Odpadový Oskar 2020

V rámci 6. ročníku Odpadového Oskara oceňujeme obce s nejnižší produkcí směsných odpadů v jednotlivých krajích (kategorie 1) a dále nejlepší obce s nejnižší produkcí odpadů za celou ČR (kategorie 1). Současně oceňujeme i obce, které mohou sloužit jako příklady dobré praxe (kategorie 2). Hodnoceny jsou data za rok 2019.

Celorepublikové výsledky - kategorie 1 a kategorie 2

V kategorii 1 byly oceněny obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu (viz tabulka):

  Sídlo do 1000 obyvatel Sídla 1001 až 5000 obyvatel Sídlo na 5000 obyvatel
1. místo      
2. místo      
3. místo      


V kategorii 2, jako příklad dobré praxe, byly oceněny tyto obce:

 

 

Krajské výsledky 

Na úrovní krajů v rámci Odpadového Oskara oceňujeme obce s nejnižší produkcí směsných odpadů (kategorie 1)

Obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu v roce 2017 v jednotlivých krajích ČR

Kraj Sídlo do 1000 obyvatel Sídla 1001 až 5000 obyvatel Sídlo nad 5000 obyvatel
Středočeský      
Liberecký      
Ústecký      
Karlovarský      
Plzeňský      
Jihočeský      
Královéhradecký      
Pardubický      
Jihomoravský      
Olomoucký      
Zlínský    
 
Moravskoslezský      
Vysočina      

 

Tiskové zprávy k výsledkům v jednotlivých krajích:

 

Soutěž je realizována v rámci projektu "Odpadové hospodářství obcí - příklady dobré praxe", který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

                              MZP logo