O programu Toxické látky a odpady

webPod názvem Arnika - Toxické látky a odpady se skrývá jeden ze tří programů spolku Arnika. Chrání lidi a životní prostředí před jedovatými látkami, navrhuje hospodárné nakládání se surovinami a snižování množství odpadů.

 

Myslíme si, že toxické látky ohrožující živé organismy by měly být nahrazeny bezpečnějšími alternativami. Prosazujeme také právo občanů na informace o nebezpečných látkách v životním prostředí.

Nechceme, aby odpady končily na skládkách anebo ve spalovnách, obojí je špatným řešením. Důraz klademe vedle recyklace i na prevenci vzniku odpadu.

Pracujeme na kampaních a projektech jak v České republice, tak na evropské a celosvětové úrovni.

Čemu se program věnuje

Program Toxické látky a odpady existuje v Arnice od jejího vzniku, tedy od konce září 2001. Svojí činností ale navazuje na sekci Dětí Země „Za čistou zemi, vzduch a vodu“, fungující už od roku 1993. S podporou veřejnosti pomohla naše předchůdkyně zastavit 19 projektů nadbytečných spaloven (1994 - 2000) a dva projekty nových skládek odpadů (1997, 2000).

bezjedu kopieOd počátku programu Toxické látky a odpady byla vlajkovou lodí kampaň Budoucnost bez jedů. Jejími úspěchy jsou například:

1) Prosazení zavedení IRZ – Integrovaného registru znečišťování, nástroje, který zpřístupňuje informace o toxických látkách vypouštěných z průmyslových provozů třeba v odpadech anebo ve vodě. V roce 2015 se nám podařilo informace z IRZ dostat ještě blíž k lidem v mapové aplikaci s názvem Znečišťovatelé pod lupou. Navíc po celou dobu fungování registru vyvíjí průmysl tlak na oslabení jeho možností, kterému se opakovaně snažíme zabránit. A třeba i s Vaší podporou se o to budeme snažit dál!

nespaluj logo lq2) Ratifikace Stockholmské úmluvy, mezinárodní dohody o omezení výroby, používání a vypouštění toxických látek označovaných jako POPs – perzistentní organické látky. Asi nejznámější z nich je pesticid DDT, ale patří sem i dioxiny, které už ve velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy, ohrožují reprodukci živočichů včetně člověka a mají na svědomí poškození imunitního systému. Ovšem ratifikací to nekončí. Opakovaně působíme na schůzkách této úmluvy jako protipól snah o vyškrtávání látek ze seznamu těch zakázaných a k tomu prosazujeme zařazení nových. Věříme totiž, že to má smysl!

3) Snižování množství vypouštěných škodlivých látek do životního prostředí z konkrétních průmyslových provozů, ale také předcházení vzniku takových provozů. Za všechny jmenujme například Spolanu Neratovice s jejími opakovanými úniky toxických látek při povodních v srpnu 2002, ale i po nich. Soustavný tlak na tento podnik přispívá jednoznačně ke zvýšení jeho bezpečnosti, ale i nadále představuje významné riziko díky používání zastaralé technologie výroby chlóru pomocí velice nebezpečné rtuti. Arnika je v kauze činná dodnes a stále vyjednává co nejlepší podmínky pro život v okolí provozu. Úspěšně ukončenými jsou kauzy spalovny odpadů v Lysé nad Labem, skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách či spalovny nebezpečných odpadů ve Vyškově.

Naše snahy v kampani významně podpořily i desítky tisíc podpisů pod peticemi Budoucnost bez jedů a Budoucnost bez jedů II. Zapůsobily i při procesu přijetí nového nařízení REACH. Je to evropská směrnice umožňující spotřebitelům zjistit, zda se ve zboží vyskytuje některá z látek zařazená na seznam nebezpečných nebo potenciálně nebezpečných. (Začátky směrnice si můžete připomenout zde: „REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče“)

setrpapCMYKmaleKampaň Šetrné papírování usilovala o zavedení ekologičtějšího recyklovaného papíru na co nejvíce státních úřadech, firmách i nejrůznějších institucích. Z hlediska materiálového toku je často mnohem rozumnější obracet se na výrobky z recyklovaného papíru. Proto bylo dalším záměrem prosazení šetrného nakládání s papírovým odpadem. Kampani se navíc podařilo nabourat mýtus bránící širšímu rozšíření recyklovaného papíru, totiž že ničí kopírky a tiskárny. Kampaň slavila úspěch, když Ministerstvo životního prostředí ČR začalo koncem roku 2002 používat v naprosté většině případů recyklovaný papír. Jeho používání se pak podařilo prosadit i na některých krajských úřadech.

logonehrajmesispvc smallJiným velkým tématem je už od začátku činnosti programu bezpečnost spotřebního zboží. Za všechny škodliviny z celé sumy jmenujme například PVC. Tedy polyvinylchlorid a jeho náhrada jednak ve zdravotnictví a také ve výrobcích pro děti a obalech potravin. Při jeho výrobě, skladování i používání unikají do prostředí nebezpečné látky, což opakovaně dokazuje už zmíněná Spolana Neratovice. Bezpečné náhrady přitom existují a proto tam, kde je to možné, usilujeme o jeho úplné vypuštění. V minulosti k tomu pomohla kampaň Nehrajme si s PVC, petice „Za náhradu PVC“ s víc jak 8 tisíci podpisů, námi založená Koalice bez PVC, do níž vstoupila už v roce 2008 například společnost IKEA, ale také opakované testování výrobků.

LOGO final bar-page-001To ostatně provádíme dodnes a působíme tak na stažení nebezpečných výrobků z trhu. Nově se zaměřujeme třeba na bromované zpomalovače hoření (BFRs) v nesprávně recyklovaných plastech či na těžké kovy v potiscích skla a porcelánu v kampani Jezme bez jedů. Testy zároveň odstartovaly daleko důslednější kontrolu chemické bezpečnosti hraček českými hygieniky a Českou obchodní inspekcí.

Už zpočátku se vedle té české začala psát i historie programu za hranicemi ČR. Uvědomujeme si totiž, že znečištění se nezastaví v celním prostoru kteréhokoli státu na Zemi, ale že i zdánlivě izolovaná situace na druhém konci světa se může podepsat na našem životě stejně tak, jako na životech ostatních. To jsou důvody, proč vyvíjíme mezinárodní aktivity a pro řadu z nich vytváříme zázemí. Pomáháme a pomáhali jsme tak prosazovat právo na informace a na bezpečné životní prostředí například v Bělorusku, Kazachstánu, Srbsku, Arménii, Číně, Thajsku aj. Hostíme centrum

IPEN logo cmyk smallPracovní skupiny mezinárodní sítě IPEN pro rtuť a také dioxiny, PCB a odpady a začleňuje Arniku do mezinárodních sítí jako jsou HCWH (Health Care Without Harm), IPEN (International POPs Elimination Network) a GAIA (Global Alliance for Incineration Alternatives). Například námi koordinovaný projekt globálního monitorování slepičích vajec z domácích chovů kvůli zatížení perzistentními organickými látkami sehrál významnou roli na první schůzce Stockholmské úmluvy. Pomohl totiž podložit argumenty zásadními fakty a zabránil přijetí vágních dokumentů.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu