Ke stažení

Animovaný klip "Čím topíte, to dýcháte" (možno stáhnout ve dvou verzích - klasické a zkrácené)
klip nahled
wmv Klip Čím topíte to dýcháte (formát WMV) (13.74 Mb)                     

wmv Klip Čím topíte - zkrácená verze (formát WMV) (8.70 Mb)

Letáček "Čím topíte, to dýcháte" Leták "Čistější ovzduší"
Čistější ovzduší
Plakát "Zásady správného topení"
pdfZásady správného topení.pdf
čím topíte CO obal zásady topení - náhled

 Chcete si letáky objednat tištěné? Navštivte prosím náš eshop.

Ringelmannova stupnice měření tmavosti kouře (3 stupnice na A4)
Ringelmannova stupnice.pdf  

Upozornění: pokud si chcete vytisknout stupnici doma a orientačně změřit tmavost kouře, je potřeba ji tisknout na co nejbělejší hladký papír, aby nebyly příliš ovlivněny optické vlastnosti stupnice.

 Pro obce: informační články pro občany
pdf Co dělat když vás soused obtěžuje kouřem.pdf 

pdf Látky znečišťující ovzduší.pdf  

pdf Desatero správného vytápění.pdf

pdf  Možnosti jak vytápět (133.57 Kb)

pdf  Nespalujte odpad (125.71 Kb)

Studie

pdfIng. Milan Havel - Možnosti snižování emisí z domacích topenišť.pdf1.17 MB

pdfAlan Watson C. Eng - Emise z lokálních topenišť se zřetelem na POPs2.65 MB

 Další studie a informace

pdf Ing. Christoforos Tzurnas: Porovnání metod hodnocení vlivů llokálních topenišť na kvalitu ovzduší používaných v Německu a České republice  (86.24 Kb)

pdf Ing. Blanka Nosková: Spalování v domácnostech a jeho vliv na životní prostredí, CENIA (72.98 Kb)

Michal Ritz, Lucie Bartoňová, Zdeněk Klika: EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ A POLYAROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ PŘI SPALOVÁNÍ UHLÍ V PRŮMYSLOVÝCH A MALÝCH TOPENIŠTÍCH

Michal Ritz et al.: PRODUKTY SPALOVÁNÍ TUHÝCH PALIV V MALÝCH DOMÁCÍCH TOPENIŠTÍCH I. SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