Odpadové hospodářství malých obcí - příručka pro obce

Autor textů:Ing. Milan Havel - Arnika, program Toxické látky a odpady. Příručka pro obce zaměřená na možnosti snižování jak celkové produkce odpadů, tak produkce směsného (zbytkového) odpadu. Ekonomika odpadového hospodářství malých obcí.

Obsah příručky:

1. úvod
2. Povinnosti obcí při nakládání s komunálními odpady
3. Základní informace o nakládání s komunálními odpady v ČR
4. Ekonomika odpadového hospodářství obce
4.1 Směsný (zbytkový) komunální odpad
4.2 Tříděný sběr
4.3 Bioodpady
4.4 Objemné odpady
4.5 Nebezpečné odpady
4.6 Popel ze dřeva apopel z uhlí

Pouze ke stažení.

V revidované verzi opraveny údaje v tabulce 7, výpočet odměny od EKO-KOMu za třídění kovů.

Banner-stika