en ru

Odpadové hospodářství obec Bečice

Bečice, Jihočeský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
By Czech Wikipedia user Packa (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Obce Bečice leží v Jihočeském kraji nedaleko Týna nad Vltavou, má necelých 100 obyvatel. V roce 2015 zde obyvatelé produkovali nejméně odpadů ze všech malých obcí Jihočeského kraje. 

V posledních několika letech se odpadové hospodářství obce Bečice výrazně proměnilo. Přibyly kontejnery na tříděný sběr (3 kontejnery na plasty, 2 na papír, 1 na sklo), byl zaveden pytlový sběr plastů, přibyly kontejnery na kovy a bioodpad. Díky zlepšení dostupnosti třídění výrazně vzrostlo množství vytříděného papíru, plastů a skla (zhruba na trojnásobek, viz tabulka). Svoz nebezpečného a objemného odpadu je zajištěn 2x ročně mobilním svozem.

Bečice (ČB) 2014 2015 2016 2014 2015 2016
  (t) (t) (t) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 0,174 0,571 1,274 1,9 5,9 13,7
sklo 0,435 1,595 1,672 4,7 16,6 18,0
olej 0,040 0,080 0,080 0,4 0,8 0,9
barvy (NO) 0,055 0,240 0,260 0,6 2,5 2,8
plast 0,874 1,422 2,216 9,5 14,8 23,8
kovy 0,340 0,150 0,440 3,7 1,6 4,7
směsný odpad 4,120 3,680 10,611 44,8 38,3 114,1
objemný odpad 4,120 1,400 1,440 44,8 14,6 15,5
             
úroveň recyklace 18,35% 41,78% 31,58%      

Od poloviny roku 2016 se změnil systém sběru a svozu směsného odpadu. Domácnosti mají k dispozici popelnice, kontejner na zbytkový odpad je určen pouze pro chataře a chalupáře. Tato změna patrně vedla k nárůstu produkce směsného odpadu v roce 2016, obec má ale ještě možnost nárůst korigovat. Obec čeká na výsledky roku 2017, aby nový systém vyhodnotila, případně přijala další opatření a omezila růst nákladů na likvidaci tohoto odpadu. Vysoké náklady má obec i na likvidaci nebezpečných odpadů. S náklady na tříděný sběr obec problémy nemá, pokryjí ho příjmy od EKO-KOMU. Motivační systém obec zaveden nemá, zavedena je platba na hlavu. Poměrně značnou část nákladů obec dotuje.

Zdroje informací

Webové stránky obce: http://www.obecbecice.cz

Komunikace se starostou obce p.Petrem Dvořákem.

Nominace na Odpadového Oskara

Obec je nominována na Odpadového Oskara v kategorii 1 za nejnižší produkci směsných komunálních odpadů v roce 2015, vysokou míru recyklace papíru, plastů a skla. Obec může posloužit jako příklad pro malé obce. Z tabulky je vidět, jak postupné rozšiřování sběrné sítě může a má vést i k nárůstu množství vytříděných odpadů. Gratulujeme.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha