Odpadové hospodářství obce Chýně

Středočeský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
Milan Havel
Chýně je větší obec ve Středočeském kraji, západně od Prahy. K 1.1.2014 zde bylo k pobytu přihlášeno 2291 obyvatel. V roce 2016 byla obec nominována na Odpadového Oskara v kategorii 1 ve skupině obcí od 1001 do 5000 obyvatel. Obec měla v roce 2014 nejnižší produkci směsného komunálního odpadu z obcí od 1001 do 5000 obyvatel ze všech obcí Středočeského kraje, od kterých nám byly poskytnuty data.

Systém odpadového hospodářství

V Chýni se do kontejnerů na ulici třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, textil a jedlé oleje. Drobné elektrospotřebiče a baterie lze odevzdat do boxu na úřadě, větší elektro lze odevzdat na sběrném místě. Zde lze odevzdat i kovy a nebezpečné odpady. Všechny tyto služby jsou pro domácnosti zdarma.

Bioodpady si domácnosti sami kompostují, případně si mohou objednat hnědou popelnici na bioodpad u svozové firmy. Od 1. května 2016 obec počítá i s tím, že bude hradit domácnostem svoz bioodpadu, nádobu si ale musí domácnosti zakoupit sami.

Pro svoz směsného odpadu je v obci zaveden známkový systém. Pokud chce domácnost vyvézt popelnici, musí zaplatit její vývoz a označit ji plastovým štítkem.

V roce 2016 budou nádoby na směsný odpad vybaveny štítky, pro každou nádobu byl zřízen účet, na který domácnosti platí peníze za nádobu. Pokud částka na účtu klesne pod cenu za dva svozy, je na to domácnost upozorněna. Pokud nemá peníze na účtu, nádoba jí není vyvezena.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů v Chýni v letech 2014 a 2015.

Rok 2014 2015 2014 2015
Počet obyvatel 2291 2419 2291 2419
  (t) (t) (kg/obyv.) (kg/obyv.)
papír 64,410 38,170 28,1 16,7
plast 54,782 56,453 23,9 24,6
sklo 22,258 27,607 9,7 12,1
NK 1,028 0,937 0,4 0,4
textil 0 1,931 0,0 0,8
bio 0 67,880 0,0 29,6
SKO 233,480 233,920 101,9 102,1
OO 36,460 50,327 15,9 22,0
Recyklace (%)     34,5 40,4

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Středočeského kraje

Informace získané během návštěvy obce dne 4. května 2016

Webové stránky obce věnované problematice odpadů: http://www.chyne.cz/obecniurad/odpady

 

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: