Literatura

• Zákon České republiky č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (2000). (dostupné pouze v češtině)
• Alcamo, J. & E.M. Bennett (2003) Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment, Washington: Island Press
• Bolund, P. & S. Hunhammar (1999) Ecosystem services in urban areas, Ecological Economics, Vol. 29, pp.293-301
• Burian, S.J., S.J. Nix, R.E. Pitt, & S.R. Durrans (2000) Urban Wastewater Management in the United States: Past, Present, and Future, Journal of Urban Technology, Vol.7, No.3, pp.33 -62
• Coffey, M. (2009) Environmental regulation: Improving river water quality, <http://www.workingwithwater.net/view/3227/environmental-regulation-improving-river-water-quality>, stránky navštíveny 17. 6. 2010
• Hollender, J., H. Singer & C. Mcardell (2008) Polar Organic Micropollutants in the water cycle, In: Hlavinek, P. et al. (eds), Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle, pag. 103 – 116. Springer.
• Jakubčova, Z., P. Hlavinek, M. Drtil, & I. Bodik (2009) Lab-scale testing of a low-loaded activated sludge process with membrane filtration, Chemical Papers, Vol.63, No.2, pp.140–145
• Křivka, P. (2002) Manipulation and operation rules for water work dry reservoir Tatra Zličín, Praha: Lesy hlavního města Prahy (dostupné pouze v češtině)
• Kujawa-Roeleveld, K. & G. Zeeman (2006). Anaerobic treatment in decentralised and source-separation-based sanitation concepts, Reviews in Environmental Science and Bio-Technology, Vol.5, pp.115–139
• Malec, S. (2002) Storm Water Management in the City of Chicago. City of Chicago Department of Environment, Chicago, Illinois
• Ministry of Transport, Public Works and Water Management (V&W) (2006) Spatial Planning Key Decision ‘Room for the River’. Investing in the safety and vitality of the Dutch river basin region, Utrecht: Kris Kras Design
• Muthukrishnan, S., B. Madge, A. Selvakumar, R. Field & D. Sullivan (2004) The Use of Best Management Practices in Urban Watersheds, Edison, New Jersey: United States Environmental Protection Agency
• Nanda, V.P., R.H. Folsom & R.B. Lake (eds.) (1996) European Union law after Maastricht: a practical guide for lawyers outside the common market, The Hague: Kluwer
• Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 17/2005 o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (2005) (dostupné pouze v češtině)
• Vyhláška České republiky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (2004) (dostupné pouze v češtině)
• Statut hlavního města Prahy (1. 12. 2009) (dostupné pouze v češtině)
• Veolia (2007) Disposal and treatment of wastewater in Prague. PVK Pražské Vodovody a Kanalizace a.s Ústřední čistírna odpadních vod, leták (dostupné pouze v češtině)
• Wanner, J., M. Kos & L. Novák (2009) Intensification of Prague Central WWTP – Ten years of practical experiences with the in-situ bioaugmentation nitrification method, Water Practice and Technology, Vol.4, No. 1, p.5
• Vodní zákon České republiky č. 254/2001 Sb. (dostupné pouze v češtině)
• Zeeman, G., K. Kujawa, B. Meulman & F. Kwant (2007) Full scale demonstration of vacuum collection, transport & treatment of black water, Advanced Sanitation Conference, Aachen, Germany
• Zeeman, G., K. Kujawa, T. de Mes, L. Hernandez, M. de Graaff, L. Abu-Ghunmi, A. Mels, B. Meulman, H. Temmink, C. Buisman, J. van Lier and G. Lettinga (2008) Anaerobic treatment as a core technology for energy, nutrients and water recovery from source-separated domestic waste(water), Water Science & Technology, Vol.57, No.8, pp.1207-1212

Internetové stránky

• ZVHS (2010), Zemědělská vodohospodářská správa. Dostupné na internetové stránce: <http://www.zvhs.cz/?stranka=Uvod&id=5&uid=10590262314c19e4e05c8a1&t=127676584122>, stránky navštíveny 17. června 2010
• ÚRM (2010), Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Dostupné na internetové stránce: <http://www.urm.cz/en/uvod>, stránky navštíveny 17. června 2010
• European Parliament and Council (2000). “The EU Water Framework Directive - integrated river basin management for Europe” <http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html>, stránky navštíveny 22. června 2010
• Lesy hl. m. Prahy (2010). Dostupné na internetové stránce: <http://lesypraha.cz/?cat=302> (dostupné pouze v češtině), stránky navštíveny 17. června 2010
• Koalice Trojmezí (2009) “O Trojmezí“ <http://trojmezi.info>, stránky navštíveny 10. června 2010
• MZe (2010a). Ministerstvo zemědělství, Česká republika. Dostupné na internetové stránce: <http://eagri.cz/public/eagri/en/ministry/>, stránky navštíveny 17. června 2010
• MZe (2010b). Ministerstvo zemědělství, Česká republika. Dostupné na internetové stránce:  <http://eagri.cz/public/eagri/voda/dotace-ve-vh/>, v češtině, stránky navštíveny 17. června 2010
• MZe (2010c). Ministerstvo zemědělství, Česká republika. Dostupné na internetové stránce:  <http://eagri.cz/public/eagri/voda/spravci-vodnich-toku/> (dostupné pouzev češtině), stránky navštíveny 17. června 2010
• MŽP (2010). Ministerstvo životního prostředí, Česká republika. Dostupné na internetové stránce:  <http://www.mzp.cz>, stránky navštíveny 17. června 2010
• PVS (2010), Pražská vodohospodářská společnost. Dostupné na internetové stránce: <http://www.pvs.cz/profil/schema-vztahu/> (dostupné pouze v češtině), stránky navštíveny 17. června 2010
• Povodí Vltavy, státní podnik (2010). Dostupné na internetové stránce: <http://www.pvl.cz/povodi-vltavy-stateenterprise/profile.html?lang=en>, stránky navštíveny 17. června 2010
• Sládek, F., 2009. Tap Water, Nothing to be Afraid Of. Portal Editorial Staff. <http://www.praha.eu/jnp/en/life_in_prague/environment/tap_water_nothing_to_be_afraid_of.html>, stránky navštíveny 17. června 2010
• Wong, M. Environmental Benefits of Green Roofs, <http://www.nea.gov.sg/cms/sei/PSS23slides.pdf>, stránky navštíveny 11. června 2010

Rozhovory

• Ansorge, Libor. Rozhovor. Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření. Praha, 26. května 2010
• Beneš, Richard. Rozhovor. Lesy hlavního města Prahy, Středisko Vodní toky. Praha, 28. května 2010
• Bílek, Jan; Dolejš, Michal; Hrubý, Tomáš; Kobr, Jan a Todt, Vladimír. Rozhovor. VEOLIA. Praha, 28. května 2010
• Bouček, Jan. Rozhovor. Magistrát hlavního města Prahy, Oddělení přípravy a realizace výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod. Praha, 27. května 2010
• Chvátal, Jan. Rozhovor. Koalice občanských sdružení Trojmezí. Praha, 27. května 2010
• Dostál, Tomáš. Rozhovor. České vysoké učení technické v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Praha, 31. května 2010
• Dvořák, Libor a Vytejčková, Veronika (2010). Rozhovor. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor legislativní. Praha, 31. května 2010 v Praze.
• Fuksa, Josef. Rozhovor. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka. Praha, 28. května 2010.
• Karnecki, Jiří. Rozhovor. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí. Praha, 2. června 2010
• Kinkor, Jaroslav. Rozhovor. Pražská vodohospodářská společnost. Praha, 27. května 2010
• Mikešová, Dana. Rozhovor. Úřad městské části Praha - Zličín. Praha, 9. června 2010
• Mirovský , Ondřej . Rozhovor. Úřad městské části Praha 7. Praha, 1. června 2010
• Pospěch, Luděk. Rozhovor. Pražská vodohospodářská společnost, Ústřední čistírna odpadních vod. Praha, 28. května 2010
• Pospíšil, Pavel. Rozhovor. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, oddělení vodního hospodářství. Praha, 28. května 2010
• Růžičková, Kateřina. Rozhovor. Úřad městské části Praha 8, Odbor výstavby, oddělení územního rozhodování. Praha, 31. května 2010
• Rychtecký, Jaroslav. Rozhovor. Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Praha, 26. května 2010
• Ševít, František. Rozhovor. Úřad městské části Praha - Štěrboholy, starosta. Praha, 1. června 2010
• Veselý, Jaroslav. Rozhovor. Úřad městské části Praha - Zličín, starosta. Praha, 27. května 2010
• Vymazal, Jan. Rozhovor. Pracovník Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 15, odpovědný za Horní Měcholupy. Praha, 26. května 2010 (a)
• Vymazal, Jan. Rozhovor. Pracovník Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 15, odpovědný za Horní Měcholupy. Praha, 26. května 2010 (b)

Banner-stika

Sledujte nás: