Po dvou rocích konečně přemístila společnost Profiakont nelegálně dovezené odpady do areálu provozovny v Hůrách u Českých Budějovic. Odpady dlouhodobě znehodnocovaly pozemky obce a hyzdily celé okolí. To ovšem neznamená, že Krajský úřad nalezl způsob, jak nelegálně navezené odpady odstranit.

Rekapitulace kauzy:

V roce 2005 dostala společnost Profiakont (provozovna Hůry u Českých Budějovic) povolení krajského úřadu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, předúpravě a využívání odpadů. Na skládce odpadů s třídící linkou končili nejen odpady z jihočeských domácností, ale také odpady z Rakouska a Německa. Za převzetí těchto odpadů pravděpodobně inkasovala společnost Profiakont značnou finanční částku. Odpady ovšem nikdy nebyly předány oprávněné osobě k dalšímu využití.

Firma navíc uložila okolo 3000 tun komunálního a textilního odpadu mimo areál své provozovny – na zemědělské pozemky obce Hůry. Za nakládání s odpady mimo povolené pozemky uložila ČIŽP pokutu ve výši 5 milionu korun.

V březnu roku 2008 společnost vstupuje do konkurzu. Požadavky Krajského úřadu Jihočeského kraje z roku 2006, nakazující přestěhovány odpadu do vymezeného areálu, zůstaly bez odezvy dva roky. Za nedodržení tohoto rozhodnutí ČIŽP uložila pokutu ve výši 500 tisíc korun. V dubnu 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl o vyloučení odpadů z majetku úpadce (společnosti Profiakont), následně vyloučil i nemovitost v obci Hůry. V současnosti musí krajský úřad najít možnost, jak odpady odstranit. Doufejme, že je kauza společnosti Profiakont poslední nekalou odpadovou firmou jihočeského kraje, která těží z loajality krajského úřadu a profituje z financí daňových poplatníků.

Banner-stika

Sledujte nás: