Naším posláním je pomáhat lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí. Poskytujeme bezplatnou pomoc jednotlivcům, občanským sdružením i obcím. Zaměřujeme se zejména na problematiku zeleně a životního prostředí měst, ochranu vod a vodních toků, toxické látky a odpady. Prosazujeme právo občanů na informace a na účast v rozhodování.

Historie

U zrodu ekoporadny v Arnice bylo Centrum pro podporu občanů,které  vzniklo v roce 1996 jako samostatná sekce nevládní organizace Děti Země. Na Děti Země se tehdy obracely každoročně desítky lidí se žádostmi o radu a pomoc. Protože organizace nechtěla tazatele odmítat a rozsah konzultací začal postupně přesahovat běžné poradenství, založila specializovanou sekci pro podporu jednotlivců, občanských sdružení i obcí.

V roce 2001 se Centrum pro podporu občanů stalo jedním ze zakládajících subjektů nově vznikajícího ekologického sdružení Arnika.

V roce 2009 se Arnika stala členem Sítě ekologických poraden České republiky (STEP). Od té doby se aktivně podílí na činnosti STEP.

Současnost

V současné době disponuje ekoporadna Arniky 8 pobočkami s otevíracími hodinami pro veřejnost. Zde je klientovi poskytnuto základní poradenství, nabídnuty tematické publikace, nebo je kontaktován s jedním z našich specializovaných poradců. Arnika disponuje 12 odborně školenými poradci.

Činnost poradny Arniky od počátků přesahovala klasické právní poradenství. Náš servis zahrnuje také odbornou pomoc, medializaci problémů, pomoc při zakládání a řízení občanských sdružení, vyjednávání, pořádání akcí pro veřejnost. Pomůžeme sestavit plán dlouhodobé kampaně a navázat potřebné kontakty. Na řešení zvláště závažných problémů se Arnika sama aktivně podílí.

Vedle konzultací a řešení vybraných případů organizujeme semináře o využití právních i jiných nástrojů při ochraně životního prostředí, vydáváme metodické příručky, letáky a další publikace, pořádáme výstavy a informační stánky.

Do dnešních dní pomohla Arnika založit desítky nových občanských sdružení. V řadě kauz se místním občanům za naší podpory podařilo ubránit životní prostředí před devastací, ať už se jednalo o kácení stromů, stavby skládek či spaloven odpadů, továrny, dopravní stavby či lomy. Usilujeme o prosazení takových řešení, která napomáhají k udržitelnému rozvoji našich měst a obcí a neohrožují životní prostředí ani zdraví lidí.

Naše činnost se neobejde bez finanční podpory jednotlivců, sdružení a obcí. Je vám sympatické, co pro přírodu a zdraví lidí děláme? Podpořte, prosím, naši práci a činnost ekoporadny.

Motto:

Jestliže budeme snít o návratu do dětství, jestliže podlehneme pokušení spoléhat se na druhé a být tak šťastni, jestliže couvneme před úkolem nést svůj kříž, kříž lidskosti, rozumu a odpovědnosti, jestliže ztratíme odvahu a vyhneme se námaze, měli bychom hledat posilu v plném porozumění prosté volbě, před níž stojíme. Můžeme se vrátit ke zvířatům.
Jestliže však chceme zůstat lidmi, pak máme pouze jednu cestu, cestu do otevřené společnosti. Musíme jít dál do neznáma, nejistoty a nebezpečí, a s veškerým svým rozumem usilovat jak o bezpečí, tak o svobodu.

Karl R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, (přeložil M. Calda)     

Pokud se Vám prezentace nezobrazí do 5 vteřin, kliněte sem >>>

 

 

jiri-valal

Arnika pomohla obci Slavičky s asanací skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách. Neocenitelná byla především odborná pomoc při posuzování záměrů tehdejšího majitele skládky. V místě havarované skládky nebezpečných odpadů je dneska louka a les. Sleduji práci Arniky a těším se z jejích úspěchů.

Ing. Jiří Válal, starosta obce Slavičky, kraj Vysočina

Další příběhy spokojených klientů >>>

Ab sciurus vulgaris veverka obecna autor Andrzej Barabasz= vybraná témata z oblasti ochrany přírody a životního prostředí, průvodce odpovědného spotřebitele a ekoporadenství. To vše na jediné kliknutí.

