en ru

Odpadové hospodářství obce Studnice

Studnice, Královéhradecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
Karpac [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons
Obec Studnice leží v Královéhradeckém kraji, k 1. 1. 2015 zde bylo ČSÚ evidováno 1129 obyvatel. Obec dosahuje vysoké úrovně recyklace a v roce 2015 měla v rámci kraje nejmenší produkci směsného komunálního odpadu v kategorii obcí 1001 až 5000 obyvatel.

Obec Studnice dlouhodobě vykazuje podprůměrnou produkci směsného komunálního odpadu. Přispívá k tomu i to, že za odpady domácnosti neplatí paušál na hlavu, ale že hradí skutečně vyvezený odpad. Úroveň recyklace v letech 2015 a 2016 přesáhla 50 % (viz tabulka).

Ve Studnici se do barevných kontejnerů třídí papír, plasty, sklo bílé a berevné, textil a kovy, do pytlů se třídí nápojové kartony. Papír a kovy lze též prodat ve sběrně. Bioodpad se třídí do velkoobjemových kontejnerů na předem vyhlášených stanovištích. Svoz objemných a. nebezpečných odpadů probíhá 2x ročně. V rémci tohoto svozu je zajištěn i zpětný odběr baterií a elektroodpadu.

  2015 2016 2015 2016
  (t/rok) (t/rok) (kg/ob) (kg/ob)
papír 25,20 35,22 22,3 31,0
plasty 42,43 25,02 37,6 22,0
sklo 19,71 23,83 17,5 21,0
NK 0,30   0,3 0,0
textil 1,57 1,16 1,4 1,0
bio 42,04 82,50 37,2 72,6
Směsný odpad 82,28 134,18 72,9 118,0
Objemný odpad 0,52 2,82 0,5 2,5
         
Úroveň recyklace 61,32% 55,04% 61,31% 55,04%

Informace o fungování odpadového hospodářství jsou pravidelně zveřejňovány na webu obce, na vývěsce a ve zpravodaji. Do systému obce je zapojena i základní škola (sběr papíru).

Zdroje informací

Webové stránky obce: http://www.obecstudnicena.cz/

Komunikace se starostkou obce pí. Toldovou.

Nominace na Odpadového Oskara

Obec Studnice je nominován na Odpadového Oskara v kategorii 1. Obec měla v roce 2015 nejnižší produkci směsného komunálního odpadu mezi obcemi od 1001 do 5000 obyvatel Královéhradeckého kraje a dosahuje vysoké úrovně recyklace. Gratulujeme.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha