Snad pro každou lidskou činnost se dá najít možnost šetrnější pro životní prostředí. Pro odpady to platí dvojnásobně, neboť je produkujeme každý a prakticky každodenně. Protože jejich vznik úzce souvisí s naší spotřebou, doporučujeme Vám seznámit se i s pravidly odpovědného nakupování.

Pokud nenaleznete odpověď na to, co jste hledali, pošlete nam dotaz nebo zavolejte (kontakty).

 

Jak se bránit nevyžádané reklamě?

Problematice reklamy se věnuje naše kampaň Šetrné papírovaní. V našich poštovních schránkách ročně skončí kolem 15 kg letáků. Nápisem na schránce „Nevhazujte reklamní materiály, prosím“ můžete toto množství významně snížit. Pokud není samolepka respektována, můžete si původci reklamy či jeho distributorovi stěžovat, případně můžete dát i podnět k prošetření na krajský živnostenský úřad (další podrobnosti, vzor stížnosti, kontakty na úřady).

 
Jak šetřit papírem v kanceláři / na úřadě / ve škole?

V zásadě existují tři možnosti. První z nich je tisknout méně. Druhou neméně významnou možností je oboustranný tisk. Třetí cestou je užití recyklovaných výrobků. Podrobně problematiku shrnujeme v našem článku „O možnosti úspor papíru v kanceláři“. Další tipy naleznete na stránkách Zeleného úřadovaní.  

 
Kde nakoupit výrobky ze sběrového papíru?

Přehled výrobků z recyklu naleznete v našem katalogu. Jeho součástí je i návod, jak je rychle vyhledat. Uvádíme i přehled nejběžnějších ekoznaček.   

 
Které tiskárny používají recyklovaný papír?

Nevládní organizace (ale i mnoho úřadů) již mají dostatek zkušeností s tiskem na recyklovaný papír. Protože však jsou tiskárny, které recykl nepoužívají, připravili jsme pro Vás seznam těch, které to umí (seznam není úplný).

Tiskárna Adatisk, Adamov,  http://www.adatisk.cz/

 Tiskárna Dape, Brno, http://www.dapetiskarna.cz/ 

Tiskárna Grafies, Hlinsko, http://www.firmy.cz/detail/183536-grafies-hlinsko.html

Tiskárna Astra print, Hradec Králové, http://www.astraprint.cz/

Tiskárna Typos, Plzeň, http://www.typos.cz

Tiskárna print24, Praha, http://print24.cz/

 Tiskárna Apolys, Praha, http://www.apolys.cz/

Tiskárna Uniprint, Rychnov nad Kněžnou / Praha, http://www.uniprint.cz

Podle zákona o odpadech je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k tomuto zákonu (zákon se nevztahuje na některé druhy odpadů jako jsou odpady radioaktivní, odpadní vody, ostatky lidských těl ap.).

Odpady vznikají při těžbě surovin, u výrobců, při prodeji, ve firmách a odpady produkuje i každá domácnost.

V praxi se nelze vzniku odpadu zcela vyhnout. Můžeme jich ale produkovat méně, nemusí obsahovat škodlivé látky. Můžeme jich také větší část vytřídit a takto získané suroviny znovu využít. Tím lze ušetřit mnoho surovin i energie (příklad papíru).

Na grafu vidíte přibližné složení odpadu z domácností. Až 80 % jich lze využít. Zatím ho ale vytřídíme jen asi 20 %. Jedním z důvodu proč tomu tak je, že málo třídíme bioodpady. Pilotní projekty z různých míst České republiky ukazují, že za rok lze sebrat až 100 kg biodpadu na osobu (dle pilotního projektu v Praze - Chabrech). Je to tedy mnohem více než třídíme dnes (2x až 3x více).

Slozeni_odpadu_sidliste

Cílem projektu „Odpad je surovina“ je přinášet příklady dobré odpadové politiky od nás i ze zahraničí. Tipy se věnují především problematice komunálních odpadů. Jsou určeny pro obce, města, regiony, ale i všem jednotlivcům, protože to jsme my, kdo tyto odpady produkuje. My také můžeme ovlivnit, kolik jich bude a jak se s nimi naloží.

Paul Connet, americký profesor chemie, na svých přednáškách s oblibou říká: "Dokud se budeme dívat na odpad jako na něco, co nepotřebujeme, pak nám opravdu nezbude nic jiného než se ho zbavovat jako otravné a nepotřebné věci k vyhození. Musíme proto slovo odpad zapomenout a nahradit ho slovem surovina. Odpad je věc, kterou stvořilo našich deset prstů a těch deset prstů by si s ním mělo umět také poradit.“

Zapomeňme na otázku „Kam s ním?“, ale učme se odpadům předcházet a se surovinami lépe nakládat. Ve světě jsou tomuto filozofickému přístupu nejblíže projekty Zero Waste. V Arnice se o praktickou realizaci výše uvedených myšlenek snažíme například v rámci projektu „Šetrné papírování“.

 

Hierarchie nakládání s odpady (odpadová pyramida)

Odpadova_pyramida_3
Sledujte nás: