Občané žalují Spolanu

11.3.2004 - MĚLNÍK | Novinky
Britské listy uveřejnily na svých webových stránkách tiskovou zprávu organizace Greenpeace, ve které se píše, že Okresní soud v Mělníce bude dnes (11. března) od 9.30 projednávat žalobu obyvatelky obce Libiš paní Štruplové na chemičku Spolana Neratovice v souvislosti s poškozením zdraví při havarijním úniku chlóru v roce 2001.

Britské listy uveřejnily na svých webových stránkách tiskovou zprávu organizace Greenpeace, ve které se píše, že Okresní soud v Mělníce bude dnes (11. března) od 9.30 projednávat žalobu obyvatelky obce Libiš paní Štruplové na chemičku Spolana Neratovice v souvislosti s poškozením zdraví při havarijním úniku chlóru v roce 2001. Soudní spor vedou se Spolanou také majitelé lesních školek v Tišících, kteří žádají náhradu škody za výpěstky zničené únikem chlóru v roce 2000.

Řada místních obyvatel se po opakovaných chlórových haváriích během srpna 2002, kdy byl téměř celý areál Spolany zaplaven, spokojila se sponzorským darem od podniku. Jeho výši i podmínky obdarovaní vedení Spolany odmítá zveřejnit.

V únoru 2004 Státní zdravotní ústav (SZÚ), zveřejnil výsledky studie zkoumající množství toxických látek v krvi obyvatel žijících v okolí Spolany. Podle SZÚ bylo v krvi obyvatel Neratovic, Libiše a Tišic nalezeno zhruba dvakrát vyšší množství dioxinových látek než u kontrolní skupiny v Benešově. Množství dioxinových látek u Spolany podstatně přesahuje i pozaďové úrovně znečištění (background level) v jiných zemích, jako jsou například USA, Japonsko, či Španělsko.

Řada zahraničních odborných studií varuje, že už pozaďové koncentrace látek s dioxinovým účinkem způsobují narušení hormonálního, imunitního a nervového systému nebo sexuálního vývoje či snížení porodní váhy novorozenců. Vyspělé země světa proto investují značné prostředky, aby snížily vystavení vlastních obyvatel dioxinovým látkám a více než 100 zemí podepsalo celosvětovou úmluvu o zákazu těchto jedů. Podle tvrzení prof. Černé ze SZÚ jsou však údajně hladiny dioxinových látek v krvi obyvatel okolí Spolany o 2 - 3 řády nižší než koncentrace u skupin, u nichž byly prokázány nežádoucí zdravotní účinky.

Spolana zatím zodpovědnost za zamoření svého okolí odmítá. Generální ředitel chemičky Miroslav Kuliha ve vysílání TV PRIMA 10. srpna 2003 dokonce obvinil ze zamoření pozemků v okolí Spolany samotné jejich majitele: Nechť se najde někdo, kdo odpoví na otázku, jak se to tam dostalo jinou cestou, než že si to tam ti lidé zanesli sami nebo jim to tam někdo jiný rozsypal.

Zda postižení obyvatelé budou následovat příkladu paní Štruplové nebo zda se spokojí s ujišťováním hygieniků a vedení Spolany ukáží příští týdny a měsíce.

Banner-stika

Sledujte nás: