Odpadový Oskar - výsledky

Kategorie 1 - pořadí obcí podle produkce směsného komunálního odpadu

obce do 1000 obyvatel

1. místo - obec Dalešice (Lbk) - nominace (text v pdf)

2. místo - obec Modrava (Plz)

3. místo - obec Stehlovice (Jck)

Seznam 40 obcí s nejmenší produkcí směsného odpadu podle dat získaných od krajských úřadů (pdf).

obce, městyse a města od 1001 do 5000 obyvatel

1. místo - obec Moravany (Pak) - nominace (text v pdf)

2. místo - obec Chvalšiny (Jck)

3. místo - obec Štítná nad Vláří - Popov (Zlk)

Seznam 40 obcí s nejmenší produkcí směsného odpadu podle dat získaných od krajských úřadů (pdf).

města nad 5000 obyvatel

1. místo - město Kdyně (Plz) - nominace (text v pdf)

2. místo - město Fulnek (Msk)

3. místo - město Slavičín (Zlk)

Seznam měst s nejmenší produkcí směsného odpadu podle dat získaných od krajských úřadů (pdf).

Kategorie 2 - příklady dobré praxe (produkce pod 150 kg na 1 obyvatele)

Výsledky:

firma STKO Mikulov (Jmk) - nominace (text v pdf) - oceněna Odpadovým Oskarem

město Písek (Jck) - nominace (text v pdf) - oceněna Odpadovým Oskarem

obec Chvalšiny (Jck) - nominace (text v pdf) - oceněna Odpadovým Oskarem

obec Dalešice (Lbk) - nominace (text v pdf)

obec Dýšina (Plz) - nominace (text v pdf)

obec Velké Svatoňovice (Khk) - nominace (text v pdf)

město Fulnek (Msk) - nominace (text v pdf)

město Semily (Lbk) - nominace (text v pdf)