Občané nahlas

Buďte občany, kteří se ozvou, když se ve vašem okolí chystá nějaká průmyslová stavba. Buďte občany nahlas. Arnika Vám v tom pomůže. Hned na začátek přinášíme rozcestník situací, ve kterých je dobré být nahlas, nebo alespoň dobře informovaný. Pod každou situací naleznete rady, kde se informovat a jak případně do procesu vstoupit se svými připomínkami. Přiloženy jsou také odkazy na další zdroje a materiály, které by vám v dané situaci mohly pomoci. Rady a materiály se týkají především nejrůznějších průmyslových provozů, jako jsou kotelny, spalovny, metalurgické či chemické provozy. Většina informací a doporučení se však dá aplikovat obecně. Proto neváhejte a proklikejte se do rozcestníku hlouběji.
Pokud nenajdete uspokojivou odpověď na této stránce, ani jinde na internetu, neváhejte nás oslovit skrze náš bezplatný poradenský portál. Můžete si také projít náš nový bezplatný e-learning o IRZ a IPPC nebo si pročíst nové publikace Integrovaný registr (IRZ) ve službách veřejnosti a Kapesí insirace Vaší účasti v rozhodování. 

pikto obcane nahlas-01

Jedna paní povídala, že se u nás v obci bude stavět průmyslový provoz.

  pikto obcane nahlas-03

Proces EIA je na spadnutí, nebo již probíhá.

pikto obcane nahlas-02

Investor oslovil s návrhem průmyslové stavby starostu či zastupitelstvo.

 

pikto obcane nahlas-04

Řízení o vydání územního povolení je na spadnutí nebo již probíhá.

pikto obcane nahlas-05

Řízení o vydání stavebního povolení je na spadnutí nebo již probíhá.

  pikto obcane nahlas-06

Řízení o vydání IPPC je na spadnutí, nebo již probíhá. 

pikto obcane nahlas-07

Nic nezabírá, nikdo nás neposlouchá, potřebujeme radikální řešení.

  pikto obcane nahlas-01

Často kladené otázky o účasti veřejnosti

 

pikto obcane nahlas-08 10 příkladů úspěšné účasti veřejnosti v rozhodování

 


 pikto obcane nahlas-01   Jedna paní povídala, že se u nás v obci bude stavět průmyslový provoz.

Pro začátek je důležité informaci ověřit. Zcela zásadní je zjistit, v jaké fázi plánování stavba je. Tedy u kterého úřadu na stole leží dokumentace, nebo kdy bude dokumentace na který úřednický stůl předložena. Pěkné schéma procesů přináší leták Arniky ke stažení zdarma „Až budou chtít u Vašeho domu stavět, necháte se vybagrovat?
Často se stane, že investorská firma přijde nezávazně za starostou obce či některým ze zastupitelů a o plánovaném projektu s ním promluví. Proto je vhodné oslovit například starostu obce a zeptat se přímo jeho. Raději mu zavolejte. Většinou to bývají lidé velmi zaneprázdnění a e-mail či dopis může skončit v hromadě s nápisem „to vyřeším později“. Pokud se vám nepodaří se starostou spojit, nebo se z jiného důvodu chcete komunikaci se starostou vyhnout, pak oslovte úředníky.
Ideálním způsobem je telefonát na místní úřad. Doporučuji stavební úřad a tam se ptát buď po vedoucím, nebo po někom z územního plánování. Nenechte se odbýt tím, že zrovna ten člověk, kterému jste se dovolali, neví nic o záměru, na který se ptáte. Snažte se dopátrat například úředníka, který má danou oblast či konkrétní záměr na starosti. Zkušenost s telefonáty na úřady říká, že pokud úředník informaci má, zpravidla ji do telefonu poskytne, nebo alespoň sdělí, že si máte přijít osobně, nebo podat oficiální žádost. Neochota vydání informace po telefonu je vzácností. Spíše se člověk setká se vstřícným přístupem. Pokud však na neochotu narazíte, pak je třeba podat oficiální žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Žádost je dobré podat i v případě, kdy máte podezření, že vás úředník odbyl, nebo neodpověděl zcela konkrétně. Na oficiálně podanou žádost musí úřad ze zákona do 30 dnů zareagovat. Pozor na formulaci otázky. Úřad nemusí odpovědět, pokud se ptáte příliš obecně a nekonkrétně. Podívejte se na často kladené dotazy k tématu práva na informace, a také si stáhněte leták Arniky věnovaný právu na informace. Je tedy dobré se ptát například, zda konkrétní stavební úřad v současné době projednává dokumentaci na vámi zmíněnou průmyslovou stavbu v dané lokalitě, nebo zda je mu známo, že k takovému projednání v nejbližší době dojde.
Může se také stát, že místní stavebné úřad ještě o plánované stavbě vůbec neví. Není to nic neobvyklého. Investor může prvně požádat o vydání stanoviska k posuzování vlivu na životní prostředí EIA. A to i v případě, že se na veřejnost prosákne informace, že žádná EIA nebude. Investor musí oslovit buď příslušný krajský úřad a zde místní odbor EIA nebo přímo příslušný odbor ministerstva životního prostředí. Prvně se zkuste podívat do informačního systému EIA, zda už tam plánovaný provoz není. Vyhledávání funguje dobře například podle názvu vaší obce, nebo pokud znáte investorskou firmu či název záměru. Pokud zde stavba není, neznamená to, že se nic neplánuje. Některé provozy se v systému nemusí objevit vůbec. Například ty, u kterých bylo vydáno rozhodnutí, že není třeba proces EIA vůbec zahajovat. Takové rozhodnutí vydává krajský úřad nebo ministerstvo životního prostředí. Takže jejich rukama daný proces mohl projít a mohou o něm vědět. Proto doporučuji telefonát prvně na kraj poté na ministerstvo. Úředníci bývají zpravidla velmi vstřícní, a pokud dokážete plánovaný průmyslový provoz dostatečně identifikovat, například znáte název investorské firmy, informací se vám jistě dostane. Pokud se setkáte s neochotou, pak opět nastupuje oficiální žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. kde se odpovědi dočkáte nejdéle za 30 dnů.
Pokud se vám podaří záměr vypátrat, víte v jaké je fázi a chce se zapojit do rozhodování o něm, pak se podívejte na další krok v rozcestníku, kde se dozvíte více. Pokud víte, kdo by měl být investorem, provozovatelem či majitelem pozemků, zkuste kontaktovat přímo tyto osoby. Ne vždy se člověk setká s odmítnutím. A pak je daleko jednodušší zapátrat na internetu, a zavolat pár lidem než rozesílat žádosti o informace na všechny strany. Avšak pozor, k informacím, které vám neveřejně sdělí investor nebo jiný průmyslník a vlastně i úředník, přistupujte kriticky. Ne vždy to musí být čistá nebo úplná pravda.
Pokud jste vyčerpali všechny výše uvedené možnosti, pak je pravděpodobné, že plánovaná výstavba byla fáma nebo že od ní investor upustil. Pro klid v duši ale doporučuji pátrání ještě zopakovat s odstupem jednoho měsíce a pak ještě několikrát v průběhu roku, protože je možné, že jste zachytili plány na stavbu tak brzy, že o nich ještě úřady nevědí, ale investor už si připravuje podklady.

Zpět na rozcestník


 pikto obcane nahlas-02   Investor oslovil s návrhem průmyslové stavby starostu či zastupitelstvo.

Poměrně běžnou praxí je, že investor představí svůj záměr nejprve starostovi či zastupitelstvu. Může to být jen nezávazně, nebo si investor vyžádá nějaké stanovisko obce. Starosta a zastupitelstvo by měli jako volení zástupci reprezentovat názor většiny občanů v obci.
Zásadním zlomovým bodem pro výstavbu jakéhokoli průmyslového provozu je stanovisko obce jakožto samosprávní jednotky, na jejímž katastru má ke stavbě dojít. Pokud zástupci obce s výstavbou nesouhlasí, znamená to pro investora prakticky nepřekonatelnou překážku. I když by se navzdory nesouhlasu dané obce rozběhla povolovací řízení, zamítavý hlas obce nakonec zpravidla povede k zamítnutí stavby. Neznamená to však, že jedno hlasování zastupitelstva může stavbu zastavit. Zkušenost však říká, že pokud zastupitelstvo zaujme negativní postoj, investor sám dříve či později boj o umístěná provozu v daném katastru vzdá. Proto je důležité, aby zastupitelstvo respektovalo názor občanů. Pakliže se většina občanů staví k záměru negativně, nebo o něm většina občanů neví, nemělo by k němu zastupitelstvo ani starosta jménem obce zaujímat souhlasné stanovisko. Zde je prostor pro přesvědčení zastupitelstva. Ideálním nástrojem je petice, která ukáže zastupitelstvu, kolik obyvatel s provozem nesouhlasí nebo považuje pro jeho schválení určité podmínky. Další úrovní je pak požadavek na vypsání místního referenda v dané věci (v sekci radikální řešení).
Velmi pěkně a jednoduše je shrnut postup psaní a podávání petice na webu Frank Bold. Petiční zákon a vzorová podání petice jsou i na webu Arniky. Petice není pro zastupitelstvo závazná, ale musí ji do 30 dnů projednat a nějak se k ní vyjádřit. Petiční akce může pomoci ovlivnit rozhodování zastupitelstva, ale především poslouží k rozšíření povědomí o nastalé situaci a vnese do diskuse nové argumenty. Pro petici není stanovena kvóta podpisů. Ale obecně platí, čím více tím lépe.

diskuze spalovna tisk barva

Další velmi vhodnou možností je veřejné vystoupení na zastupitelstvu. A to buď přímo při projednání daného bodu, nebo při jakémkoli zastupitelstvu předcházejícím. Ten, kdo je oprávněným voličem do daného zastupitelstva má právo na něm také promluvit. Dobré je prostudovat si jednací řád zastupitelstva, a před zahájením zastupitelstva se prokázat občanským průkazem a domluvit si vystoupení k danému bodu nebo v diskusi. Další informace zejména k pořizování a použití záznamů z jednání zastupitelstva. thumb leták Cheb kopie final Stránka 1 Řdový občan jako jednotlivec zpravidla nemůže vyžadovat zařazení jím navrhovaného bodu na pořad jednání zastupitelstva k projednání. Takovou pravomoc má jen volený zastupitel.Je tedy vhodné oslovit spřízněného zastupitele a skrze něj prosadit zařazení daného bodu na pořad jednání a vyvolat hlasování v dané věci. Pokud je daný projekt na pořadu jednání, je velmi žádoucí aby na veřejné jednání zastupitelstva přišlo co nejvíce spoluobčanů, kteří mohou vznášet své dotazy či připomínky. Zastupitelé také uvidí, že se jedná o téma důležité pro širokou veřejnost.

Zpět na rozcestník


 pikto obcane nahlas-03

Proces EIA je na spadnutí, nebo již probíhá.

Většina průmyslových provozů a nejen jich musí alespoň minimální měrou zavadit o proces posuzování vlivu na životní prostředí EIA, který se řídí zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon samotný a některá vzorová podání jsou dostupná na webu Arniky. 

Vedení procesu EIA má na starosti příslušný krajský úřad, nebo ministerstvo životního prostředí, které také spravuje veřejný informační portál, kde je k nalezení seznam všech probíhajících a nedávno ukončených řízení EIA. Vyhledávání funguje dobře například podle názvu obce, názvu záměru, nejlépe podle identifikačního kódu záměru. Stane se, že v databázi záměr nenajdete. To může znamenat, že dokumentace ještě není v systému zanesena například z důvodu vyžádání doplnění dokumentace. Pak doporučuji telefonát na krajský úřad případně na ministerstvo ŽP. Úředníci bývají zpravidla velmi vstřícní a jistě vás informují, kdy se dokumentace veřejně objeví k připomínkování. Informace o zahájení EIA je také k nalezení na úřední desce příslušné obce a kraje.