Témata

Ochrana zeleně

alej-roku-2011Jak zachránit strom? - praktické rady jak předejít zbytečnému kácení stromů

Zašlete podnět na Českou inspekci životního prostředí - Domníváte se, že došlo k neoprávněnému kácení? Kontaktujte prostřednictvím elektronického formuláře ČIŽP s žádostí o prošetření případu.

Soutěž Alej roku 2011

Znečišťování životního prostředí chemickými látkami

Otravují nám život - fotogalerie podniků znečišťujících životní prostředí včetně následků jejich provozu

Žebříčky největších znečišťovatelů v ČR - zjistěte si, kdo je největším špindírou ve Vašem kraji

Aktuální data o vypouštění dioxnů průmyslovými podniky v ČR (interaktivní mapka).

Chemické látky ve výrobcích a potravinách

Databáze chemických látek - přehled vlastností a nebezpečnosti 158 vybraných toxických látek

Databáze rizikových výrobků

Nebezpečné výrobky - zeptejte se - otázky a odpovědi ohledně rizikových výrobků

Databáze alternativ k výrobkům z PVC

Ochrana vod

Zašlete podnět na Českou inspekci životního prostředí - Domníváte se, že došlo k neoprávněnému zásahu do vodního ekosytému či k jeho úmyslnému poškození? Kontaktujte prostřednictvím elektronického formuláře ČIŽP s žádostí o prošetření případu.

Účast veřejnosti v rozhodování o životním prostředí

banner-fotosoutez-zpAnkety o o aktuálních otázkách životního prostředí

Fotografická soutěž o nejlepší snímky zachycující poškozování životního prostředí v ČR

Ekoporadna Arniky

Bezplatná pomoc obcím, občanským sdružením i jednotlivcům v případech ohrožení životního prostředí či lidského zdraví.

Rozcestník Častých kladených dotazů (FAQ) nebo česky (ČKD) a jejich odpovědí pro nejrůznější oblasti ochrany životního prostředí.

 


MZPPodpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci projektu Ochrana životního prostředí online s Arnikou. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

S orientací v zákonech

Seznámíme Vás s možnostmi zapojení občanů do rozhodování o životním prostředí a se zákony, o které se můžete opřít. Poradíme, jak založit občanské sdružení, jak se účastnit správních řízení, posuzování vlivu staveb na životní prostředí a dalších úředních procesů. Pomůžeme Vám sepsat připomínky, odvolání či jiné dokumenty.

S odbornými problémy

Řekneme Vám, jaké mohou být ekologické důsledky stavby, která se u Vás chystá. Poradíme, jaké odborné argumenty můžete proti záměru využít. Pokusíme se najít specialisty, kteří mohou vypracovat odborné posudky. Pokud se rozhodnete případu věnovat dlouhodobě, pomůžeme Vám sestavit plán, podle něhož můžete postupovat.

S publicitou případu

Poskytneme Vám kontakty na novináře, aby Váš případ nezůstal "pod pokličkou". poradíme, jak napsat tiskovou zprávu nebo zorganizovat tiskovou konferenci. Pomůžeme Vám vytvořit informační materiály pro veřejnost.

Jak Vám pomůžeme?

  • Rádi Vám zašleme části zákonů, které můžete využít, informace, které souvisí s Vaším případem, podklady pro založení občanského sdružení atp. (zjistíme Vám např. informace o investorovi projektu).
  • Z naší knihovny Vám půjčíme knihy a videokazety. Některé publikace si u nás můžete rovněž zakoupit.
  • Pomůžeme Vám sepsat odborné dokumenty (například připomínky k dokumentaci EIA), kontaktovat sdělovací prostředky a vytvořit informační materiály pro veřejnost.
  • Pokud to pro Vás bude výhodné, můžete po dohodě využít vybavení naší kanceláře (kopírku, fax, počítače).
  • Můžete se zúčastnit seminářů, které pořádáme. Semináře bývají zaměřeny na konkrétní problematiku a slouží k výměně zkušeností mezi účastníky.
  • Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat dlouhodobě, budeme se s Vámi účastnit důležitých jednání ve Vašem případu.
  • Pomůžeme Vám zapojit se do některé ze sítí občanských sdružení.
  • Naším prostřednictvím můžete připomínkovat zákony, nově vznikající v Parlamentu ČR.

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí