Odkazy k odpadům

Filmy:

Krátký TV dokument pokoušející se zachytit „vzkazy významných osobností světu“… „Kritiky konzumní společnosti je dost a je potřeba se zabývat také nadějnějšími proudy, které existují… “

Vzkaz: Vzkaz Hany Librové

Krátký film České televize o vystavbě domků z nápojových kartonů.

Recyklační architektura

Příběh věcí / Story of Stuff (with Annie Leonard) - USA, 2007, s českým dabingem
Dvacetiminutový pohled na odvrácenou stranu naší produkce a spotřeby.
Film si můžete stáhnout ve formátu MP4 (168 MB) nebo ve formátu AVI (133 MB).

Projekty, informace:

Všeobecné informace o třídění a kompostování:

http://www.jaktridit.cz

http://www.trideniodpadu.cz

http://www.kompostuj.cz

http://pvo.arnika.org

Informace o hospodaření s odpady v Praze:

http://portalzp.praha.eu/jnp/index.html

http://envis.praha-mesto.cz (archív)

Projekt Ekoškola:

http://www.ekoskola.cz

Projekt "Umění vybírat"

http://umenivybirat.cz/

Kniha "Desatero domácí ekologie"

http://www.veronica.cz/?id=211