V rámci EIA se posuzují přímé i nepřímé vlivy na lidské zdraví a vlivy na životní prostředí. Těmi jsou vlivy na živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky. Posuzuje se i vzájemné působení a souvislosti jednotlivých vlivů. V úvahu se berou nejen vlivy, které způsobí provozování konkrétního záměru, ale i jeho příprava, výstavba, ukončení provozu, případná sanace, demontáž či rekultivace. Zahrnuty musí být i vlivy možné havárie. Účelem EIA pak není hodnotit záměr z ostatních hledisek než z hlediska vlivu na životní prostředí. Nehodnotí se například hledisko ekonomické, či hospodářské.

Do procesu EIA může se svými připomínkami vstoupit kdokoli a to několikrát v jeho průběhu. Pokud například promeškáte možnost připomínkování zjišťovacího řízení, můžete své připomínky uplatit ve fázi připomínkování dokumentace nebo posudku. Výhodou posuzování EIA oproti územnímu a stavebnímu řízení je to, že veškerá dokumentace a podklady jsou dostupné online.

Zákon o EIA je opatřen přílohami, které definují určité provozy a jejich kapacity u kterých je kompletní EIA nařízena. Dále jsou vyjmenované provozy, u kterých probíhá zjišťovací řízení, jež určí, zda bude kompletní posuzování EIA probíhat či nikoli. Pokud chcete do procesu dále vstoupit, je zcela zásadní v připomínkách ve fázi zjišťovacího řízení jasně uvést, že trváte na plném posouzení EIA, které může zaručit důkladnější posouzení záměru. Takové připomínky sami o sobě mohou být důvodem k nařízení kompletního posuzování EIA. Vaší pozornosti zde doporučuji často kladené dotazy k EIA na webu Arniky a dále nabízíme v našem e-shopu tištěnou verzi podrobné příručky o procesu EIA nebo ji lze také zdarma stáhnout.Příručka vás podrobně procesem provede a napoví kdy a jakým způsobem podat v procesu připomínky. Stručně a přehledně se o procesu EIA také dozvíte na webu Frank Bold. 

Zákon EIA prošel v dubnu 2015 zásadní novelizací, která není v příručce zohledněna. Proto doporučuji vaší pozornosti velmi pěkné shrnutí této novelizace, které přináší opět Frank Bold. Hodit se také pro inspiraci mohou připomínky, které Arnika zpracovala v rámci různých fází EIA ke kauzám spaloven, kterým se v současné době věnujeme. Například připomínky k zjišťovacímu řízení, k dokumentaci a k posudku v kauze EIA spalovny Cheb z roku 2014. Připomínky k zjišťovacímu řízení spalovny pneumatik Tušimice z roku 2013. Připomínky k dokumentaci v kauze spalovny pneumatik Hrbovice z roku 2013.

Zpět na rozcestník


 pikto obcane nahlas-04

Řízení o vydání územního povolení je na spadnutí nebo již probíhá.

V případě že se ve vaší obci jedná o umístění průmyslového provozu nebo větší stavby, pak je územní povolení nutným podkladem, bez kterého nemůže stavba vzniknout. Výjimkou může být jen speciální případ, kdy se věc řeší ve sdruženém územním a stavebním řízení. Územní řízení probíhá v návaznosti na posuzování EIA v obou případech, tedy když záměr prošel posuzováním EIA, ale i když nebylo posuzování EIA vyžadováno. Územní povolení stanoví, zda je daná stavba pro konkrétní území přípustná a přijatelná s ohledem na územní plán a další strategické dokumenty. Hodnotí se také přijatelnost urbanistická nebo z hlediska vlivu na lidské zdraví a životní prostředí, pokud neproběhla EIA. Účast veřejnosti v územním řízení je omezená. Řízení je sice veřejné. To znamená, že se o něm dozvíte například na úřední desce a proces obsahuje veřejné projednání, kterého se může účastnit kdokoli. Na druhou stranu podávání připomínek již není tak snadné. Mimo jiné také proto, že podkladová dokumentace je umístěna ve spisu na příslušném úřadě a pokud jí chcete jako řádný účastník připomínkovat, musíte si na úřad zajet a do dokumentace nahlédnout, ofotit si jí nebo z ní pořídit výpisky. Stručný a jasný popis celého procesu také na webu Frank Bold.

Účastníky řízení mimo žadatele a dotčené obce mohou být přímo dotčení občané, tedy ti, jejichž pozemek přímo se stavbou sousedí neb ti, kteří budou stavbou přímo ovlivnění. Praxe je většinou taková, že krom přímých sousedů nebývají ostatní jednotlivci uznání jako účastníci řízení a nemohou podávat připomínky, byť mohou být přímo ovlivněni stavbou například zhoršením životního prostředí v místě a podobně. Privilegované postavení zde mají občanská sdružení - po novu spolky. Pokud si chcete být jistí, že budou vaše připomínky v územním řízení přijaté, potřebujete se do řízení přihlásit skrze spolek nebo je podat prostřednictvím někoho, kdo je účastníkem řízení coby soused umisťované stavby. Ani se spolky však není podávání připomínek v územním řízení tak jednoduché. Pokud se spolek účastnil předešlého řízení EIA k danému záměru, pak se s ním počítá i v navazujících řízeních, do kterých se může bez dalšího přihlásit. Pokud ale EIA nebyla, nebo pokud se spolek EIA neúčastnil, může se do řízení přihlásit pouze v případě, že jeho hlavním účelem je ochrana přírody a krajiny a v případě, že má na daném stavebním úřadě podanou žádost o informování o zahajovaných řízeních dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vzor na webu Arniky. Vzor na webu Frank Bold. 

Je to složitější ale ne neřešitelné

  1. Dozvěděl jsem se, že se chystá nějaká velká stavba u mně v obci, pak předpokládám, že bude probíhat územní a stavební řízení. Řízení ještě neběží
    1. V obci máme spolek, jehož hlavním cílem je ochrana přírody a krajiny. Pak rychle podáme na příslušný úřad žádost o informování o zahajovaných řízeních dle zákona 114/1992 Sb.
    2. Nemáme v obci takový spolek, tak jej rychle založíme – není to složité a už vůbec ne po novele občanského zákoníku. Velmi dobrý návod i se všemi vzory dokumentů dle nového občanského zákoníků na webu právníka Davida Zahumenského. Poté co obdržíme potvrzené stanovy, rychle podáme žádost o informování o zahajovaných řízeních dle zákona 114/1992 Sb.
  2. Jakmile nás úřad informuje o zahájení očekávaného řízení, tak se do něj přihlásíme a následně podáme připomínky. POZOR! Lhůty pro podání připomínek a přihlášení jsou zde poměrně krátké – zpravidla 8 - 15 dní.

Při účasti v řízení o vydání stavebního povolení je dobré ohlídat, zda nehrozí podjatost příslušného stavebného úřadu. Typicky se to stává v případě, kdy je investorská společnost částečně nebo zcela v majetku města a město je zároveň zaměstnavatelem úředníků stavebního úřadu. Námitku podjatosti úspěšně Arnika uplatnila například v případě rozhodování o spalovně odpadů v Chebu. 

Pokud nemáme spolek, nejsme přímými sousedy stavby nebo nepodáváme připomínky přes ně, pak naše připomínky v územním řízení s velkou pravděpodobností nebudu zohledněny. Příklad připomínek k územnímu řízení v kauze spalovny Cheb, které Arnika podala v roce 2014. Příklad připomínek k územnímu řízení v kauze spalovny Komořany, Most, které Arnika podala v roce 2011. Příklad připomínek k územnímu řízení v kauze spalovny Chotíkov u Plzně, které Arnika podala v roce 2012.

