Odpadová osvěta v obcích

Nejúčinnějším nástrojem při snižování produkce odpadů je osvěta. Trvale zapojovat obyvatele do problému pokud možno při všem dění, které v obci probíhá. Může se jednat o organizování jarního úklidu, různé společenské akce, prevenci lze uplatnit při provozu úřadu i školy a samozřejmě je nutné na toto téma psát. Lidé, kteří mají dobrý vztah k obci, se o ni starají a obvykle produkují i méně odpadů.

Agenda obcí je velice obsáhlá, a obzvláště na vesnicích nemají jednotliví pracovníci časovou kapacitu se odpadům příliš věnovat. Aby se obec mohla efektivně odpadům včetně odpadové osvětě věnovat, je velice vhodné na tyto aktivity mít zapáleného člověka – může to být pracovník úřadu, někdo ze zastupitelů, ale i někdo z místních. Výhodná je spolupráce obcí například v rámci dobrovolného svazku obcí.

Níže uvádíme stručný přehled našich materiálů a zdrojů informací vhodných k odpadové osvětě.

Materiály Arniky ke stažení, zdroje informací vhodné k odpadové osvětě občanů:

Kam s odpadem v Bílé – ukázka letáku, jak lze informovat občany o systému sběru odpadu v obci
Jak začít jednoduše kompostovat ve 3 krocích – leták s jednoduchým návodem jak na kompostování
Kompostujte bio odpad – tematický leták a plakát
Jak můžeme sami snížit množství našeho odpadu, ulevit vlastní peněžence i přírodě - leták na téma prevence vzniku odpadu
Příroda není smetiště – plakát na téma doby rozkladu různých věcí
Příklad osvětového kalendáře
Odpadová osvěta v obcích – souhrn článků a témat použitelných k odpadové osvětě v obcích

Materiály Arniky ke stažení, zdroje informací vhodné pro pracovníky obcí:

Jak udělat jednoduchou analýzu stavu odpadového hospodářství obce - publikace
Přednáška na téma odpadové hospodářství obcí - video
Manuál předcházení vzniku odpadu - publikace
Odpadové hospodářství malých obcí - aktualizace 2020 - publikace
Inspirující příklady odpadového hospodářství obcí - popis příkladů dobré praxe

Materiály MŽP k nové legislativě schválené v roce 2020

Metodiky MŽP a MV k nové legisltivě - metodiky MŽP a MV
Materiály MŽP k předcházení vzniku odpadů - letáky a příručky pro obce

 MZP logo RGB v2

Arnika v zahraničí