Komunitní kompostování Koněvova 168

Na konci roku 2015 byla dohodnuta instalace dalšího komunitního kompostéru, tentokrát na Praze 3, Koněvova 168. Jedná se velký vnitroblok, kde bude postupně instalováno několik kompostérů typu JRK 800 PREMIUM, od firmy Jelínek-Trading. Iniciativa vzešla od místních obyvatel. Jejich snaha je zde vytvořit komunitní zhradu. Kompostování je první krok na tégto cestě.

Komposter Konevova maly

Komunitní zahrada Krejcárek

V listopadu 2014 byla otevřena komunitní zahrada Krejcárek vedle Domu dětí a mládeže ULITA. Zahrada bude sloužit jako veřjný prostor pro odpočinek, rekreaci. Na pronajatém záhonku si zájemci budou moci vypěstovat vlastní zeleninu, návštěvník bude moc ochutnat různé bylinky či plody z jedlých keřů (video z otevření zahrady).

V zahradě je umístěn komunitní kompostér, který mohou využívat domácnosti z okolí. Přednostně je určen pro kuchyňský odpad rostlinného původu. Správcem kompostéru je Rodinný klub Ulitka. Na jejich webu naleznete další informace.

Komposter

 

Komunitní kompostování v Praze

V letech 2013 až 2015 instalovala Arnika v Praze několik komunitních kompostérů o objemu 700-800 litrů. Cílem těchto aktivit je umožnit lidem z městské bytové zástavby kompostovat rostlinný odpad (zbytky zeleniny a ovoce, kávové sedliny, čajové pytlíky, mastné ubrousky, podestýlky býložravých zvířat) a tímto způsobem snížit produkci odpadů, která by jinak skončila v popelnicích.

Komposter Konevova maly 

Každý kompostér má svého správce. Pokud byste měli zájem zapojit se do kompostování, je nejlepší domluvit se přímo s ním a to jednak z důvodu omezené kapacity, jednak proto, že kuchyňský odpad je do jisté míry specifický a jeho kompostování vyžaduje dodržování určitých postupů, s kterými je potřeba se nejdříve seznámit (např. obsahuje více vody a více dusíku, proto je třeba ho míchat s dalším materiálem, jako jsou piliny či papír).

Komunitní kompostér - stručný návod na obsluhu

Zahradní kompostér - stručný návod na obsluhu

Zahradní kompostér - zkušenosti s kompostéry na Olomoucku

Naše zkušenosti s komunitním kompostováním na Praze 3

Hlavní výhody kompostování a využití kompostu

- v bytových domech ročně vyprodukujeme cca 50 kg kompostovatelného odpadu na jednu osobu, kompostováním můžeme výrazně snížit množství odpadu, který vyhazujeme do popelnice

- kompostování umožňuje vracet organickou hmotu zpátky do půdy a tím zlepšovat a dlouhodobě udržovat její úrodnost, schopnost vázat živiny, schopnost vázat vodu, 1 cm půdy vznikne přibližně za 100 let

- hotový kompost můžeme využít, pokud kolem domu pěstujeme květiny, kompost lze využít i do truhlíků, které máme na balkónech či doma, živiny z kompostu mohou nahradit minerální hnojiva

- kvalitním kompostem lze nahradit rašelinu, která se jinak těží na velmi cenných biotopech.

Spolupracujeme

Kompostování je jednou z možností, jak může každý přispět ke snížení produkce svých odpadů. Proto Arnika podporuje projekty zaměřené na tuto oblast. Jsme partneři Ekodomova v projektu "Kompostuj". Na internetových stránkách naleznete další místa, kde jsou kompostéry v Praze instalovány (zde). Podobně podporujeme aktivity spolku KOKOZA. Na jejich webu naleznete mapu s umístěním dalších kompostérů a komunitních zahrad a to nejen v Praze.

logo-final-partner

Zakoupení, instalaci a správu kompostéru podpořili grantem Městská část Praha 3 a Hlavní město Praha.

logo prahaPraha3

Komunitní kompostování na Praze 4

V srpnu roku 2014 byl na Praze 4, U Nových domů III/4, na soukromém uzamčeném pozemku, instalován kompostér K 700, od firmy Jelínek-Trading. Cílem této instalace bylo vyzkoušet kompostování kuchyňských odpadů v tomto typu kompostéru. Účast na projektu byla nabídnuta 20 rodinám, které v domě bydlí.

Komposter Praha4 00005

Kuchyňský odpad má vyšší obsah dusíku (poměr uhlíku k dusíku je přibližně 15:1, doporučená hodnota pro kompostování je 30:1) a vody. Proto odpad z kuchyní mícháme s pilinami, papírem a odpady vzniklými při údržbě pozemku. Provoz běží bez problémů. Pouze v zimním období bude nutno provoz omezit (kompostér není izolovaný).

Komunitní kompostování na Praze 3

Komunitní kompostér od dubna 2015 provozuje Rodinné a kulturní centrum Nová trojkaNová trojka. Kompostér již nebude odemčený, ale všechny zapojené domácnosti budou mít svůj klíč. Kontaktní osoby jsou Markéta Vokrouhlíková a Martin Řeháček.

I v bytech totiž produkujeme mnoho dále využitelných odpadů, jež můžeme sami zpracovat. Kompostovatelné jsou zbytky zeleniny, uschlé květiny, podestýlka od domácích býložravých zvířat atd.

nova trojka hana balcarova n3

„Kompostování nás motivuje vytřídit ze směsného odpadu ten organický. Takže nám přestane zapáchat odpadkový koš v kuchyni,“ říká jedna ze zapojených žen Iva Barešová. Jí, stejně jako mnoha dalším lidem dává kompostování smysl – a mají pravdu. Zapojené domácnosti totiž získají jako bonus kvalitní kompost. Využijí ho při údržbě zeleně v jejich okolí i doma, třeba při pěstování květin na balkonech. Zkušenosti z podobných projektů ukazují, že tam, kde lidé kompostují, je v okolí plno květin.

Kompostování je jednou z výborných možností, jak můžeme zmenšit produkci našeho směsného odpadu. Tu máme v ČR zatím výrazně vyšší než třeba v Německu či Rakousku. Nejlepší tamní regiony produkují až o tři čtvrtiny méně směsných a objemných odpadů než my v Praze.

Samolepka na kompostér (v pdf).

Fotogalerie, mapující vývoj projektu, naleznete na http://arnika.org/komunitni-kompostovani-na-praze-3. Už po 60 dnech je vidět tvořící se kompost.