O papíru

papir9Dřevo se k výrobě papíru používá méně než 200 let.Papír má svou bohatou historii v různých geografických oblastech a kulturách. Je jedním z nejdůležitějších vynálezů. Jeho výroba má u nás dlouhou tradici. Předpokládá se, že byla známa již v době Karla IV. Nejstarší doložená papírna je z roku 1499 (Zbraslav). K výrobě papíru se z počátku používaly staré hadry, teprve od druhé poloviny 19. století se začal papír vyrábět ze dřeva. Dnes je papír součástí našeho každodenního života. Je ale škoda s ním plýtvat a zbytečně zatěžovat životní prostředí.

Výroba papíru je energeticky náročná, výroba recyklovaného papíru obvykle vyžaduje energie mnohem méně. Celulózky ve Štětí a v Paskově patří ve svých krajích mezi největší zdroje emisí oxidu uhličitého (zdroj: http://www.irz.cz). Český papírenský průmysl kryje více než 50 % své energetické spotřeby výrobou z obnovitelných zdrojů (spalováním odpadního dřeva a kůry).

Výroba papíru vyžaduje mnoho vody, při výrobě ze sběru je ji třeba míň. Oproti období před rokem 1989 snížil český papírenský průmysl významně znečištění odpadních vod. K bělení papíru se také přestal používat elementární chlór (jeho použití vede ke vzniku vysoce toxických látek jako např. dioxinů). Papír, který byl vyroben bez použití elementárního chlóru se certifikuje označením ECF, papír vyrobený zcela bez chlóru označením TCF.

Na výrobu jedné tuny papíru je třeba dvě až tři tuny dřeva (cca. 5 kubických metrů). Výroba recyklovaného papíru dřevo nevyžaduje. I když český papírenský průmysl využívá ve svých provozech méně kvalitní dřevo (z prořezávek, polomů, napadené kůrovcem, piliny), není tohoto dřeva v ČR dost. Nepřímo je tak vyvíjen tlak na větší těžbu dřeva.

ČR patří podle údajů Eurostatu z roku 2005 mezi státy s největší těžbou dřeva v zemích EU (viz graf). Podle údajů Národního lesnického programu pro období do roku 2013 se v ČR v roce 2006 vytěžilo již více dřeva než dorostlo.

tezba_dreva_EU

V současnosti si lze již v ČR zakoupit papírenské výrobky s certifikátem FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že papír byl vyroben ze dřeva z ekologicky obhospodařovaných lesů. Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI) se také zavázala využívat dřevo pouze z legálních těžeb.

Výroba papíru se koncentruje do větších a větších provozů. Výroba ze sběru je možná i v menších provozech.  Příkladem může být společnost EMBA. Její výrobky získaly ochrannou známku „Krkonoše – originální produkt“. Více informací naleznete na http://www.domaci-vyrobky.cz/. Menší provozy více podporují místní rozvoj, uchovávají místní tradici.

Arnika v zahraničí