en ru

Podle zákona o odpadech je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k tomuto zákonu (zákon se nevztahuje na některé druhy odpadů jako jsou odpady radioaktivní, odpadní vody, ostatky lidských těl ap.).

Odpady vznikají při těžbě surovin, u výrobců, při prodeji, ve firmách a odpady produkuje i každá domácnost.

V praxi se nelze vzniku odpadu zcela vyhnout. Můžeme jich ale produkovat méně, nemusí obsahovat škodlivé látky. Můžeme jich také větší část vytřídit a takto získané suroviny znovu využít. Tím lze ušetřit mnoho surovin i energie (příklad papíru).

Na grafu vidíte přibližné složení odpadu z domácností. Až 80 % jich lze využít. Zatím ho ale vytřídíme jen asi 20 %. Jedním z důvodu proč tomu tak je, že málo třídíme bioodpady. Pilotní projekty z různých míst České republiky ukazují, že za rok lze sebrat až 100 kg biodpadu na osobu (dle pilotního projektu v Praze - Chabrech). Je to tedy mnohem více než třídíme dnes (2x až 3x více).

Slozeni_odpadu_sidliste

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha