Odpadové hospodářství malých obcí - aktualizace 2020

Autor textů: Ing. Milan Havel, program Toxické látky a odpady. Aktualizovaná příručka pro obce, zaměřená na plnění požadavků nové odpadové legislativy, která byla schválena v prosinci 2020. Příručka je přednostně určena obcím do 2000 obyvatel, které v ní naleznou doporučení a data, tak aby mohly dále zlepšovat stav svého odpadového hospodářství a jeho eknomiku. 24

Obsah příručky

1. Úvod
2. Povinnosti obcí při nakládání s komunálními odpady
3. Základní informace o nakládání s komunálními odpady v ČR
4. Odpadové hospodářství obce a jeho ekonomika
4.1 Směsný (zbytkový) komunální odpad
4.2 Tříděný sběr
4.3 Bioodpady
4.4 Objemné odpady
4.5 Nebezpečné odpady
4.6 Popel ze dřeva a popel z uhlí

Vzhledeme k tomu, že v době vydání příručky nebyly schváleny všechny doprovodné vyhlášky, jsme naši příručku graficky neupravovali, aby šla doplnit o další detaily. Jde pouze o text převedený do pdf. Starší verzi příručky vydané v roce 2017 naleznete zde.