Odpadové hospodářství obce Rybí

Moravskoslezský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 8.9.2020
Kostel nalezení svatého kříže v obci Rybí
archív obce
V obci Rybí v Moravskoslezském kraji žije přibližně 1260 obyvatel. Obec dlouhodobě vykazuje nízkou produkci směsného odpadu pod 100 kg/ob/rok. Za to ji byl opakovaně udělen Odpadový Oskar.

Systém odpadového hospodářství

V Rybí se do kontejnerů třídí papír spolu s nápojovými kartony, plasty (lze třídit i do pytlů), sklo, kovy, rostlinné oleje a textil. Domácnosti si mohou objednat i svoz bioodpadu od domu. Podporováno je domácí kompostování (domácnosti získali 300 kompostérů).

Na obecním úřadě lze odevzdat elektroodpady, baterie, úsporné žárovky a cartridge. Objemné a nebezpečné odpady se sváží 2x ročně. Objemný odpad lze odevzdat i na sběrném dvoře v Novém Jičíně.

Směsný komunální se sváží 1x za 14 dní. Vyváženy jsou jen plné popelnice označené zakoupenou jednorázovou známkou. V roce 2019 bylo těchto známek prodáno cca 3500. Domácnostem tak v průměru vystačí 1 litr nádoby na směsný odpad na 1 obyvatele a rok (této hodnoty dosahují jen obce, kde mají zaveden právě tento známkový systém).

Tabulka: Produkce komunálního odpadu v Rybí

  2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob)
papír 6,0 7,1
sklo 14,2 12,5
plasty 12,9 14,6
bioodpady 5,1 4,7
směsný odpad 86,6 85,4
objemný odpad 23,5 25,4
     
úroveň recyklace (%) 25,8 26,0

I bez bioodpadů dosahuje obec úrovně recyklace pře 20 %, což je velmi dobrý výsledek, který dosahuje jen málo obcí.

Obec je v odpadovém hospodářství hodně aktivní. Místní lidé se zapojují do akce „Ukliďme Česko“, organizují charitativní sběr pro Diakonii Broumov a snaží se omezit i používaní plastů. Zpoplatněna je i produkce nebezpečných odpadů (nepoužité barvy).

Obec má hluboce podprůměrné náklady na odpadové hospodářství. V roce 2019 to bylo cca. 350 Kč/ob. Po odečtení příjmu za zpětný odběr (EKO-KOM, elektro) to bylo pouze 220 Kč/ob (v roce 2018 byly průměrné náklady obce v Moravskoslezském kraji 882 Kč/ob).

Gratulujeme.

Zdroje informací:

Informace poskytnuté obcí
Web a zpravodaj obce: http://www.rybi.cz/

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: