Občané chtějí rekonstrukci parku na Balabence

27.6.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
Včera odpoledne proběhlo v Praze 9 setkání občanů se zástupci radnice, magistrátu a přizvanými odborníky. Mluvilo se o budoucnosti parku na Balabence. Sdružení místních obyvatel představilo projekt financovaný Nadací Partnerství, podle něhož by měl být park zachován a rekonstruován. Společnost Skanska Property CR přitom v lokalitě již několik let plánuje výstavu kancelářské budovy, která by občanům sebrala jedinou plochu zeleně, která slouží k rekreaci a vyvažuje negativa silné dopravní zátěže.

Včera odpoledne proběhlo v Praze 9 setkání občanů se zástupci radnice, magistrátu a přizvanými odborníky. Mluvilo se o budoucnosti parku na Balabence. Sdružení místních obyvatel představilo projekt financovaný Nadací Partnerství, podle něhož by měl být park zachován a rekonstruován. Společnost Skanska Property CR přitom v lokalitě již několik let plánuje výstavu kancelářské budovy, která by občanům sebrala jedinou plochu zeleně, která slouží k rekreaci a vyvažuje negativa silné dopravní zátěže.

V základní škole na Balabence se včera sešlo na padesát místních občanů, aby se seznámili s projektem obnovy parku, který nechalo vypracovat sdružení Obrana parku Balabenka. „Současný park je zanedbaný a potřebuje rekonstrukci. Zásadně nesouhlasíme se jeho zrušením a výstavbou kancelářské budovy, kterých je v blízkém okolí již několik a na první pohled nejsou plně využívány,“ uvádí předseda sdružení Ing. Ivo Steiner. „Park pomáhá odvětrávat přetíženou křižovatku na Balabence a zmírňuje negativní účinky automobilové dopravy na zdejší obyvatele, navíc má v zahuštěné zástavbě nepochybný význam pro rekreaci. Vlastní iniciativu občanů k rekonstrukci parku by měla radnice Prahy 9 vítat a podporovat,“ doplnil Martin Skalský ze sdružení ARNIKA.

Projekt zpracovala zahradní architektka Jana Čadilová ve dvou variantách. První z nich řeší prostor jako formálnější park s pravidelně se opakujícími skupinami stromů, druhý návrh nabízí přírodní zahradu s nepravidelnou kompozicí. Jedna z variant předpokládá navršení metrových valů, které mají oddělit park od okolních rušných komunikací Českomoravské a Sokolovské. Počítá se s výsadbou zhruba třiceti nových stromů, v centrální části parčíku by měla vzniknout louka. Prostor protíná několik pěšin, navržených ve směru nejčastějších průchodů, a doplněných lavičkami a fontánkou s jezírkem. Náklady na realizaci se blíží třem miliónům korun, které chce občanské sdružení získat formou sponzorských darů a grantů.

Místostarosta Prahy 9 Ing. Jan Jarolím (ODS) uvedl, že hlavním problémem oblasti jsou ulice přetížené automobily. „Nabízí se otázka, proč Skanska svůj projekt nesměřuje do bývalých průmyslových areálů. Likvidace zeleně je škoda. Pokud to pro mě nebude znamenat porušení zákonů, budu se snažit přispět k zachování parku a jeho rekonstrukci,“ řekl. Radní Mgr. Eva Gorčíková (ODS) občany vyzvala, aby jednali především se společností Skanska. „Pokud bych byla normální občan, na vaše setkání bych nepřišla. Nemůžete k ničemu nutit soukromou firmu, která vlastní pozemky. Radnice pozemek za 15 miliónů vykoupit nemůže, budete si ho tedy asi muset koupit vy.“ Přítomný Čechokanaďan Josef Maxant označil vystoupení radní Gorčíkové za skandální. „Paní radní by měla mít radost z toho, že občané sami navrhují řešení místních problémů. Plocha byla v územním plánu označena jako park a byla na ní stavební uzávěra. V Kanadě by takové určení plochy bylo možné změnit jedině referendem. Radní by měli vysvětlit, kdo a proč odstranil stavební uzávěru a umožnil zástavbu parku. Obávám se, že jde o korupci, protože nikdo z občanů se o ničem nedozvěděl.“ 

Právník Arniky JUDr. Ondřej Tošner dodal, že v průběhu povolovacích řízení došlo k řadě právních pochybení. „Územní rozhodnutí nyní přezkoumává soud, stavební povolení je v odvolacím řízení. To, že Skanska vlastní pozemek, ještě nic neznamená. Zástavba je navržena nešťastně a v průběhu jejího povolování byly porušeny zákony.“

Prezentaci projektu sledovalo z publika ještě několik dalších členů obvodního zastupitelstva, stejně jako vedoucí odboru výstavby Ing. Václav Vaněk a místostarosta Ing. Zdeněk Davídek (US). Nikdo z nich se však k diskusi nepřipojil. Projekt občanů podpořil Ing. Jan Hrdlička z Odboru městské zeleně pražského magistrátu. „Tento park sice není významný z hlediska celoměstské zeleně, avšak je zřejmé, že pro místní obyvatele a pro odlehčení přetíženého dopravního uzlu je důležitý. V posledních letech vzniká velký problém přehříváním města a každý ostrůvek zeleně má nenahraditelnou funkci. Domnívám se, že hlavní město by na rekonstrukci parku dokonce mohlo uvolnit část finančních prostředků.“

V parku na Balabence se dnes nachází 30 stromů, které chce společnost Skanska vykácet a park zrušit. Petici požadující zachování jediné souvislé zelené plochy v okolí podpořily téměř dva tisíce lidí. Sdružení obrana parku Balabenka se bude snažit všemi prostředky, které dává zákon, zabránit zrušení parku. Vyzvalo přitom zastupitelstvo městské části, aby nabídlo investorovi jiný pozemek z obecního majetku, např. v bývalé průmyslové zóně ve Vysočanech. Sdružení Obrana parku Balabenka působí od roku 1999 jako člen Koalice SOS Praha. Koalice vznikla z nesouhlasu občanských sdružení s návrhem územního plánu Prahy, jenž předpokládal masivní nárůst automobilové dopravy a úbytek městské zeleně.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu