Odpadový Oskar 2021

V rámci 7. ročníku Odpadového Oskara oceňujeme obce s nejnižší produkcí směsných odpadů v jednotlivých krajích (kategorie 1) a dále nejlepší obce s nejnižší produkcí odpadů za celou ČR (kategorie 1). Současně oceňujeme i obce, které mohou sloužit jako příklady dobré praxe (kategorie 2). Hodnoceny jsou data za rok 2020.

Celorepublikové výsledky - kategorie 1 a kategorie 2

V kategorii 1 byly oceněny obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu (viz tabulka):

  Sídlo do 1000 obyvatel Sídla 1001 až 5000 obyvatel Sídlo na 5000 obyvatel
1. místo      
2. místo      
3. místo      

 

V kategorii 2, jako příklad dobré praxe, byly oceněny tyto obce:

 

Celkově již bylo oceněno 20 obcí a měst. Jejich popis naleznete na: https://arnika.org/kauzy-odpady.

 

Krajské výsledky 

Na úrovní krajů v rámci Odpadového Oskara oceňujeme obce s nejnižší produkcí směsných odpadů (kategorie 1)

Obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu v jednotlivých krajích ČR (údaj kg/ob/rok)

Kraj Sídlo do 1000 obyvatel Sídla 1001 až 5000 obyvatel Sídlo nad 5000 obyvatel
Středočeský      
Liberecký      
Ústecký      
Karlovarský      
Plzeňský      
Jihočeský      
Královéhradecký      
Pardubický      
Jihomoravský      
Olomoucký      
Zlínský      
Moravskoslezský      
Vysočina      

 

Tiskové zprávy k výsledkům v jednotlivých krajích:

 

Soutěž je realizována v rámci projektu "Odpadové hospodářství obcí - příklady dobré praxe", který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

                              MZP logo