Odpadové hospodářství obce Nenkovice

Jihomoravský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
V Nenkovicích mají domácnosti nádoby na plast a bioodpady u každého domu.
Mercy from Wikimedia Commons
Obec Nenkovice (481 obyvatel k 1.1.2014) je krásná jihomoravská vesnice, nacházející se asi 10 kilometrů západně od města Kyjov a 20 km severozápadně od města Hodonín. Odpadové hospodářství obce v posledních letech významnými změnami. V roce 2014 byly domácnosti vybaveny nádoby na svoz bioodpadu a plastů. Od roku 2015 se testuje pytlový sběr vybraných komodit.

Systém odpadového hospodářství

V Nenkovicích se třídí papír, plasty, sklo, textil, bioodpady a kovové obaly. Na plasty a bioodpad mají domácnosti nádoby přímo u rodinného domu. Po obci je také stále k dispozici 8 kontejnerových hnízd na papír, plasty, sklo. V obci je také předsběrné místo s velkoobjemovými kontejnery na bioodpad, nebezpečný odpad, železný šrot a objemný odpad. Popelnice na směsný odpad se vyváží 1x za 14 dní. Ke zrušení týdenního svozu došlo po zavedení svozu bioodpadu. Svoz BRKO byl zaveden v rámci projektu podpořeného z EU fondů. Po dobu udržitelnosti projektu dostávají občané kompost (certifikované hnojivo) zdarma, bez omezení množství.

Tabulka: Produkce vybraných odpadů v Nenkovicích v letech 2014 a 2015

  2014 2015   2014 2015
  (t) (t)   (kg/ob) (kg/ob)
Papír a lepenka 23,326 22,159   48,5 46,9
Plast 12,71 24,837   26,4 52,6
Sklo 10,964 12,646   22,8 26,8
Textil 0,837  1,152   1,7  2,4
Biologicky rozložitelný odpad 57,191 79,832   118,9 169,1
Směsný komunální odpad 68,265 61,394   141,9 130,1
Objemný odpad 7,82 10,12   16,3 21,4
           
Úroveň recyklace (%)       58,0 66,2

 Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Jihomoravského kraje

Webové stránky obce, zpravodaj obce: http://www.nenkovice.cz/

Podklady poskytnuté starostou obce p. Petrem Zálešákem

Nominace na Odpadového Oskara

Obec Nenkovice je nominován na Odpadového Oskara v kategorii 2. Obec v posledních letech významně modernizovala svoje odpadové hospodářství, díky čemuž se zde vytřídí velké množství surovin v přepočtu na 1 obyvatele. Potom, co umístila nádoby na plast přímo do domu, významně vzrostlo množství vytříděných plastů. Roste i množství vytříděných bioodpadů. Obec dosahuje vysoké úrovně recyklace (58 % v roce 2014, 66 % v roce 2015). Gratulujeme.

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: