Odpadové hospodářství obce Milíkov

Moravskoslezský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 8.9.2020
Kaple sv. Anny s rozhlednou
By User:Darwinek - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2522035
V obci Milíkov v Moravskoslezském kraji žije přibližně 1360 obyvatel. Obec v roce 2015 zavedla motivační systém ISNO/MESOH, díky kterému se ji podařilo snížit produkci směsného odpadu pod 100 kg/ob/rok. V roce 2019 obec měla třetí nejmenší produkci směsného odpadu v obcích od 1001 do 5000 obyvatel v Moravskoslezském kraji a dosáhla úroveň třídění přes 60 %.

Systém odpadového hospodářství

V Milíkově má většina domácnosti (mimo málo dostupné lokality) u domu nádoby na tříděný sběr papíru, plastů a bioodpadů. Bioodpady se sváží 1x za 14 dní, papír a plasty 1x za 3 týdny. Po obci jsou rozmístěny i kontejnery na papír a plasty, které se ale vyváží jen 1x za 3 měsíce. Sklo, kovy, rostlinné oleje se třídí do kontejnerů rozmístěných po obci. Sběr objemných a nebezpečných odpadů je zajištěn mobilně. Svoz probíhá 2x ročně.

Směsný komunální se sváží 1x za 3 týdny, v zimním období 1x za 14 dní.

Za odpady domácnosti platí místní poplatek ve výši 550 Kč/ob. Díky třídění mohou získat slevu, podle toho kolik v rámci svého účtu získají ekobodů. Podrobně je celý systém popsán na webu obce. Tento systém poprvé zavedla firma STKO Mikulov v řadě obcí Jihomoravského kraje. Arnika systém ocenila jako příklad dobré praxe již v prvém ročníku Odpadového Oskara.

Tabulka: Produkce komunálního odpadu v Milíkově

  2019
  (kg/ob)
papír 19,8
sklo 27,2
plasty 28,7
bioodpady 91,4
směsný odpad 90,6
objemný odpad 18,8
   
úroveň recyklace (%) 60,4

Obec již v roce 2019 dosáhla úrovně třídění, které stát bude po obcích požadovat v roce 2030. Dokonce pokud by do bilance byly započteny i bioodpady, které jsou zpracovány na EkoFarmě Milíkov, třídila by obec víc jak 70 % všech komunálních odpadů.

Náklady obce na odpadové hospodářství jsou pod průměrem Moravskoslezského kraje. Díky vysoké odměně od EKO-KOMU za zpětný odběr (286 Kč/ob) a po jejím odečtení, jsou celkové náklady obce na odpadové hospodářství cca 500 Kč/ob.

Obec je v oblasti odpadů celkově hodně aktivní. Organizuje akci „Ukliďme Milíkov“, v obci probíhají bazary dětského oblečení a obec se zapojila i do „Agendy 21“. V roce 2019 starostka obec prezentovala výsledky systému i na semináři Arniky v Jablunkově.

Gratulujeme.

Zdroje informací:

Informace poskytnuté obcí
Web obce: http://www.obecmilikov.cz
Pravidla systému MESOH: http://www.obecmilikov.cz/pravidla-mesoh-778cz30/
Prezentace ze semináře v Jablunkově: https://arnika.org/seminar-jak-snizit-produkci-odpadu-v-obcich

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí