Opravdu velké Roztyly

Praha 11 | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
Radnice Prahy 11 iniciovala v roce 2008 změnu územního plánu, která by umožnila rozsáhlou výstavbu nové čtvrti velké Roztyly, která by zabrala více než 36 hektarů z okolí stanice metra Roztyly. Místní obyvatelé s touto změnou nesouhlasili, protože výstavba by poškodila Kunratický les, znamenala by zástavbu bývalého sadu a další zelené plochy při ulici Ryšavého. Hlavním investorem projektu měl být společnost Passerinvest – mělo jít o převážně administrativní komplex podobný BB Centru v Praze 4.

Změna plánu

Poprvé o nové koncepci rozvoje území na Roztylech hlasovala Rada městské části Praha 11 v říjnu 2007,[1] kdy odsouhlasila podněty na změny územního plánu pro své území. Na začátku prosince téhož roku radní odsouhlasili další usnesení, jehož přílohou byla „Dohoda o porozumění a spolupráci" mezi MČ Praha 11 a firmou Passerinvest Group.“[2] Vše v tichosti a nenápadně pokračovalo. Na podzim 2008 se podněty dostaly na program jednání v rámci tzv. celoměstsky významných změn.[3] Proti změnám byla podána řada připomínek. Starostovi Daliboru Mlejnskému napsali i filozof Erazim Kohák: „Zcela náhodou jsem se dozvěděl o hrůzném úmyslu na vybetonování velké části naší zeleně a zároveň nárazové zóny            Krčského lesa… připadá mi to jako naprosto bezohledný, nedomyšlený projekt, který zcela přehlíží zájmy občanů a řídí se jen a jen maximalizací investorova zisku. Nedivím se, že se sousedé bouří.“[4]

Magistrát podmínil řešení tak velké lokality zpracováním územní studie. Tak vznikla jedna objemová a jedna podkladová studie (zadaná Útvarem územního rozvoje po dohodě s městskou částí Praha 11) z roku 2008. V roce 2009 byla tato kolekce doplněna vizí rozvoje území

Přestože radnice obyvatele Roztyl o připravovaném projektu neinformovala, místní byli schopni uspořádat petici proti plánovaným změnám územního plánu, kterou v roce 2009 během krátké doby podepsalo 645 lidí.[5] (Když byla v roce 2010 předána primátoru Bémovi, podepsalo ji už téměř 1400 lidí.[6]) Organizátoři pak petici předali zastupitelům hlavního města, kteří o přípravě zástavby na podzim 2009 hlasovali. Zadání změny Z 2722 bylo schváleno. Developerskému projektu však přišlo do cesty další rozhodování zastupitelů o změně Z 2722. Na společném jednání orgánů, v roce 2010, byla z rozsahu změny vyřazena část území, převážně se zelení. Návrh se pak ještě upravoval. Městská část Praha 11 také uplatnila připomínky.[7] Požadovala, aby změna byla přepracována podle výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.

V září 2012 ji už nepustili dál a její návrh odmítli.[8] Sama změna je stále vedena v systému změn územního plánu v další vlně změn (tentokrát už osmé) jako nadále nerozhodnutá. Co přesně to znamená, není možné momentálně předpovědět.[9]

Území ale rozhodně nezůstává bez developerské pozornosti. Kromě této změny se lokality týká i řada jiných změn či úprav – kupř. Z 1147, která už byla zastupiteli schválena a má umožnit výstavbu administrativní budovy, nebo úprava U 986, na základě které měly vyrůst desítky bytů. Tato úprava byla zrušena soudem. Jedním z dalších zájemců je kupř. Crescon,[10] který má odkoupit od Alborg-Development  bytový park Roztyly.[11] V roce 2013 bylo také schváleno zadání změny Z 2797 pro polyfunkční budovu Office park Roztyly. Vyjmenovat veškeré další záměry na jednom místě není možné.

Zástavba ano – ale jaká?

Je zřejmé, že současná podoba okolí stanice metra Roztyly je nevyhovující, nová zástavba by v tomto místě mohla být prospěšná. Nicméně, výstavba musí respektovat limity území a potřeby místních obyvatel. Komplex Kunratického lesa by měl být v každém případě nedotknutelný, a to včetně dostatečně širokého ochranného pásma. Les je v daném místě obklopen hustou obytnou zástavbou i rušnými silnicemi a plní nenahraditelnou úlohu: produkuje kyslík, plní klimatizační funkci, zachycuje nebezpečné prachové částice a samozřejmě slouží k rekreaci obyvatel místních i vzdálenějších částí města.

Představa investorů je příliš megalomanská – pokud by se původní plány splnily, měla by zde vzniknout rozsáhlá kancelářská a obytná zástavba. Už v první fázi mělo jít o velkou administrativní budovu, která by však byla těsně u lesa naprosto nevhodná.

Obyvatelům vadilo a vadí mimo plánovaného zničení zelených ploch a zástavby ochranného pásma Kunratického lesa také využití nových budov. Výstavbu plánuje společnost Passerinvest, která v Praze 4 postavila kancelářskou čtvrť BB Centrum. Také v Roztylech má podle zatím dostupných informací velká část ploch v nových budovách sloužit jako kanceláře. Jenže lidé spíše potřebují nové obchody a služby, kulturní a sportovní zařízení.


[1] Usnesení Rady MČ Praha 11 ze dne 31. 10. 2007, č. 0915/27/R/2007.

[2] usnesení Rady městské části č. 1141/31/R/2007 ze dne 5. 12. 2007. Dohoda dostupná zde http://arnika.org/roztyly-velke-nebo-zelene

[7]usnesení Rady MČ Praha 11 č. 1044/27/R/2010 ze dne 15.11.2010

[8] Usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/9 ze dne 20.9. 2012, http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=163467

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu