíru. Jeho použití má menší dopad na životní prostředí v řadě oblastí (výhody ale klesají s požadavkem na jeho vyšší bělost). Údaje s kalkulátorem jsou k dispozici na http://www.initiative-papier.de/.

První a druhá možnost úspor je výhodná jak z hlediska životního prostředí, tak i ekonomicky. Co je také důležité, že existují tiskárny, který oboustranný tisk umožňují. Středisko pro efektivní využívání energie (SEVEn) na svém webu http://www.uspornespotrebice.cz hodnotí tiskárny z hlediska vlastní spotřeby energie, možnosti oboustranného tisku a možnosti tisku na recyklovaný papír. V případě nákupu nového vybavení je nutno všechny tyto požadavky u dodavatelů uplatnit, protože ne všechna zařízení to umí. Jako příklad dobré praxe ze zahraničí uvádím odkaz http://www.procuraplus.org/ , kde najdete v případových studiích (Case studies) i specifikaci pro nákup kopírek ve Freiburgu v Německu.

Ceny recyklovaného papíru v současnosti odpovídají cenám papíru z buničiny. Pokud se týká kvality recyklovaných papírů, platí pro ně od roku 2002 nová evropská norma EN 12281:2002. Tu musí splňovat kancelářský papír, ať už je z buničiny nebo sběru. Výrobky s ekoznačkou (Modrý anděl, Severská labuť...) požadavky evropské normy musí též plnit. Kromě toho si výrobci kopírek a tiskáren sami testují kvalitu recyklovaných papírů na svých výrobcích. Výrobce by měl i garantovat, že použití jím doporučeného kancelářského papíru nebude mít významný vliv na údržbu jejich techniky ( příklad certifikátu firmy XEROX - vpravo).

Kromě kancelářského papíru lze využít celou řadu dalších výrobků ze sběrového papíru. Jako příklad uvádím školní sešity, obálky, rychlovazače, pořadače, archivní krabice či hygienické papíry. Celkový přehled naleznete v našem katalogu výrobků.  

Další možností, jak šetrněji papírovat, je použití výrobků s certifikátem pro šetrné hospodaření v lesích (FSC).

Poznámka:

Další informace o možných úsporách na úřadech či firmách naleznete na internetových stránkách projektu "Zelené úřadování", který realizuje Síť ekologických poraden STEP (sdružení Arnika je členem této sítě). Příklady dobré praxe naleznete na webu Ekologického institutu Veronica.

Literatura:

[1] ČINČERA, J., Vliv elektronické komunikace na spotřebu papíru, Národní knihovna – knihovnická revue, rok 2000, č.4, s. 184-187.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu