Odpady v číslech

Víte, jaká je produkce odpadů v ČR? Víte, kolik ho produkují domácnosti, kolik menší firmy, kolik průmyslové podniky? Víte, jak jsme na tom v porovnání s dalšími státy? Víte, že nejlepší regiony v Evropě mají více než 3x nižší produkci směsného (zbytkového) odpadu oproti nám? Tyto a další údaje naleznete na těchto stránkách.

SKO CR Rakousko SRN dalsi

 

Produkce komunálních odpadů v ČR

Komunální odpad je podle zákona o odpadech veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob (nikoliv však fyzických a právnických osob, které podnikají), který je současně jako komunální označen v tzv. katalogu odpadů. Údaje o produkci odpadů v ČR naleznete na webu Ministerstva životního prostředí ČR nebo Českého statistického úřadu. Údaje obou institucí se liší. Ministerstvo zahrnuje do bilance odpadů i nakládání se živnostenskými odpady (odpad podobný komunálnímu ze škol, úřadů, firem) a některé další odpadové toky (např. množství komunálních odpadů, které vykoupili sběrné suroviny). Podle MŽP je produkce komunálních odpadů v ČR přibližně 500 kg/obyvatel/rok, podle ČSÚ je to kolem 300 kg/obyvatel/rok.

Produkce komunálních odpadů v ČR a Evropě

Informace o produkci komunálních odpadů v jednotlivých evropských zemích jsou zveřejňovány na webu Eurostatu. Podle těchto údajů má ČR jednu z nejnižších produkcí komunálních odpadů v Evropě. Ve skutečnosti tomu tak ale nemusí být. Ono totiž záleží na historickém vývoji odpadového hospodářství jednotlivých zemí, jak si vykládají pojem komunální odpad a jak je v dané zemi nastaveno nakládání s odpady ze zahrad a parků a jejich evidence. Například pokud se do systému měst a obcí zapojí více firem, vzroste nám produkce odpadů ale i množství vytříděných surovin (na rozdíl od států s vysokou úrovní recyklace se v ČR jen malá část vytříděných obalů podílí na naší míře recyklace - viz studie EEA). Pokud zavedeme evidenci biologicky rozložitelných odpadů, které kompostují komunitní kompostárny, opět vzroste celková produkce odpadů, ale i úroveň recyklace. 

To co ale v každém případě platí je, že naše produkce směsného komunálního odpadu je skoro o třetinu vyšší než třeba v Rakousku či Německu. Nejlepší regiony EU produkují již méně než 70 kg směsného odpadu na 1 obyvatele a rok. U nás tyto výsledky zatím docilují jen některé obce a města.

Poslední aktualizace: 3. ledna 2017