Obce a odpady

Nový leták věnovaný problematice nakládání s odpady v obcích

Obce a odpady - Příklady dobré praxe - Co s bioodpady - Šetrné papírování - Méně obalů - Nový život pro staré věci

Pokud máte zájem o tištěnou podobu publikace kontaktujte nás na adrese arnika@arnika.org