en ru


Občanská práva budou ve středu v rukou senátorů

16.7.2012 - OSTRAVA / PRAHA | Novinky
Ilustrační foto
Novelu stavebního zákona, ve které nedávno poslanci zachovali právo veřejnosti účastnit se rozhodování, bude ve středu 18. července projednávat Senát. Nejde o nic menšího, než aby se lidé mohli nadále vyjadřovat k záměrům, které mohou ovlivnit prostředí jejich města či obce nebo stav jejich životního prostředí. Aby se veřejnost i její zástupci a zástupkyně dozvěděli, proč je účast veřejnosti v řízeních důležitá, začalo sdružení Arnika zveřejňovat v cyklu „Občané sobě“ příběhy lidí, kteří svým aktivním přístupem pomohli svému okolí.

Další takový příběh souvisí s notoricky známým případem ovzduší na Ostravsku. „Z hlediska kvality ovzduší v České republice patří Radvanice a Bartovice mezi nejzávažnější případy. Podle výsledků odborných studií mají hutě ArcelorMittal na katastrofálním stavu zásadní podíl a místní obyvatelé podstupují závažná zdravotní rizika. Po několikaleté zkušenosti jsem přesvědčena, že možnost účasti našeho občanského sdružení ve správních řízeních je pro zlepšení ovzduší klíčová, neboť bohužel zatím neexistuje politická vůle tento problém skutečně řešit,“ říká členka koalice Nebe nad Ostravou Petra Skýbová.

Občané dokázali analýzou dokumentace v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) vyvrátit tvrzení průmyslového podniku, že změna technologií nezhorší stav životního prostředí. Tím se podařilo zabránit škodlivé investici a otevřel se prostor pro hledání skutečného řešení.

V roce 2009 zveřejnil ArcelorMittal záměr rekonstruovat zařízení pro plynulé odlévání oceli a začal proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Společnost deklarovala, že účelem je zkvalitnit výrobu, přičemž nedojde k navýšení produkce oceli a tudíž ani k podstatnému nárůstu vypouštěných emisí. Jak se později ukázalo, nebyla to pravda.

Přečtěte si detailní popis kauzy Špinavý vzduch nad Ostravou >>

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha