O rtuti ve výrobě chloru ve Spolaně se dnes nerozhodlo

12.11.2012 - Jindřich Petrlík | Novinky
V Praze se projednávala žádost Spolany Neratovice o posunutí termínu k ukončení výroby chloru s pomocí rtuti. Jednání svolal na dnešní den Krajský úřad Středočeského kraje poté, co obdržel žádost Spolany o změnu integrovaného povolení a vyjádření mu zaslali také jednotlivé zainteresované úřady, obce a další účastníci řízení. Spolana na jednání i nadále trvala na posunutí konečného termínu, do kdy má přestat používat rtuť pro výrobu chloru, o šest let, tedy do konce roku 2020. „My jsme navrhli ústupek maximálně o rok, tedy do konce roku 2015, ale to Spolana neakceptovala. V tom zásadním tedy k žádné dohodě nedošlo,“ shrnul hlavní závěr z dnešního jednání Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika a zástupce ekologického sdružení na této schůzce.

„Překvapilo nás, že většina orgánů státní správy, ale i město Neratovice s posunutím termínu souhlasí. Větší námitky měly jen odbor životního prostředí Městského úřadu v Neratovicích a obec Libiš,“ doplnil Petrlík. Kromě rtuti se probíraly i podrobné podmínky sledování dalších toxických látek, například dioxinů v odpadech ze současného provozu, a upřesňoval se monitoring rtuti v ovzduší.

„Po odsouhlasení zápisu z jednání bude rozhodnutí na Krajském úřadu Středočeského kraje. Jakékoliv rozhodnutí za hranicí roku 2015 považujeme za nepřijatelné z hlediska ochrany životního prostředí před dalšími zbytečnými úniky rtuti ze stávajícího provozu Spolany. Ta sice argumentuje snižováním úniků rtuti do ovzduší a do vody, ale zabránit jim přechodem na novou technologii nechce. Argumentuje ekonomickou krizí. Náhradní technologie je však díky nižší spotřebě energie hodnocena také jako ekonomicky výhodnější,“ uzavřel Petrlík.

Arnika nedávno zveřejnila výsledky rozborů ryb z Labe pod Spolanou. Ty prokázaly vysoké koncentrace rtuti v nich. O snaze Spolany o další pokračování výroby chloru s použitím rtuti informovala Arnika už 16. října.

Banner-stika

Sledujte nás: