Odpady v číslech

Víte, jaká je produkce komunálních odpadů v ČR? Víte, kolik ho produkují domácnosti, kolik menší firmy? Víte, jak jsme na tom v porovnání s dalšími státy? Tyto a další údaje naleznete na těchto stránkách.

Produkce komunálních odpadů v ČR a EU

Česká legilstiva i EU nově za komunální odpad považuje nejen odpad z domácností, ale i jemu podobný vznikající u firem, pokud jeho složení odpovídá tomu odpadu z domácností. Údaje o produkci odpadů v ČR naleznete na webu Ministerstva životního prostředí ČR nebo Českého statistického úřadu. Po sjednocení definice v EU se už data z obou institucí výrazně neliší. Podle MŽP je produkce komunálních odpadů v ČR přibližně 550 kg/obyvatel/rok, podle ČSÚ je to kolem 500 kg/obyvatel/rok. Přímo obce produkují podle ČSÚ zhruba 360 kg/ob/rok. Celková produkce komunálních odpadů mírně roste. Je to dáno ale především tím, že evidujeme víc odpadů z údržby zeleně a zahrad. Produkce směsného odpadu mírně klesá.

Produkce SKO 2009 2019

Informace o produkci komunálních odpadů v jednotlivých evropských zemích jsou zveřejňovány na webu Eurostatu. Po sjednocení údajů MŽP a ČSÚ produkce komunálních odpadů v ČR odpovídá zhruba průměru EU.

Nakládání s komunálními odpady v ČR a EU

V ČR podle údajů MŽP bylo v roce 2019 skládkováno 46 %, energeticky využito 12 % a materiálově využito 41 % komunálních odpadů. ČSÚ vykazuje podle nás přesnější údaje, podle kterých bylo skládkováno téměř 48 %, energeticky využito téměř 17 % a materiálově využito cca 35 % komunálních odpadů. Oproti EU ČR skládkuje v průměru víc než dvojnásobek komunálních odpadů. Materiálové využití komunálních odpadu v EU je vyšší asi o 10 %.

EU nakladani KO

Vysoká produkce směsného komunálního odpadu (SKO)

Produkce SKO v ČR v roce 2019 byla cca 262 kg/ob/rok. Obce produkují cca 193 kg/ob/rok, firmy 69 kg/ob/rok. Kromě toho produkujeme ještě cca 30 kg/ob/rok objemného odpadu. Tato produkce SKO je vysoká, je to zhruba o 100 kg/ob/rok víc než je tomu v Německu (tabulka 32121-0001) či Rakousku. Nejlepší regiony dnes produkují dokonce pod 100 kg/ob/rok SKO (příklad z Německa).

SKO CR Rakousko SRN dalsi

Cíle oběhového hospodářství

V roce 2020 byla v ČR přijata nová odpadová legislativa, která zahrnuje cíle tzv. oběhového hospodářství. K těmto cílům patří:

  • dosáhnout 55 % úrovně recyklace komunálních odpadů v roce 2025
  • dosáhnout 60 % úrovně recyklace komunálních odpadů v roce 2030
  • dosáhnout 65 % úrovně recyklace komunálního odpadu v roce 2035
  • od roku 2030 neskládkovat využitelné odpady (též směsný odpad)
  • redukovat skládkování komunálních odpadů na úroveň max. 10 % v roce 2035
  • povinné třídění nebezpečných komunálních odpadů od roku 2022
  • povinné třídění bioodpadů od roku 2023
  • povinné třídění textilu od roku 2025
  • dosáhnout 70 % úrovně recyklace obalů v roce 2030
  • přijaty byly i další cíle, jejichž smysl je omezit produkci výrobků na jedno použití, zvýšit recyklovatelnost obalů a opravitelnost výrobků a podpořit použití druhotných surovin

Pokud mají být cíle oběhového hospodářství v ČR splněni, je nutno aby došlo k poklesu produkce SKO jak v obcích, tak firmách. V roce 2025 bude možné skládkovat a spalovat cca 250 kg/ob/rok, v roce 2035 jen 200 kg/ob/rok. Zbytek máme materiálově využívat.

Cile obehoveho hospodarstvi CR

Poslední aktualizace: 22. únor 2021