Obytný soubor Na Výhledu

Praha - Chodov | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
Dlouholetá praxe nelegálních úprav územního plánu přinesla mnoha Pražanům nemalé starosti. Také obyvatelům Chodova hrozilo, že vedle jejich domů vyroste další bytovka s více než 220 novými byty pro 650 až 700 obyvatel. Záměr investora, společnosti Selequene, se naštěstí zatím nepodařilo realizovat. Místní totiž úspěšně u soudu napadli nezákonnou úpravu územního plánu, která výstavbu měla v tajnosti umožnit. 

O tom, že plánovaný záměr nemá být z těch menších, svědčí informace, které jsou dostupné v systému EIA. Obytný soubor Na Výhledu měl mít čtyři budovy, ve kterých měly být převážně byty. Během několika etap výstavby měly postupně vyrůst osmi anebo devíti podlažní domy. Kromě bytů v nich mělo zbýt místo i na obchody, ordinace a restaurace. V podzemí měly být garáže pro skoro 400 aut. Ty měly z části nahradit kapacitu parkoviště, na jehož místě měl celý obytný soubor vzniknout.

Všechno jde – vždyť máme úpravy

Územní plán s podobnou megalomanskou výstavbou nepočítal. To však nebyl pro investora ani pro magistrát žádný problém. Skrze jednu nezákonně schválenou úpravu, ke které se nikdo z nejbližších sousedů nemohl vyjádřit, se navýšila kapacita nových budov a najednou bylo možné stavět mnohem rozmáchleji.

V červenci 2011 schválil územní odbor Magistrátu úpravu tzv. směrné části územního plánu s číslem U 986. Tam, kde byl dřív kód míry využití území D, což už je samo o sobě poměrně velké zatížení území (můžou zde vzniknout domy až pětipodlažní), bylo možné využít dokonce kódu s písmenem G. Pod ním se skrývá možnost stavět až devět podlaží, tedy skoro dvojnásobek původní hodnoty.

Dlouhý boj

Místní se dlouho snažili proti nezákonné úpravě bojovat. Občanské sdružení Ochrana Roztyl se hned v roce 2012 obrátilo na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o provedení přezkumu úpravy. Ministerstvo však přezkum odmítlo s tím, že nedošlo ke změně funkčního využití území, ale pouze ke změně kódu míry využití území. Přesto však vyzvalo magistrát, aby další úpravy byly pořizovány ve stejném režimu jako změny – především s účastí nejbližších sousedů.

V listopadu 2013, kdy už Nejvyšší správní soud potvrdil, že úpravy by se měly pořizovat stejně jako změny, a že je možné je soudně rušit, zaslalo občanské sdružení Ochrana Roztyl ministerstvu další podnět k provedení přezkumu problematické úpravy. MMR předalo otázku možného přezkumu k vyřešení Poradnímu sboru pro stavební právo. Nakonec však dospělo k závěru, že mu nepřísluší nezákonné úpravy rušit.

Ministerstvo nebylo jediným orgánem, se kterým se lidé z Chodova pokoušeli věc řešit. Naopak – napsali tehdejšímu starostovi i místostarostovi Prahy 11, odboru dopravy, ochrany životního prostředí a územního plánu na pražském magistrátu. Nevynechali ani tehdejší Útvar územního rozvoje (přeměněný dnes na Institut plánování rozvoje). Žádného výsledku ale nedosáhli ani jednáním s primátorem.

Soud jako poslední možnost

Za této situace zbývaly jen dvě možnosti – smířit se s nezákonnou stavbou anebo se obrátit na soud a zkusit úpravu zrušit tímto způsobem. To se nakonec ukázalo jako správná cesta. Ve spolupráci s Arnikou podala jedna z místních obyvatelek a vlastnice bytu v těsné blízkosti plánované stavby návrh, aby byla úprava zrušena. Díky tomuto postupu bylo prozatím znemožněno postavit obrovský obytný soubor.

Výhled?

Jak to bude s byty Na Výhledu, není dnes vůbec jasné. Od zrušení desítek úprav se pražský magistrát i zastupitelé střídavě snaží sporné úpravy opětovně projednávat. Mezi nimi i U 986. Místní proces sledují a je jim jasné, že tentokrát se budou muset zapojit včas do případného pořizování změny územního plánu. 

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Více z této kategorie: « Na Stárce Nová Nikolajka »

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu