Občané EU mají nyní přístup k údajům o teplárnách a elektrárnách znečišťujících jejich okolí

25.9.2020 - BRUSEL / PRAHA | Novinky
Elektrárna Mělník
Autor: Ivo Lukačovič
I přesto, že se Evropská unie snaží snižovat emise skleníkových plynů a toxických látek vypouštěných do životního prostředí, až doposud tu chyběla platforma, kde by občané, akademici a organizace zabývající se ochranou životního prostředí měli možnost přehledně porovnat průmyslové znečišťovatele v jednotlivých členských zemích. I přes to, že členské země EU mají ze zákona povinnost poskytnout tyto informace svým občanům, v mnoha zemích je stále obtížné se k takovým informacím dostat. Na tento fakt již dlouho upozorňovala organizace EEB (European Environmental Bureau), jejímž členem je i Arnika. EEB se nakonec po nečinnosti EU sama rozhodla vytvořit databázi elektráren a tepláren coby významnou část průmyslových znečišťovatelů v EU.

„Je to nepřijatelné. Lidé mají právo vědět, zda provozovatelé a úřady dělají svou práci za účelem snižování toxického průmyslového znečištění,“ uvádí Christian Schaible, manažer projektu v EEB. Právě podle EEB selhala Evropská unie v dostupnosti a transparentnosti informací pro občany o znečišťovatelích v jejich okolí, a rozhodli se tak vytvořit vlastní databázi, aby zaplnili tuto, podle jejich slov, díru v transparentnosti. I přesto, že unijní právo vyžaduje od svých členů každoroční zveřejňování těchto dat pro jejich občany, ze zkušenosti EEB vyplývá, že se tak často neděje a veřejnost tak nemá přístup ani k základním informacím o vysoce znečišťujících aktivitách ve svém okolí. Například Německo a Polsko poskytnutí těchto informací zpoplatňuje, čímž se v oblasti znečištění Německo posunulo až na spodní příčku transparentnosti. Naopak Itálie vede v informovanosti svých občanů, následována Irskem, Českou republikou a Chorvatskem.

Databáze Industrial Plant Data Viewer umožňuje uživatelům porovnat data z více než tří tisíc spalovacích zařízeních (tepláren a elektráren) napříč Evropskou unií a porovnat tak, jak si právě jejich země stojí v znečišťování okolního prostředí a zda daná teplárna či elektrárna dodržuje předepsané limity. Z českých provozů jsou v databázi například elektrárny Mělník, Prunéřov, ale i teplárny jako ta v Plané nad Lužnicí anebo kombinát ve Vřesové.

Databáze průmyslových znečišťovatelů životního prostředí v České Republice je dostupná na stránkách Znečišťovatelé.cz. Tuto databázi vytvořila nezisková organizace Arnika ze stejného důvodu, jako tu evropskou EEB, a to usnadnit veřejnosti cestu k informacím o znečišťujících průmyslových podnicích v jejich okolí. Data o jednotlivých látkách a jejich přenosech v emisích nebo odpadech databáze čerpá z Integrovaného registru znečišťovatelů (IRZ), kam podniky musejí tyto informace každoročně hlásit, pokud překročí určitou stanovenou hranici. "Znečišťovatelé" tak dokáží vyhledat jak úniky konkrétních látek v České republice nebo kompletní data o konkrétním provozu, tak vývoj těchto dat v čase nebo žebříčky největších českých znečišťovatelů.

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí