Z nově položené PVC podlahy je cítit silný zápach. Z čeho se může uvolňovat a jak lze zjistit zdroj takového zápachu?

Zápach se může uvolňovat buď ze samotného PVC či z lepidla. Přítomnost škodlivých látek lze zjistit buď ze samotného PVC (ideálně i se vzorkem lepidla). Případně lze udělat i rozbor vnitřního ovzduší v místnosti, kde se látky uvolňují z místnosti. Poslední možností je odběr prachu a analýza toxických látek, které se v něm usazují. Podívejte se do databáze chemických laboratoří, kde takové látky měří ve vnitřním prostředí či stavebních materiálech. www.arnika.org/chemicke-laboratore.

Doporučili byste mi koupit si podlahu z PVC, kde výrobce tvrdí, že neobsahuje toxické ftaláty?

Výrobci reagovali na počátku nového milénia na fakt, že 6 nejpoužívanějších ftalátů bylo zakázáno v hračkách, potravinových obalech a jiných skupinách výrobků. Stavebních materiálů a vybavení domácnosti se však tyto zákazy netýkaly. Ze 40 dosud známých ftalátů jich je jen hrstka označených za tzv. CMR látky (karcinogenní, mutagenní či toxické pro reprodukci). To se týká zejména nejrozšířenějšího DEHP. Výrobci ale často nahrazují tyto nejznámější ftaláty jinými méně známými, kde toxicita zatím nebyla prokázána, případně tam dávají jiná změkčovadla (ne na bázi ftalátů, ale třeba adipátů či citrátů). I zde však neexistuje dostatek informací o tom, zda jsou tyto náhradní změkčovadla zdravotně nezávadná. Navíc se z PVC uvolňují, protože v něm nejsou pevně vázány. Místo PVC, zkuste marmoleum, či přírodní linoleum bez PVC, moderní je dnes i betonová stěrka. Případně korek či dlažbu nebo dřevo. Počáteční investice je vyšší, životnost PVC je však tak 20-30 let, zatímco dřevo, dlažba a tradiční materiály vydrží i dvakrát tak dlouho.

Co je to zelené úřadování?

Zelené úřadování je zkratka je zkrácený název pro ekologický provoz institucí financovaných z veřejných prostředků. Znamená výběr zboží, které má co nejnižší dopady na životní prostředí. Klíčová je zejména energetická náročnost výroby, recyklovatelnost či rozložitelnost, obsah toxických látek atd. Často jsou zohledňována i kritéria sociální – upřednostnění produktů z chráněných dílen, výrobky z rozvojových zemí bez podílu dětské práce a za spravedlivou mzdu (fair trade). K ekologickému nakupování veřejných institucí patří také odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jak do nich správně zahrnout environmentální a sociální kritéria se lze dočíst na stránkách Veronicy určených právě pro Zelené nakupování.

Je PVC také v linoleu a plastových ubrusech?

To, čemu většina lidí běžně říká „lino“, je v podstatě PVC. Je to sice zažité, ale nesprávné a zavádějící označení. Kromě podlahových krytin z PVC existují totiž také opravdová lina neboli linolea. Přírodní linoelum je vyrobeno z přírodních surovin – lněného oleje, přírodní pryskyřice, dřevité a korkové moučky, pigmentů, vápence a juty. Mezi nejznámější přírodní linolea dnes patří Marmoleum, Artoleum, Marmorette a Linosom. Linoleum je tvrdé, ale přitom pružné, takže dobře působí na klouby člověka. Z PVC se také vyrábí spousta druhů zboží včetně plastových ubrusů, koupelnových závěsů obalových fólií apod. PVC lze dohledat podle značky označující druh plastu - trojku nebo písmena "PVC" v recyklačním trojúhelníku.

Co mám dělat, pokud mě trápí nepříjemný zápach uvnitř bytu z nábytku?

Velmi často tyto obtíže způsobují tzv. těkavé organické látky - ve starším nábytku to býval např. formaldehyd, který je nyní v novém nábytku výrazně omezován. Tzv. těkavé organické látky (VOC) jsou někdy dráždivé a alergenní. Legislativa dnes udává max. hodnoty těch nejhorších těkavých organických látek v nábytku - je omezen právě formaldehyd, který bývá obsažený v lacích, lepidlech nebo mořidlech. Doporučujeme vystěhovat z místnosti nábytek, který může zapáchat, a to hlavně z místností, kde tráví čas děti. Po určité době tyto látky vytěkají. Nábytek je možné též reklamovat, protože nelze z důvodu zápachu používat. Důležitá je zejména prevence: kupovat zařízení z kvalitních, ideálně přírodních materiálů. Do syntetických materiálů jsou velmi často přidávány nebezpečné chemikálie, z nichž některé unikají do vnitřního ovzduší a způsobují obtíže.

Provádíte měření formaldehydu ve vnitřním prostředí domu/bytu?

Ne, takové měření neprovádíme. Obraťte se na akreditované laboratoře. Jejich seznam najdete i v naší databázi chemických laboratoří. K tomuto tématu také doporučuji články a prezentace Státního zdravotního ústavu.

Koupili jsme si nový nábytek. U dětí se po měsíci od nákupu nábytku objevily zdravotní potíže jako ekzém a astmatické reakce. Co máme dělat?

Kontaktujte nejdříve svého lékaře, případně alergologa, ať dětem provede testy na různé alergie, abyste vyloučili případně jiné původce zdravotních potíží. Dále je možné se obrátit na Centrum zdraví a životního prostředí při Státním zdravotním ústavu, které  provádí měření  kvality vnitřního prostředí a poskytne vám případně konzultaci. Dalším orgánem SZÚ je oddělení pro chemickou bezpečnost či Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti. Lze provést tzv. jednorázový kožní test, případně se u lékaře informujte na možnosti vyšetření.Odpovědným orgánem pro ochranu obyvatelstva před vlivy toxických látek ve vnitřním prostředí je Ministerstvo zdravotnictví

Obsahuje vinyl ftaláty? Je nákup výrobku z vinylu bezpečný?

Vinyl je jiný název pro PVC. V něm se často používají pro změkčení ftaláty či jiná změkčovadla. Doporučujeme vybírat přírodní materiály či jiné plasty jako je polyetylen (PE), polypropylen (PP), polyuretan (PU), polyethylentereftalát (PET), kam se změkčovadla přidávat nemusejí. PVC je problematický plast, protože při jeho výrobě se používá mnoho toxických látek, které se mohou během užívání z výrobku uvolňovat. Současně lze velmi špatně recyklovat a znovu použít na rozdíl od jiných výše zmíněných plastů (PE, PP, PU, PET…)

Existuje nějaký nezávadný koberec, ze kterého by se neuvolňovaly nebezpečné chemikálie? Podle všeho se do koberců dává směs různých chemikálií proti molům, hořlavosti, statickému náboji apod.

Syntetické koberce byly významným zdrojem těkavých organických látek. Dělalo to problémy v ovzduší a tak se začala provádět jejich certifikace. To výrazně zmenšilo emise z těchto výrobků.  Pokud se jedna o koberce bez chemických látek, lze asi doporučit přírodní koberce z vlny, bavlny apod. I zde je ale dobré ověřit si na výrobním štítku či obale, zda výrobek prošel certifikací. Některé zejména skandinávské firmy také garantují zákazníkům, že jejich výrobky neobsahují žádné toxické látky včetně formaldehydu a jiných těkavých organických látek, zpomalovačů hoření či insekticidů.

Jak poznám podložku pod koberec, které obsahuje bromované zpomalovače hoření?

Tato podložka je zpravidla vyrobena z kusů polyuretanové pěny. Tyto kousky jsou svázány dohromady, proto vytváří kropenatou strukturu. Často se prodávají pod názvem „rebond“.

Poznám při nákupu polystyrenu, zda je ošetřen HBCD?

HBCD se na černé listině Stockholmské úmluvy ocitnul v roce 2013, což znamená, že by tato látka neměla být vyráběna ani používána. Tento zákaz ovšem nezískává platnost ze dne na den, ale vztahuje se na něj vyjímka platná do roku 2019, které dává výrobcům čas na přechod k dostupným alternativám (které ovšem nejsou v případě použití polystyrenu pro vnější zateplení budov smysluplné). Současně jsou přijata opatření, která dávají spotřebiteli možnost rozpoznat polystyren s HBCD od jeho bezpečnější alternativy. Pro výrobce totiž nově platí povinnost polystyren ošetřený HBCD označovat.

Může být polystyren používaný na zateplení domů ošetřen nebezpečným zpomalovačem hoření?

Do polystyrenu se přidával zpomalovač hoření hexabromocyklododekan (HBCD). Je to trochu paradox, protože vznícení uvnitř domu, které je nejčastější příčinou požárů například v panelových domech, izolace zvenčí, ve které je zpomalovač hoření, nijak nezabrání. Přitom zpomalovač způsobuje neúměrnou zátěž pro zdraví lidí i životní prostředí. Jsou u něj potvrzeny škodlivé dopady na lidský hormonální a reprodukční systém. HBCD se v životním prostředí nerozkládá, transportuje se na velké vzdálenosti a hromadí se v lidské i zvířecí tukové tkáni - lidé ho tedy mohou sníst s potravou. Navíc vykazuje vlastnosti perzistentních organických látek, kvůli kterým se ocitnul na černé listině Stockholmské úmluvy a čeští výrobci ho do polystyrenu přestaly přidávat. Výrobci si ovšem mohou na přechodnou dobu zažádat o vyjímku a registrovat použití tohoto zpomalovače do roku 2019.

Do bytu jsme pořídili novou matraci z PUR. Mohou tam být bromované zpomalovače hoření?

V polyuretanové pěně se mohou vyskytovat zpomalovače z nové generace, tzv. nBFRs. Ty byly chemickým průmyslem vyvinuty jako náhražky problémových a v EU i USA zakázaných PentaBDE, OktaBDE a HBCD. nBFR je velice různorodá a v podstatě uměle vytvořená skupina různých organických látek obsahujících bróm a majících podobné vlastnosti. Ne vždy se jedná o nově objevené látky; mohou být používané po desetiletí, jen se jim díky daleko nebezpečnějším příbuzným nevěnovalo tolik pozornosti. Největším konzumentem nBFR je bezesporu elektronický průmysl. Obecně se zpomalovače hoření používají mimo jiné v tištěných spojích, kabelážích, plastových dílech, podlahových krytinách, čalounění, v hasicích přístrojích, v nejrůznějších nátěrech, krytinách a pryskyřicích.

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.