SEMINÁŘ: Odpadové hospodářství obcí

Seminář proběhl ve Valdštejnském paláci - prostorách Senátu parlamentu ČR (Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1) ve čtvrtek, 31. května 2018. Druhý den jsme se byli společně podívat na odpadové hospodářství města Písek, kde recyklují a kompostují přes 60 % svých odpadků při velice nízkých nákladech.
 
První část semináře byla věnována vývoji legislativy v oblasti nakládání s komunálními odpady v ČR a EU, a podpoře obcím v tomto procesu. Dále byly představeny systémy odpadového hospodářství, které mohou vést ke snížené produkci směsného odpadu v obcích. Nechyběly praktické příklady dobré praxe odpadového hospodářství na úrovni obcí. Součástí semináře bylo i předávání ocenění obcím, které dlouhodobě dosahují nižší produkce směsného komunálního odpadu v rámci soutěže Odpadový Oskar
 

Záštitu nad seminářem převzala senátorka Renata Chmelová.

Program semináře

Jednotlivé prezentace si lze stáhnout samostatně na příslušných odkazech v programu, nebo jako zazipovaný soubor zde.

9:00 - 10:00            Prezentace účastníků
10:00 - 12:30 Blok 1: Vývoj nakládání s komunálními odpady v ČR a EU, podpora obcím v tomto procesu
10:00 – 10:05 Úvodní slovo senátorka Renata Chmelová
10:05 – 10:30 Hospodaření s komunálními odpady v ČR, vývoj legislativy EU. Pohled MŽP (MŽP, odbor odpadů, Mgr. Vojtěch Pilnáček) prezentace ke stažení ve formátu PDF
10:30 – 10:50 Současný stav nakládaní s komunálními odpady z pohledu zástupce NNO (Arnika, Ing. Milan Havel) prezentace ke stažení ve formátu PDF
10:50 – 11:10 Řešení komunálních odpadů v Olomouckém kraji (senátorka RNDr. Jitka Seitlová) prezentace ke stažení ve formátu PDF
11:10 - 11:25 Koncepce odpadového hospodářství měst a obcí (Svaz měst a obcí, Mgr. Pavel Drahovzal)
11:25 – 11:45 Dotační politika v oblasti odpadů (SFŽP, ředitel odboru odpadového hospodářství, Ing. Tomáš Prokop) prezentace ke stažení ve formátu PDF
11:45 – 12:00 Poradenství obcím v oblasti odpadu (Aspha, Ing. Tomáš Hlavenka) prezentace ke stažení ve formátu PDF
12:00 – 12:15 Poradenství obcím v oblasti odpadů (ISES, Ing. karel Bursa) prezentace ke stažení ve formátu PDF
12:15 – 12:45 Diskuse k prvnímu bloku
   
12:45 – 13:30 Přestávka, občerstvení
   
13:30 – 16:00 Blok 2: Jak snižovat produkci směsných komunodpadů v obcích a městech
13:30 – 13:50 Možnosti snižování produkce odpadů v obcích (Arnika, Ing. Milan Havel, Arnika) prezentace ke stažení ve formátu PDF
13:50 – 14:10 Role osvěty v odpadovém hospodářství obcí (Ing. Eva Šírková, Dvůr Králové nad Labem) prezentace ke stažení ve formátu PDF
14:10 – 14:30 Motivace obyvatel jako jeden z důležitých nástrojů při snižování produkce směsného dopadu na příkladu obce Staré Hradiště(místostarosta obce Václav Janovský) prezentace ke stažení ve formátu PDF
14:30 – 15:30 Vyhlášení výsledků 4. ročníku Odpadového Oskara, prezentace výsledků oceněných měst a obcí prezentace Bc. Ing. Jana Machančíka za město Jihlava ke stažení ve formátu PDF
15:30 – 16:00 Diskuse k druhému bloku

 

V případě otázek, doplňujících informací, prosím, kontaktujte Mirku Jopkovou na e-mail: miroslava.jopkova@arnika.org .

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


nahled Logo MZP nahled Logo SFZP