Občané Dejvic přicházejí s výjimečnou nabídkou – darem milion korun na záchranu parku

24.6.2011 - PRAHA / Solečná tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů a občanského sdružení Tilia Thákurova | Tiskové zprávy
Ke kroku, který je v českém prostředí výjimkou, se rozhodlo občanské sdružení Tilia Thákurova, které usiluje o záchranu lipových stromořadí v dejvické Thákurově ulici. Nabízí jako dar hlavnímu městu Praze, jež je vlastníkem pozemku, a městské části Praha 6 jako navrhovanému novému správci parku 1 milion korun na ošetření stromů v parku a na jejich údržbu. „Chceme takto nejen zachránit stromy v parku, ale také vyjádřit svou snahu o zachování kvality veřejného prostoru vytvářeného právě krásnými vzrostlými stromy. Odborná péče zajistí stromům i parku budoucnost, jak ostatně dokládají mnohé odborné posudky,“ říká Ing. Marie Jelínková, předsedkyně sdružení Tilia Thákurova. Návrh občanského sdružení bude předložen na dnešním jednání zastupitelstva MČ Praha 6.

„Nabídnutý dar by měl bohatě stačit nejen na ošetření stromů, ale i pro zahájení systémové péče o park. Městská část se poté bude moci soustředit na zpracování koncepce obnovy a ochrany parku,“ doplnila Marie Jelínková. Jak se uvádí v zápisu z jednání Komise životního prostředí městské části Prahy 6, orientační náklady na péči o dřeviny v Thákurově ulici jsou 320 tisíc Kč ročně.

Občanské sdružení také navrhuje, aby byl park převeden do správy městské části Praha 6. Ta by pak uzavřela partnerství s místním občanským sdružením a konzultovala by s ním další postup. „Reakce městské části, konkrétně Odboru dopravy a životního prostředí, byla bohužel zatím odmítavá a jeho vedoucí Ing. Danou Charvátovou jsme byli nařčeni z pouhých snah o zviditelnění. Zmíněným darem chceme dokázat, že naší snahou je především zachránit park pro občany,“ vysvětlila Marie Jelínková.

Návrh převodu správy parku vychází ze schválené Koncepce péče o zeleň v Praze, kde se přímo předpokládá, že magistrát by měl postupně menší parčíky a další zelené plochy převádět do správy jednotlivých městských částí. Magistrát v koncepci sám přiznává, že Technická správa komunikací hlavního města nemá dostatek odborníků k tomu, aby mohla vedle oprav a údržby silnic pečovat také o parky.

Úřad Městské části Praha 6 nechal v květnu 2011 park na žádost TSK uzavřít. Důvodem má být nebezpečí, které stromy, údajně v havarijním stavu, představují pro návštěvníky parku. „Uzavření parku vyvolává v občanech pocit ohrožení stromy a vytváří z nich veřejné nepřátele namísto významné zeleně vytvářející kvalitu životního prostředí a pohodu bydlení v Thákurově ulici. Rozhodnutí o uzavření parku zbytečně komplikuje život občanům, protože stromy nejsou v havarijním stavu, což potvrzuje i nejnovější posouzení, které si po uzavření parku objednalo sdružení Tilia Thákurova u Agentury ochrany přírody a krajiny,“ uvedla Marie Jelínková.

Dosud také občanům nikdo neodpověděl na petici, kterou v roce 2008 podepsalo více než 1500 lidí. Stále přitom platí většina jejích požadavků: zamítnout žádost o kácení zdravých lip s výjimkou prokazatelně havarijních stromů, které není možné zachránit; odborně ošetřit stromy, které jsou dlouhodobě zanedbávané, a zajistit pravidelnou každoroční péči a zveřejnit plány na rekonstrukci parku a prodiskutovat je s místními obyvateli.

Vykácení všech stromů v parku prosazuje od roku 2007 Technická správa komunikací (TSK), která je správcem tzv. silniční zeleně. Pokud nyní TSK uvádí, že "část stromů v parku je totiž ve velmi špatném stavu", je to - jak ostatně konstatovali odborníci ve všech odborných posudcích - především kvůli dlouhodobému zanedbání péče o stromy, za něž sama zodpovídá.
Jednání zastupitelstva MČ Praha 6 začíná dnes, 24.6., ve 14 hodin, interpelace občanů, jejichž součástí bude i vystoupení zástupkyně občanského sdružení Tilia Thákurova, jsou na programu schůze od 17 hodin.

Další informace:

Park v Thákurově ulici byl uzavřen. Proč nesouhlasit? 
Obyvatelé Dejvic odmítají kácení parku. A nabízejí radnici svou pomoc.
Radnice Prahy 6 otáčí kormidlo: povoluje vykácet 40 % vzrostlých stromů v parku v Thákurově ulici

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu