Odkazy a instituce

Evropské a české instituce

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: www.mpo.cz, má na starosti veškerou agendu spojenou s nařízením REACH, včetně registrace látek. Na jejich stránkách najdete také informace pro podniky a podnikatele, kterých se REACH týká.
 • Ministerstvo životního prostředí: http://www.mzp.cz/, má v kompetenci úpravu nakládání s chemickými látkami. Na stránkách MŽP najdete informace o chemických látkách a nařízeních.
 • Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/, je nadřízeným úřadem pro hlavního hygienika a hygienické stanice. Můžete zde najít informace o chemických látkách i nebezpečných výrobcích.
 • Česká obchodní inspekce: http://www.coi.cz/cs/, kontroluje jakost výrobků a dodržování pravidel EU a ČR, spravuje databázi rizikových výrobků. Má pravomoc stáhnout rizikový výrobek z trhu a pokutovat dovozce/výrobce.
 • České stránky k nařízení REACH http://www.reach.cz/
 • Oficiální stránky Evropské komise k nařízení REACH (v angličtině)
 • Svaz chemického průmyslu ČR
 • Evropská agentura pro chemické látky
 • CENIA - Česká informační agentura životního prostředí

Nevládní organizace

 • IPEN: http://ipen.org/ - International POPs Elimination Network, síť nevládních organizací věnujících se problematice perzistentních organických látek (POPs)
 • EEB: www.eeb.org – evropská síť nevládních organizací, chemická bezpečnost je jednou z jejích priorit
 • Greenpeace: www.greenpeace.org, dlouhodobě se věnují chemickým látkám
 • ChemSec: www.chemsec.org, Mezinárodní Chemický Sekretariát - švédská nevládní organizace zaměřená na oblast chemických látek. Jejich cílem je životní prostředí bez toxických látek do roku 2020. Věnují se problematice REACH, důležitým počinem bylo vytvoření SIN (Substitute It Now) List neboli seznamu nebezpečných látek sestavený podle kritérií Evropské chemické legislativy REACH. Věnují se i další legislativě EU spojené s chemickými látkami a také persistentním organickým látkám (POPs).
 • ETUC: www.etuc.org, Evropská odborová konfederace, zastupuje 82 odborových svazů v 36 Evropských zemí a 12 průmyslových federací. Mezi běžnou agendu ochrany práv pracujících zahrnují i chemickou bezpečnost.
 • WECF: www.wecf.eu, Women in Europe for Comon Future je síť nevládních organizací, které se věnují ženské problematice a životnímu prostředí. WECF pokrývá 40 zemí a věnuje se mj. tématům chemických látek - především ve spotřebitelských produktech a hračkách.

České nevládní organizace

Další odkazy na informační zdroje najdete také v článku Chemické látky kolem nás - kde hledat informace.

 


Tento materiál vznikl za podpory Ministerstva životního prostředí. Dárce neodpovídá za obsah.