Zpět na rozcestník


 pikto obcane nahlas-05

Řízení o vydání stavebního povolení je na spadnutí nebo již probíhá.

Stavební povolení je tou poslední kapkou v povolovacích procesech. Jakmile má nějaký záměr platné stavební povolení, mohou přijet bagry a za nějaký čas dojde ke spuštění provozu.Stavební povolení řeší finální podobu stavby, její stavebně technické provedení a vlastnosti. Stavební povolení již neřeší vliv stavby na životní prostředí ani zdraví obyvatel. Zjednodušeně řečeno v řízení o vydání stavebního povolení se již nejedná o tom, zda na daném provozu filtrační jednotka bude či nebude, ale zda bude umístěna v plechovém či betonovém opláštění.

V praxi se občas stává, že investor buď záměrně, nebo z nedbalosti do poslední chvíle ohledně své technologie nemluví konkrétně a úřady mu to tolerují s odvoláním na to, že se ten či onen aspekt upřesní až v dokumentaci pro stavební povolení. To ale není správně a nemělo by to průmyslníkům procházet. Příkladem je nedávný problém v kauze spalovny odpadů v Chebu, kdy proběhla všechna možná povolovací řízení, ale seznam odpadů, který má spalovna skutečně likvidovat stále neexistuje. Investor se odvolává na to, že bude upřesněn až v dokumentaci pro stavební povolení. Jistě si dovedete představit, že vytvoření seznamu povolených odpadů ke spalování až poté co je zhodnocen vliv stavby na zdraví a životní prostředí je poněkud opožděné. V takové situaci nezbývá než na pochybení stavební úřad výslovně upozornit a pokud ani to nepomůže pak napadnout vydaná rozhodnutí soudně.

Účast veřejnosti ve stavebním řízení se z pohledu spolku či jednotlivce řídí zcela totožnými pravidly jako účast v územním řízení. Nemá tedy smysl zde proces znovu popisovat. Podívejte se na text o územním řízení a vše bude jasné. I řízení o vydání stavebního povolení je veřejné, obsahuje veřejné projednání a skýtá možnost podávat připomínky a odvolání. Opět však pouze pro osoby přímo dotčené nebo pro spolky, které se účastnily předchozího posuzování EIA, nebo mají-li podanou žádost o informování o zahajovaných řízeních dle §70 zákona 114/1992 Sb. I dokumentace pro stavební povolení leží pouze ve spisu na příslušném úřadě. A lze do ní nahlížet. Zde jsem se občas setkal i s problémy při žádosti o focení technických výkresů, které jsou chráněny autorskými právy.

Zpět na rozcestník


 pikto obcane nahlas-06

Řízení o vydání IPPC je na spadnutí, nebo již probíhá.

Integrované povolení (IPPC z anglického Integrated pollution prevention and control) je dokument, který stanovuje podmínky provozu a kontroly velkých průmyslových podniků, nebo těch které mohou mít významný vliv na životní prostředí (velké hutě, chemičky, spalovny odpadů či skládky). V rámci integrovaného povolení se také zkoumá, zda navrhovaný proces plánuje používat nejlepší dostupné technologie v dané oblasti. To je aspekt, který zaručuje pouze integrované povolení. Žádný jiný proces nemá podmínku na osazená provozu nejlepší dostupnou technologií.

Proces IPPC je upraven zákonem 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Podrobněji v sekci K čemu je integrované povolení. Přílohou zákona o integrované prevenci je i seznam zařízení, které do režimu IPPC spadají a která nemohou bez platného IPPC fungovat. Podobně jako EIA existuje i pro IPPC veřejný online registr, kde naleznete vybrané části dokumentace. To, co se objeví v online databázi, v zásadě stačí k podání základních připomínek. Pro detailnější připomínkování a zapojení do procesu je však třeba zajít do spisu a dokumenty prostudovat podrobněji. Podrobný rozpis průběhu řízení i se lhůtami pro přihlášení je tak k dispozici na webu Arniky.

S připomínkami do řízení o IPPC se může podobně jako v případě EIA přihlásit kdokoli, tedy jak jednotlivec, tak spolek, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Spolky mají v řízení oproti jednotlivci silnější postavení, protože se stávají plnohodnotnými účastníky řízení. Zde odkaz na praktické informace pro připomínkování IPPC v jiné sekci webu Arniky. Připomínkování IPPC je již „vyšší aktivistická“ jedná se o velmi odborné dokumenty jejichž připomínkování vyžaduje znalost referenčních dokumentů a prostudování relevantní literatury. Proto je také dobré včas najít odborníka na dané téma, který by mohl se zpracováním připomínek pomoci. Vaší pozornosti bych doporučil část webu Arniky která se IPPC velmi důkladně a přehledně věnuje. Dalším informačním zdrojem je část webu Frank Bold věnovaná IPPC. Průmyslové podniky také poměrně často žádají o změnu svého integrovaného povolení, například dojde-li ke změně technologie nebo kapacity. S řízením o změně integrovaného povolení se asi setkáte častěji než s vydáváním IPPC nového. O změnu IPPC žádá provozovatel stávajícího provozu a účast veřejnosti v tomto řízení je upravena stejně, jako při vydávání povolení nového.

Zpět na rozcestník


 pikto obcane nahlas-07

Nic nezabírá, nikdo nás neposlouchá, potřebujeme radikální řešení.

Velmi účinnou ale také velmi pracnou možností, jak ovlivnit situaci nejen v případě nechtěné výstavby ve vaší obci je místní referendum. Některé rysy jsou společné s peticí, ale zásadní rozdíl je v tom, že výsledek místního referenda je pro současné i všechna budoucí zastupitelstva závazný a musejí se jím při svém jednání řídit, což u petice neplatí. thumb petiční akce na Masarykově náměstí v Jihlavě Referendum může být vyhlášeno buď samotným zastupitelstvem to v případě kdy i zastupitelstvo má zájem zapojit občany do problému systémem přímé demokracie. Druhá možnost je vyhlášení referenda z vůle lidu, což je možnost častější. To je v případech, kdy zastupitelé o hlas veřejnosti příliš nestojí, nebo se jím nechtějí nechat vázat. Snazší, ale málokdy průchodnou cestou je dojednání referenda se zastupiteli tak aby jej vyhlásili ze své vůle. Složitější ale bezpečnější je vyhlášení referenda pomocí nasbírání dostatečného množství podpisů podporovatelů vyhlášení referenda. Referendum je upraveno samostatným zákonem o místním referendu 22/2004 Sb zákon není nikterak dlouhý a je snadno pochopitelný . Horší je to s jeho výkladem. Obce si jej vykládají často posvém a tím často blokují vyhlášení referend, které se pak dostane před soud. Problematice místního referenda se také velmi podrobně věnuje web Frank Bold,  kde naleznete také zpracované otázky a odpovědi k referendu nebo zpracovanou stručnou příručku na toto téma. 

K vyhlášení referenda takzvaně zdola je potřeba nashromáždit určité procento podpisů všech oprávněných voličů do obecního zastupitelstva, kteří musejí svým podpisem stvrdit, že požadují vyhlášení referenda. Procentuální kvóty se liší pro různé obce dle limitního počtu obyvatel a jsou snadno k nalezení v zákoně o referendu. Na rozdíl od petice tedy nemůže podepsat kdokoli a vícenásobné podpisy jednoho člověka jsou dokonce postižitelné pokutou. Jestliže se však podaří nashromáždit dostatek podpisů, zastupitelstvo obce musí nad danými otázkami vyhlásit veřejné referendum. Pokud k referendu přijde více než 35 % voličů, je jeho výsledek platný za předpokladu že kladná či záporná odpověď na danou otázku získá větší podporu než 50 % zúčastněných. Pak je výsledek referenda závazný a obecní zastupitelstvo se jím musí řídit. Referendum se dá uspořádat kdykoli, pokud ještě není o kýženém záměru rozhodnuto. V referendu je třeba formulovat otázky tak, aby aktivně politiky zavazovali k nějaké činnosti. Je tedy třeba otázky v referendu formulovat mírně proti selskému rozumu. V referendu je těžko uchopitelná otázka: „Jste pro, aby na území našeho města vznikla železárna? ANO – NE“ Lepší je to s otázkou: „Jste pro, aby zastupitelé našeho města v samostatné působnosti učinilo veškeré kroky pro zabránění výstavby železárny na svém katastrálním území? ANO – NE.“ Je to na první pohled divné, ale má to svůj smysl. Příkladem úspěšných městských referend z poslední doby jsou například Praha 7 bez hazardu (proběhlo), Referendum o spalovně odpadů v Jihlavě (proběhne na podzim 2016), referendum o poloze Brněnského nádraží (proběhne na podzim 2016).

Nasbírat potřebný počet podpisů zejména ve velkém městě není snadný úkol. I tím, že je referendum vyhlášeno, není ještě vyhráno. Informační kampaň musí být velmi intenzivní, jelikož je pro platnost referenda třeba poměrně vysoké volební účasti. Referendum je velmi dobrým nástrojem zejména v malých obcích, kde je sehnání potřebného počtu podpisů otázkou sousedského posezení, a kde se občané chtějí spíše bránit spikleneckému vedení obce, které nehledí na evidentní nesouhlas svých obyvatel. Velmi užitečné je také zapojení médií. Čím více se bude o problému mluvit, tím bude politiky vnímán vážněji a závažněji. Zde je důležité se vyvarovat emocí a spekulací. Poskytne-li člověk médiím zajímavá a ožehavé argumenty, pak může mediální tlak hrát daleko větší roli než všechna posuzování a kulatá razítka. K tomuto tématu nabízí Arnika ve svém e-shopu ke koupi velmi komplexní tištěnou příručku s názvem „Aktivistův průvodce po mediální galaxii , kterou lze také zdarma stáhnout z našeho webu.

Může se hodit i organizace demonstrace či happeningu, které přitáhnou pozornost politiků i médií. Demonstrace bývá zpravidla ukázkou početnosti skupiny, která má na problém jiný názor než ti, kdo o něm mají rozhodovat. Pustit se do svolávání demonstrace vyžaduje notnou dávku organizačního talentu a nadšení, protože připojení se k události na sociální síti, ještě neznamená, že do ulic vyjde tisíce lidí. Proto je třeba dávat pozor na to, aby ohlášená demonstrace neskončila pochodem pěti osob. Pokud však vše klapne, výsledek bývá impozantní. Podařenou demonstrací z nedávné doby, která přímo reagovala na hrozící průmyslovou výstavbu, byl pochod proti spalovně odpadů v Přerově. Podívejte se na video.  Velmi účinné jsou i happeningy, které nebývají ukázkou početnosti lidí s jiným názorem ale spíš konfrontační akcí, která se snaží problém zhmotnit a přenést jej do reálného života těch, kteří mají o věci rozhodovat. Pozvání médií na takovou akci je více než žádoucí. Opět pro příklad vydařený happening z nedávné doby kdy zástupci Arniky předávali krajským radním na Vysočině toxický popel ze spalovny před hlasováním o přijetí koncepce, která výstavbu spalovny na Vysočině doporučovala. Produkce toxického znečištění byla jedním z nejsilnějších argumentů odpůrců tohoto záměru. Podívejte se na celou fotogalerii.

Zpět na rozcestník


 pikto obcane nahlas-01

Často kladené otázky o účasti veřejnosti.

Hledáte konkrétní odpovědi? Podívejte se, zda stejný problém již někdo úspěšně nevyřešil. 


Podpořeno grantem z Islandu, Lichnštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga fnno