Obyvatelé arménské Akhtaly se obávají o zdraví svých dětí. Na vině jsou nebezpečné těžké kovy

22.1.2021 - AKHTALA / PRAHA | Tiskové zprávy
Vzorky moči z testování v září 2020
FOTO: Arnika
Obyvatelé rozšířené komunity Akhtala v Arménii se obávají o zdraví svých dětí kvůli koncentracím arsenu a dalších nebezpečných kovů v dětských organismech, zjištěných během nedávného biomonitoringu provedeného Arnikou, CCMS a EcoLurem. Chemické znečištění oblasti Tumanyan v marzu Lori dlouhodobě ovlivňuje zdraví nejzranitelnějších skupin, dětí a žen, a omezuje možnosti sociálně-ekonomického rozvoje a příjmů. Zdrojem chemického znečištění jsou těžební a hutní podniky soustředěné v obci Akhtala, a sousedních Alaverdi a Shnogh.

„Je znepokojivé, že v moči desetiletého chlapce žijícího v postižené těžební oblasti byl nalezen arsen s vysokou koncentrací 58 µg/g kreatininu. Arsen byl nalezen také ve vzorcích od dalších dětí, které se zúčastnily výzkumu,” řekl český odborník v oblasti vlivu znečištění na zdraví, dr. Miroslav Šuta, během online konference v rámci projektu „Za čistý rozvoj regionu Tumanyan“, která proběhla 15. prosince 2020. “U všech odebraných vzorků moči z rozšířené komunity Akhtala se ukázala přítomnost arsenu v rozmezí 6-58 µg/g kreatininu. Nejvyšší hladiny byly zaznamenány u dětí žijících v blízkosti odkaliště Nahatak.‘‘ Jako další nebezpečí pro zdraví v zasažené oblasti je kadmium, které překračovalo kontrolní hodnoty. Nejvyšší obsah kadmia byl zjištěn u obyvatel Pokr Ayrum a Mets Ayrum. Tyto výsledky potvrzují zjištění předchozích studií o zdravotních rizicích obyvatel regionu.

Výzkum dopadů kontaminovaných oblastí na zdraví místních obyvatel v obcích Mets Ayrum, Pokr Ayrum a Chochkan v marzu Lori provedla v roce 2020 Arnika společně s arménskými partnery „Centrum pro aktivizaci a podporu obyvatel“ (CCMS) a informační nevládní organizací „EcoLur“. Analýzy více než 70 vzorků byly provedeny v akreditované laboratoři Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem (Česká republika), přičemž byl zjišťován obsah arsenu, kadmia, mědi, niklu a olova ve vzorcích moči. Pro srovnání byly odebrány také vzorky od obyvatel marzu Tavush, který je považován za ekologicky bezpečný a kde výsledky - na rozdíl od zájmové oblasti - potvrdily absenci těžkých kovů v biologickém materiálu.

Publikace s výsledky analýz je zdarma ke stažení v angličtině nebo ruštině.

„Je zřejmé, že se zdraví místních obyvatel zhoršuje, tento fakt pravidelně zmiňují během schůzek a osobních rozhovorů. Zemědělství je v ohrožení. Je obtížné prodávat produkty na místním trhu a sklizně klesají v důsledku dlouhotrvajícího znečištění,“ řekl Oleg Dulgaryan, prezident nevládní organizace CCMS. „Místní obyvatelstvo projevilo zvýšený zájem o řešení problému znečištění a jeho negativního dopadu na život v těchto komunitách. Považujeme proto za nutné informovat lidi včas a vysvětlovat obyvatelům, úředníkům a strukturám, co pro ně tyto výsledky výzkumu znamenají v praxi,“ - dodala koordinátorka programu „Za čistý rozvoj regionu Tumanyan“ Valeriya Grechko z Arniky (Česká republika).

Sociologický průzkum provedený mezi obyvateli zasažené komunity ukázal, že jsou respondenti znepokojeni stavem životního prostředí v jejich regionu. Významná skupina obyvatel se proto rozhodla bránit svá práva před soudem a požadovat kompenzaci zdravotních, hospodářských, ekologických a sociálních škod. Za tímto účelem Nazeli Vardanyan, odborná právnička projektu v otázkách životního prostředí, provedla analýzu legislativní oblasti, která zasaženým obyvatelům pomůže chránit u soudu jejich sociální a environmentální práva. Oleg Dulgaryan i Valeriya Grechko doufají v pokračování výzkumu a vytvoření databáze chemického znečištění, na jejímž základě budou obyvatelé schopni za svá práva snáze bojovat.

Video od organizace EcoLur věnované problematice těžkých kovů v regionu Tumanyan (anglické titulky):

 

Naše aktivity jsou financovány z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce Transition.

loga armenie opravena

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu