Obec Slavičky vyzývá firmu ICKM k jednání

1.3.2004 - Ing. Jiří Válal, starosta obce Slavičky | Články
Ilustrační obrázek
Firma ICKM stále nepředložila řešení problému skládky v Pozďátkách. Neplní také své sliby, který dala zastupitelstvu obce Slavičky. To ji nyní vyzývá otevřeným dopisem ke schůzce.
Firma ICKM stále nepředložila řešení problému skládky v Pozďátkách. Neplní také své sliby, který dala zastupitelstvu obce Slavičky. To ji nyní vyzývá otevřeným dopisem ke schůzce.

Vážení,

uběhl již celý rok od našeho setkání ve Slavičkách, na kterém jste nám slibovali rychlou sanaci skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách. Slibovali jste, že odstraníte havarijní stav skládky a zamezíte unikání kyseliny sírové do povrchových a spodních vod. Chtěli jste nám ukázat, že si umíte poradit i s takto velkým problémem a tím nás získat pro Vaše další záměry v naší obci. Slibovali jste, že přinesete prosperitu do naší obce, že zaměstnáte pouze pracovníky a firmy z našeho regionu. To byly sliby, které jste nám dali před rokem.

Jaká je skutečnost? Skládka je nadále ve stejném stavu jako před rokem, nadále z ní uniká kyselina sírová a nadále hyne fauna a flóra pod skládkou. Každou minutou jsou nadále stále více a více kontaminovány spodní vody, a proto bylo nutno okamžitě přistoupit k realizaci vodovodu do osady Dobrá Voda.

Projekt, který jste nám předložili, a který je nazván sanací skládky, řeší sanaci pouze okrajově a podle tohoto projektu není možno provést posouzení vlivu na životní prostředí.

Na skládce docházelo k manipulaci s uloženými odpady, přestože žádná z firem, které na skládce prováděly práce,neměla v té době povolení k nakládání s odpady, to bylo vyřízeno až po našem upozornění.

Pro zlepšení stavu skládky jste slibovali zakrytí skládky folií. Do dnešního dne skládka není zakrytá a naše připomínky v rámci stavebního řízení, které měly vést ke zlepšení současného stavu nebyly vůbec akceptovány (zakrytí volně uložených kyanidových solí apod.).

Při první větší zakázce na skládce – zakrytí folií - nebyla pro tuto práci vybrána firma z našeho regionu. Do dnešního dne jste nesplnili žádný ze slibů, které jste nám dali před rokem.

Protože současný stav skládky velmi znepokojuje zastupitelstvo a občany obce Slavičky, navrhuji společné setkání, na kterém seznámíte zastupitelstvo obce Slavičky s Vašimi dalšími záměry se skládkou nebezpečných odpadů v Pozďátkách. Vzhledem k vážnosti současného stavu požadujeme, aby se jednání zúčastnil statutární zástupce firmy ICKM. Požadujeme okamžité řešení vedoucí k urychlené sanaci a rekultivaci skládky!

Na základě zkušeností získaných za poslední rok Vám navrhujeme přenechat skládku subjektu, který bude schopen provést sanaci skládky a ochoten převzít zhavarovanou skládku.

Pro domluvu termínu jednání kontaktujte prosím starostu obce Slavičky, tel.: 568 888 492, e-mail: slavicky@seznam.cz

S pozdravem

Ing. Jiří Válal, starosta

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu